გ. ყურულაშვილი

დიმიტრი ყიფიანი

ყუჯიაშვილი

ალექსი (ალექსანდრე) იაკობის ძე ყამარაული

რომან ყანჩაველი

ანდრია ყოჩიშვილი

მირ ყამუს-ოღლი

გ. ყაზარიანცი

ყანჩაველი

იოსებ ყიფშიძე

კონსტანტინე (კოტე) დიმიტრის ძე ყიფიანი

ყიფშიძე (2)

ალექსანდრე (სანდრო) ყანჩელი

იოსებ ალექსის ძე ყიფშიძე

როსტომ ყაზბეგი

დიმიტრი ივანეს ძე ყიფიანი

სიმონ დიმიტრის ძე ყაზახაშვილი

მუღდან ყაზაროვი

ალექსანდრე მიხეილის ძე ყაზბეგი

გიორგი ნიკოლოზის ძე ყაზბეგი

ვასილ როსტომის ძე ყიფიანი

თამარ ალექსის ასული ყაზახაშვილი

იოსებ ალექსანდრეს ძე ყიფშიძე

ლევან ივანეს ძე ყიფიანი

მარიამ იოსების ასული ყაუხჩიშვილი

ნესტორ ყუბანეიშვილი

ნიკოლოზ დიმიტრის ძე ყაზბეგი

პეტრე იოსების ძე ყიფიანი

რაფაელ ნიკოლოზის ძე ყაზბეგი

რუბენ ლუარსაბის ძე ყიფიანი

სამსონ გიორგის ძე ყიფიანი

ყარალაშვილი

ფარნაოზ რევაზის ძე ყარალაშვილი

სოფიო ყიფშიძე

ე. ყარსნიგიშვილი

ნიკოლოზ გიორგის ძე ყასაბიანი

ავქსენტი ოტიეს ძე ყუფანია

ყარალაშვილი (კარალოვი)

ნიკოლაი ყიფიანი

მ. ყაუხჩიშვილი

ტაკი ზადე აბას ყული

კონდრატე ყურუა

ყაზაროვი

ს. ყაუხჩიშვილი

ბესარიონ ივანეს ძე ყავრიშვილი

ნ. ყაზბეგი

ალექსანდრე ყანჩელი

ივანე ბესარიონის ძე ყანჩელი

რაჟდენ ყრუაშვილი

ვლადიმერ ყრუაშვილი

ერასტი ნიკ. ყვიცარიძე

ონისიმე ყრუაშვილი

ავქსენტი ყრუაშვილი

ნოე მანუჩარის ძე ყიფიანი

ნიკოლოზ დიმიტრის ძე ყაზბეგი (2)

გიორგი ყარალაშვილი

სოფიო ყულოშვილი-კონჭოშვილი

ნინო ყულუშვილი

ნინო ყაზახიშვილი

ყორღანოვი

რაჟდენ ყიფიანი

ცაცო ყრუაშვილი

ყიფშიძე

მარგარიტა ყაუხჩიშვილისა

ყაჭეიშვილისა

ნიკოლოზ ყოლბაია

ვასილ ყიფიანი

ყაუხჩიშვილი

დ. ყუბარაძე

რუბენ ყიფიანი (ფსევდ. რ. ლეჩხუმელი)

ყელაშვილი

მარო ყანდაშვილი

ა. კ. ყანჩელი

ყურუმოვი

ტ.ყურაშვილი

რაჟ. ყურაშვილი

ნინო სიმეონის ასული ყაზახოვა

სიმონ ყაუხჩიშვილი

ნატო ყორბესაშვილი

ყურულაშვილი

დავით ალექსის ძე ყიფშიძე

ყანჩელი

ზ. ყუფარაძე

გ. ა. ყიფიანი

გ. ყიფშიძე

ყიფშიძე (3)

ვ. ყუშიტაშვილი

ი. ყიფიანი

აბდულ რახმან ყადიევი

კონსტანტინე (კოტე) დიმიტრის ძე ყიფიანი

ივანე ანდრიას ძე ყიფშიძე

ნიკოლოზი ანდრიას ძე ყიფშიძე

ნინო ბესარიონის ასული ყიფშიძე

დარია ვასილის ასული ყიფშიძე

ანეტა ყიფშიძე

ა. ყაზბეგი

ს. ყ

ალი-ჰაიდარ ყარაევი

ივ. ყიფიანი

ან. ყაზახაშვილი

მიხეილ ყაზიაშვილი

ნიკოლოზ ანდრიას ძე ყიფშიძე

იოანე ყიფიანი

ყაზი-მუჰამედი // ყაზი-მოლა (1795-1832)

სერაფიმე ივანეს ძე ყარა-მურზა

სიმონ ყანჩაველი

ელენე პავლეს ასული ყიფიანი

ნადეჟდა ყოლბაია

ილია ყოლბაია

მინადორა ყოლბაია

როსტომ პავლეს ძე ყიფიანი

ბარბარე ყიფშიძე

სიმონ ყიფშიძე

სონია ყუფარაძე

ზინა ყუფარაძე

ბარნაბა ყუფარაძე

თიკო ყიფიანი

ელენე ყიფიანი

გრიგოლ ყუაშვილი

დ. ყურბანოვი

მარიამ ყანჩელი

კონსტანტინე ყიფიანი

ვასო ყიფიანი

ნასყიდა ყავლაძე

სანდრო ყავლაძე

კ. ყვავაძე

ა. ნაროუშვილი

საავტომობილო განყოფილების ბუღალტრის მოვალეობის აღმასრულებელი

საავტომობილო განყოფილების ბუღალტრის მოვალეობის აღმასრულებელი ა. ნაროუშვილი 1918 წლის 13 დეკემბერს გზათა სამინისტროს საერთო საქმეთა მმართველს სწერს, რომ, მისი განკარგულებით მიღებული აღწერილობის მიხედვით, სალიკვიდაციო განყოფილების ანგარიშის ნაწილიდან წარუდგენს საბუთებს კრედიტორების მოწმობებით: N53, 54, 55 და 56.


წყარო: საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გზათა სამინისტროს ბრძანებები, დოკუმენტების წინასწარი რევიზიის წესები, სალიკვიდაციო ჯილდოს კანონის შესრულების ინსტრუქცია და მიმდინარე მიმოწერა
წყაროს ტიპი: საარქივო დოკუმენტი
გამოცემის ადგილი: თბილისი
ენა: ქართული
დაცულია: საქართველოს სსრ კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის არქივილინგვისტურ კვლევათა ინსტიტუტი | 2015