თამარ წერეთელი

პარმენ ლუარსაბის ძე წულუკიძე

ბიქტორ გიორგის ძე წულუკიძე

წეველიძე

ს. წერეთელი

არისტო წულაძე

დავით წერეთელი

წერეთელი

ც. წუწუნავა

დ. წილოსანი

სოსო წულუკიძე

წიწაძე

ალ. წულუკიძე

დიმიტრი წითლანაძე

ნ. წივწივაძე

მირონ წულეისკირი

ნიკოლოზ ესტატეს ძე წვერავა

წამალაშვილი

წულუკიძე

აკაკი როსტომის ძე წერეთელი

ალექსანდრე რაჟდენის ძე წუწუნავა

ნიკოლოზ ივანეს ძე წერეთლი

ირაკლი (კაკი) გიორგის ძე წერეთელი

წერეთელი (2)

მიხეილ (მიხაკო) წერეთელი

ნესტორ იოსების ძე წერეთელი

გ. ა. წინამძღვრიშვილი

გიორგი ექვთიმეს ძე წერეთელი

ვასილ გიორგის ძე წერეთელი

ვასილ სიმონის ძე წიტაიშვილი

ვასილ ქაიხოსროს ძე წულაძე

ივანე კონსტანტინეს ძე წერეთელი

ილია ივანეს ძე წინამძღვრიშვილი

მიხეილ ალექსანდრეს ძე წულუკიძე

პავლე ლუკას ძე წულაია

პორფირე სამსონის ძე წირქვაძე

სოლომონ ექვთიმეს ძე წერეთელი

ტერენტი წერეთელი

ფრიდონ წულუკიძე

პოლკოვნიკი ს. წერეთელი

დ.დ. წერეთელი

ცეცილია რაჟდენის ასული წუწუნავა

ალექსანდრე (ალიოშა) იოსების ძე წერეთელი

წულუკიძე (2)

მიხეილ დოროთეს ძე წინამძღვრიშვილი

პავლე წულაია

აკაკი წერთელი

ნიკოლოზ ევსტათის ძე წვერავა

სილოვან დარისპანის ძე წაქაძე

გ.წერეთელი

ან. წერეთელი

გიორგი წივწივაძე

ლავრენტი იოანეს ძე წულაძე

ბესარიონ ცაკვას ძე წიფურია

წუწუნავა

დავით ვლადიმერის ძე წულუკიძე

გიორგი სიმონის ძე წითლიძე

ნიკ.წილოსანი

მინადორა იოაკიმეს ასული წერეთელი

ვ. წერეთელი

წაბლიძე

ქეთევან წერეთლისა

ალექსანდრე წივწივაძე

წერეთლისა

ბაბილინა წულიკიძე

მ. წერეთლისა

ა. წულაძე

ლავრენტი წულაია

ალექსანდრე ვლადიმერის ძე წერეთელი (2)

ოლინკა წულუკიძე

ტ. წითალიძე

ტ. წითლაძე

ვ. წერეთელი (2)

თ. წერეთლისა

გ. წერეთელი

მარიამ წერეთელი

ლადო წიკლაური

გრიგოლ ფილიმონის ძე წერეთელი

ს. წეველიძისა

არ. წეველიძე

ლევან წუწუნავა

არსენ წითლაძე

ანტონ წეროძე

თედორე წიტაიშვილი

ვერა წერეთელი

ა. წულაძე (1)

გრიგოლ წიკლაური

ვარლამ ნიკოლოზის ძე წერეთელი

გიგული წულუკიძე

ლევან გიორგის ძე წერეთელი

თამარ სიმონის ას. წერეთელი

წერეთელი (3)

თამარ სპირიდონის ასული წილოსანისა

ვ. წაქაძე

ნიკოლოზ წერეთელი

გ. წინამძღვარი

ალექსანდრე იოსების ძე წერეთელი

ვლადიმერ იოსების ძე წერეთელი

ალექსანდრა წერეთელი

ნიკოლოზ წერეთელი (2)

ელენე წერეთელი

ნინო წერეთელი

ნიკუშა წერეთელი

ოლიკო წერეთელი

თამარ წერეთელი (2)

ი. წინამძღვრიშვილი

გ. წერეთელი (1)

კ. წულაძე

ვ. ა. წოწონავა

მარ. წულაია

ა. წერეთელი

ბუდუ წულუკიძე

გედევან წერეთელი

წითლიანიძე

მიხეილ ფ. წამალაშვილი

ზაქრო ონისიმეს ძე წულაძე

ვლადიმერ წურქავა

თამარა წულუკიძე

მიხეილ წიკლაური (2)

ს. წერეთელი (1)

იონა წულაია

ვანო წიკლაური

წივწივაძე

წუწუნავა (2)

ქეთო წერეთელი

კ. წოწონავა

ვიქტორ წამალაშვილი

ანნა წვერიკმაზაშვილი

ილია სიმონის ძე წივწივაძე

წულაძე

ა. ნაროუშვილი

საავტომობილო განყოფილების ბუღალტრის მოვალეობის აღმასრულებელი

საავტომობილო განყოფილების ბუღალტრის მოვალეობის აღმასრულებელი ა. ნაროუშვილი 1918 წლის 13 დეკემბერს გზათა სამინისტროს საერთო საქმეთა მმართველს სწერს, რომ, მისი განკარგულებით მიღებული აღწერილობის მიხედვით, სალიკვიდაციო განყოფილების ანგარიშის ნაწილიდან წარუდგენს საბუთებს კრედიტორების მოწმობებით: N53, 54, 55 და 56.


წყარო: საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გზათა სამინისტროს ბრძანებები, დოკუმენტების წინასწარი რევიზიის წესები, სალიკვიდაციო ჯილდოს კანონის შესრულების ინსტრუქცია და მიმდინარე მიმოწერა
წყაროს ტიპი: საარქივო დოკუმენტი
გამოცემის ადგილი: თბილისი
ენა: ქართული
დაცულია: საქართველოს სსრ კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის არქივილინგვისტურ კვლევათა ინსტიტუტი | 2015