სახელი ავტორობა თანამდებობა ორგანიზაცია პირადი ურთიერთობა განათლება ღონისძიება მფლობელობა პირადი ინფორმაცია სტატუსი გარდაცვალება ნასამართლეობა

1919 წლის 26 აპრილის „ერთობაში“ ხაშურის ვაჟთა გიმნაზიის მშობელთა წრის კომიტეტი მადლობას უხდის კომიტეტის საპატიო...

1919 წლის 26 აპრილის „ერთობაში“ ხაშურის ვაჟთა გიმნაზიის მშობელთა წრის კომიტეტი მადლობას უხდიან კომიტეტის საპატიო...

1919 წლის 26 აპრილის „ერთობა“ იუწყება, რომ სამხედრო სამინისტრომ განიხილა გენ. მაიორების – კონიაშვილის, ყაზბეგისა და...

1919 წლის 15 აპრილის „ერთობა“ იუწყება, რომ დ. არაყიშვილმა დაამთავრა ახალი სასულიერო...

1919 წლის 13 აპრილის „ერთობაში“ ზემდეგი აბუტაშვილი მადლობას უხდის ახალციხისა და ახალქალაქის გუბერნატორის, გენერალ...

1919 წლის 13 აპრილის „ერთობაში“ მესანგრე ირაკლი ბურჯანაძე ჯარისკაცთა სახელით მადლობას უხდის ახალციხის...

1919 წლის 27 მარტს ოზურგეთში გამართულ რაიონის მასწავლებელთა კრებაზე მასწავლებელთა მიუღებელი ხელფასების შესახებ...

1919 წლის 13 აპრილის „ერთობაში“ დაიბეჭდა ნ. ჩხიკვაძის ლექსი...

გაზეთ „ნაციონალისტის“ მეხუთე ნომერში გამოქვეყნდა ცნობა, რომ 1920 წლის 7 ოქტომბერს ვლადიმერ ვაჩნაძის ოჯახის...

გაზეთ „ნაციონალისტის“ მეხუთე ნომერში ნიკო ნიკოლაძე დადანაშაულებულია...

თედო სახოკიას ხელწერილის მიხედვით, ბ. მდინარაძემ „ქართველთა ამხანაგობის“ წიგნის მაღაზიას გადასცა 10 ცალი „ორი...

1941 წლის იანვარში თამარ შარაშიძე-ქარცივაძის ოჯახმა ჯამბულიდან მიიღო დეპეშა, რომ თამარი აღნიშნულ მისამართზე,...

1945 წლის 13 აპრილს შ. ჩხეტიამ ხელნაწერების განყოფილების გამგეს შეატყობინა, რომ ახლო მომავალში იგეგმებოდა...

1918 წლის 6-7 ივნისს ყოფილ მუხრანის ვენახში, მდინარე ნარეკვავის მარცხნივ ჩატარებულ სხდომაზე თათბირმა აღრიცხვაზე...

1918 წლის 6-7 ივნისს ყოფილ მუხრანის ვენახში, მდინარე ნარეკვავის მარცხნივ

1918 წლის 6-7 ივნისს ყოფილ მუხრანის ვენახში, მდინარე ნარეკვავის მარცხნივ

1918 წლის 23 დეკემბერს შრომის სამინისტროს საქმისმწარმოებელი ი.ა. გოლდმანი წერს სამხედრო მინისტრ გრიგოლ გიორგაძეს ,...

1919 წლის 29 აპრილის „ერთობაში“ ბათუმის ქართველთა  ეროვნული საბჭოს თავმჯდომარე გრ. ელიავა მადლობას...

1919 წელს ოფიცრის ღირსებისთვის შეუფერებელი საქციელისა და სხვა დანაშაულისთვის ქართული ლეგიონის სარდალმა...

1919 წლის 29 აპრილის „ერთობა“ იუწყება, რომ მიწათმოქმედების მინისტრის საგანგებო რწმუნებულად ბორჩალოს მაზრაში...

1918 წლის 23 დეკემბერს ერზრუმის მხარის მილიციის საქმისმწარმოებელი პ. ტ. ღლონტი მიმართავს თხოვნით შრომის...

1919  წლის 27 აპრილს  საქართველოს საგარეო საქმეთა  სამინისტროში გაიხსნა  ამიერკავკასიის...

1918 წლის 23 დეკემბერს სამთავრობო ავტოსადგომის მმართველი გ. გრიგოლია სთხოვს შრომის სამინისტროს გამოყოს...

1918 წლის 6-7 ივნისს ყოფილ მუხრანის ვენახში, მდინარე ნარეკვავის მარცხნივ

1918 წლის 6-7 ივნისს ყოფილ მუხრანის ვენახში, მდინარე ნარეკვავის მარცხნივ

1918 წლის 21 დეკემბერს, ფ. ი. ფრეი მიმართავს განცხადებით შრომის სამინისტროს, რომელიც ეხბოდა ურთიერთობას მასსა და შსს...

1918 წლის 6-7 ივნისს ყოფილ მუხრანის ვენახში, მდინარე ნარეკვავის მარცხნივ

1918 წლის 21 დეკემბერს საქართველოს შრომის სამინისტრო თხოვს ახსანა-განმარტებას  რკინიგზის გენერალს კარალოვს, მის...

1918 წლის 6-7 ივნისს ყოფილ მუხრანის ვენახში, მდინარე ნარეკვავის მარცხნივ

1918 წლის 6-7 ივნისს ყოფილ მუხრანის ვენახში, მდინარე ნარეკვავის მარცხნივ

1918 წლის 6-7 ივნისს ყოფილ მუხრანის ვენახში, მდინარე ნარეკვავის მარცხნივ

1918 წლის 6-7 ივნისს ყოფილ მუხრანის ვენახში, მდინარე ნარეკვავის მარცხნივ

1918 წლის 6-7 ივნისს ყოფილ მუხრანის ვენახში, მდინარე ნარეკვავის მარცხნივ

1918 წლის 6-7 ივნისს შედგა ბოლშევიკების თათბირი ყოფილ მუხრანის ვენახში, თათბირს დაესწენენ ჩირდილიანთ...

 1920 წლის 5 აგვისტოს „ერთობა“  იუწყება, რომ თბილისს ეწვია მეჯლისის დელეგაცია მემედ-ბეგ აბაშიძის...

1919 წლის 17 აპრილის „ერთობაში“ დაიბეჭდა შალვა ჩოჩიას სტატია  „სახელმწიფო...

1919 წლის 8 აპრილს თბილისის საგანგებო სასამართლომ  გაარჩია მეცხრე კომისარიატის ყოფილი თანაშემწის,...

1919 წლის 17 აპრილის  „ერთობა“ იუწყება, რომ  ხონის რაიონის  მომრიგებელ მსაჯულად  სამაზრო...

1919 წლის 17 აპრილის  „ერთობაში“ დაიბეჭდა   კომისიის დასკვნა „მუშათა შორის“...

1919 წლის 17 აპრილის „ერთობაში“ დაიბეჭდა  ექიმ  ი. ლომოურის წერილი  „საექიმო-სასანიტარო საქმის...

1919 წლის 17 აპრილის  „ერთობაში“ დაიბეჭდა შრომის მინისტრის მოადგილის, გ. ერაძის პროფესულ...

1959 წელს „ბრძოლის დროშაში“ დაიბეჭდა გ. ვადაჭკორიას წერილი „ნადასი კალანდაძე და...

მაქსიმე ბერძენიშვილმა შეადგინა სტატისტიკური მონაცემები „ქართული წიგნი 1921-1930...

პარიზში ქართულმა სათვისტომომ და ჟურნალისტთა და მწერალთა კავშირმა შოთა...

1919 წლის 13 აპრილს ბეჭდვითი საქმის მუშათა პროფესიული კავშირის წევრთა...

ქრისტინე შარაშიძემ ქართულიდან რუსულად თარგმნა ანა კალანდაძის ლექსები:...

  

1919 წლის 15 აპრილის „ერთობა“ იუწყება, რომ სოფ. უხუთში მოკლეს...

1919 წლის 8 აპრილის სხდომაზე მთავრობამ დაადგინა, ინჟინერი ბესარიონ ალექსის ძე...

 1919  წლის 15 აპრილის „ერთობა“ იუწყება, რომ თბილისის კონსერვატორიის...

1918 წლის 28 მარტის

1918 წლის  24 მარტის  ამიერკავკასიის სეიმის სხდომაზე ს.-დ-მა ივ. ლორთქიფანიძემ...

 „ერთობა“ იუწყება, რომ  29 მარტს ქართული კლუბის დარბაზში ქართველ მსახიობთა...

1918 წლის 28 მარტის...

1918 წლის 10 მარტს, დილის 6 საათზე, სად. სადახლოში მოკლეს რკინიგზის მოსამსახურე აკაკი ჭელიძე. 

1918 წლის 28  მარტის „ერთობა“ იუწყება, რომ  თავდაცვის შტაბის განკარგულებით  შეიპყრეს ნიკ. კარაპეტოვი, რომელსაც...

1918 წლის 11 მარტის „ერთობა“ იუწყება, რომ თავდაცვის შტაბის განკარგულებით...

  1918 წლის 11 მარტის „ერთობა“ იუწყება, რომ ქალაქის სასურსათო კომიტეტმა ნაძალადევში აღმოაჩინა შაქრის ყალბი...

1918 წლის 11 მარტის „ერთობა“ იუწყება, რომ მილიციელებისთვის დაარსებული სკოლის ხელმძღვანელია პორუჩიკი...

  1918 წლის 11 მარტის „ერთობა“ იუწყება, რომ თბილისში  თვითმართველობის მიერ დაწესებული ნიხრის...

1918 წლის  11 მარტის „ერთობაში“ დაიბეჭდა ამიერკავკასიის სეიმის თავმჯდომარის ნ. ს. ჩხეიძის კანონი...

1918 წლის 22 თებერვლის „ერთობა“ იუწყება, რომ სადგ. მუგანში  მომხდარი არეულობის შემდეგ დაიკარგა...

1918 წლის 21 თებერვალს თბილისის სადგურზე ჩამოასვენეს 18 თებერვლის პროვოკაციის მსხვერპლი სადგ. ნავთლუღის...

 

1918

1918 წლის 22 თებერვლის „ერთობა“ იუწყება, რომ მოლითში შედგა მოახლისე რევოლუციონერთა რაზმი ადგ. სოც-დემ....

1918 წლის 22 თებერვლის „ერთობაში“ დაიბეჭდა მთავარი ინსტრუქტორის, ბ. თავზაიას და...

1918 წლის 11...

1918 წლის თებერვალში ვლადიკავკაზში, სასტუმრო „ევროპაში“,  ვერაგულად მოკლეს...

1918 წელს ანასტასია მიხეილის ასული თუმანიშვილი-წერეთლისა, ქალთა საზოგადოების თავმჯდომარე 30 წლის განმავლობაში,...

1918 წელს განათლების სამინისტროს მიმართეს და შესაფერის სამსახურს ითხოვდნენ შემდეგი პიროვნებები: 1. მარიამ...

1918 წელს განათლების სამინისტროს მიმართა და პედაგოგის თანამდებობის დაკავებას ითხოვდნენ შემდეგი პიროვნებები:...

1918 წელს განათლების სამინისტროს მიმართა და პედაგოგის თანამდებობის დაკავებას ითხოვდნენ შემდეგი...

1918 წელს განათლების სამინისტროს მიმართეს და შესაფერის სამსახურს ითხოვდნენ შემდეგი პიროვნებები:1.ელისაბედ...

1918 წელს განათლების სამინისტროს მიმართეს და შესაფერის სამსახურს ითხოვდნენ შემდეგი პიროვნებები:1.ნინო...

1918 წელს განათლების სამინისტროს მიმართეს და შესაფერის სამსახურს ითხოვდნენ შემდეგი პიროვნებები:1.ნინო...

1918 წელს განათლების სამინისტროს მიმართეს და შესაფერის სამსახურს ითხოვდნენ შემდეგი პიროვნებები:1. ოლღა გიორგის...

1918 წელს განათლების სამინისტროს პედაგოგის თანამდებობის დასაკავებლად მიმართა 1. ვლადიმერ მენთეშაშვილმა, განჯის...

1918- 19 სასწავლო წელს განათლების სამინისტროს ბრძანებულებაში არ შედიოდა დაფინანასება  თბილისის რეალური...

თბილისის ვაჟთა  II...

1919 წლის 14 ოქტომბერს ქალთა II გიმნაზიის დირექტორმა,  გ....

  თბილისის ვაჟთა V გიმნაზიის გამგემ,  ი. ჯიშკარიანმა (საქმის მწარმ. მხეიძე) 1919 წლის 10 ნოემბერს საშუალო...

1918 -19 სასწავლო წელს მაჩაიძის სახელობის გიმნაზიის მოსამზადებელ  კლასში სწავლობდნენ შემდეგი მოსწავლეები:...

1918 -19 სასწავლო წელს მაჩაიძის სახელობის გიმნაზიის მოსამზადებელ  კლასში სწავლობდნენ შემდეგი მოსწავლეები: 1....

1918 -19 სასწავლო წელს მაჩაიძის სახელობის გიმნაზიის მერვე კლასში სწავლობდნენ შემდეგი მოსწავლეები: 1.აბაშიზე...

1918 -19 სასწავლო წელს მაჩაიძის სახელობის გიმნაზიის მეშვიდე კლასში სწავლობდნენ შემდეგი მოსწავლეები: 1.ოლღა...

1918 წლის 10 მარტს თბილისის მუშათა და ჯარისკაცთა  დეპუტატების საბჭოს სხდომაზე საბჭოს აღმასრულებელ კომიტეტში...

1918- 19 სასწავლო წელს სოხუმის სამასწავლებლო სემინარიის პედაგოგებად მუშაობდნენ: 1.სტეფანე სტეფანეს ძე აფანასიევი...

1918-19 სასწავლო წელს თბილისის მეოთხე პროფესიულ სასწავლებელში პედაგოგებად მუშაობდნენ:1. ნადეჟდა ვასილის ასული...

  1918 წლის 13 მარტის „ერთობა“ იუწყება, რომ ფოთის ქალაქისთავის მოადგილე კორძაია ამიერკავკასიის მთავრობას...

   1918 წლის 13 მარტის „ერთობა“ იუწყება, რომ სამეგრელოდან ქუთაისში ჩამოიყვანეს დატუსაღებული ბუდუ მდივანი,...

1918 წლის  11 მარტს არტაანის ოლქის ქრისტიან მცხოვრებთა დელეგატები თბილისში...

1918 წლის 13 მარტის „ერთობა“ იუწყება, რომ მილიციის უფროსის განკარგულებით თოფის...

1918- 19 სასწავლო წელს სამცხე- ჯავახეთის მხარის შემდეგ სოფლებში გაიხსნა სკოლები და იქ მასწავლებლობდნენ: 1.სოფელ...

1918-19 სასწავლო წელს გორის მაზრის  შემდეგ სოფლებში გაიხსნა სკოლები, რომლებშიც მასწავლებლობდნენ:1 სოფელი ტეზერი-...

1918-19 სასწავლო წელს გორის მაზრის  შემდეგ სოფლებში გაიხსნა სკოლები, რომლებშიც მასწავლებლობდნენ:1 სოფელ...

1918-19 სასწავლო წელს გორის მაზრის  შემდეგ სოფლებში გაიხსნა სკოლები, რომლებშიც მასწავლებლობდენენ:1. სოფელ შვლის...

1918- 1919 სასწავლო წელს თბილისის მაჩაიძის სახელობის სრულუფლებიან გიმნაზიაში მუშაობდნენ: 1.ანტონინა მიხეილის...

1918 წლის 6-7 ივნისს შედგა ბოლშევიკების თათბირი ყოფილ მუხრანის ვენახში, თათბირს დაესწენენ ვანო...

1918 წლის 6-7 ივნისს შედგა ბოლშევიკების თათბირი ყოფილ მუხრანის ვენახში, თათბირს დაესწენენ 

1918 წლის 6-7 ივნისს შედგა ბოლშევიკების თათბირი ყოფილ მუხრანის ვენახში, სოფელ ძალისიდან თათბირს...

1918 წლის 6-7 ივნისს შედგა ბოლშევიკების თათბირი ყოფილ მუხრანის...

საავტომობილო განყოფილების ბუღალტრის მოვალეობის აღმასრულებელი ა. ნაროუშვილი 1918 წლის 13 დეკემბერს გზათა სამინისტროს საერთო საქმეთა მმართველს სწერს, რომ, მისი განკარგულებით მიღებული აღწერილობის მიხედვით, სალიკვიდაციო განყოფილების ანგარიშის ნაწილიდან წარუდგენს საბუთებს კრედიტორების მოწმობებით: N53, 54, 55 და 56.


წყარო: საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გზათა სამინისტროს ბრძანებები, დოკუმენტების წინასწარი რევიზიის წესები, სალიკვიდაციო ჯილდოს კანონის შესრულების ინსტრუქცია და მიმდინარე მიმოწერა
წყაროს ტიპი: საარქივო დოკუმენტი
გამოცემის ადგილი: თბილისი
ენა: ქართული
დაცულია: საქართველოს სსრ კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის არქივილინგვისტურ კვლევათა ინსტიტუტი | 2015