საარქივო დოკუმენტი პერიოდიკა წიგნი ელ. რესურსი

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დამფუძნებელი კრება | ფონდი 1833 | აღწერა 1 | საქ. 191 | ფურც. 257

შალვა მაღლაკელიძის რვეული სხვადასხვა ხასიათის ჩანაწერებით (ძირითადად რუსეთის პოლიტიკური ყოფა). აქვეა შალვა მაღლაკელიძა 1928 წლის 13 დეკემბრით, 1929 წლის 8 იანვრით და 1929 წლის 8 ებერვლით დათარიღებული რიგიდან გაგზავნილი წერილები ევგენი [გეგეჭკორისადმი]. წერილებში იგი წუხს, რომ რიგაში მხოლოდ მწირ ცნობებს იღებს რუსეთის შესახებ. ჰპირდება, რომ იზრუნებს საინტერესო ინფორმაციის შეგროვებისთვის. სთხოვს გადაუგზავნონ ჟურნალ - გაზეთები. სწერს, რომ ,,ბრძოლის“ მხოლოდ ერთი ნომერი მიიღო.

ამიერკავკასიის განსაკუთრებული კომიტეტის საქმე. ბრძანება რკინიგზაზე მცირე სიჩქარის ტვირთების გადაზიდვის წესების შესახებ, ამონაწერები ამიერკავკასიის კომისარიატის მცირე საბჭოს სხდომათა ჟურნალიდან. დროებითი მთავრობისა და სრულიად რუსეთის რკინიგზის დამფუძნებელი ყრილობის დადგენილებები შრომის ანაზღაურების ნორმებზე, მოსამსახურეთა კატეგორიებსა და 8-საათიან სამუშაო დღეზე რკინიგზის მუშაკებისთვის.

შუამდგომლობები განათლების სამინისტროსადმი სოფელ ველევის (რაჭა) სკოლისათვის ხე-ტყის უასოდ დათმობის, საზღვარგარეთ სპეციალურ სჭავლის მისაღებადსამტრედიის ქალაქის კანდიდატის არქიპო ახობაზის შესახებ, დებულება საოველთაო სწავლების შემოღების შესახებ

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

სახალხო განათლების მინისტრის ბრძანებები

სახალხო განათლების მინისტრის ბრძანებები

სახალხო განათლების მინისტრის ბრძანებები

სახალხო განათლების მინისტრის ბრძანებები

სახალხო განათლების სამინისტრო. ვუკოლ მიხეილის ძე ბერიძის პირადი საქმე

სახალხო განათლების სამინისტრო. ლუარსაბ გერასიმეს ძე ბოცვაძის პირადი საქმე.

მიმღები კომისიის სხდომის პროტოკოლი Протоколы Заседания Приемочной Комиссии Арсрайкома

სახალხო განათლების მინისტრის ბრძანებები

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გზათა სამინისტრო. საერთო განყოფილება. მთავრობის სხდომის ჟურნალები.

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გზათა სამინისტრო. საერთო განყოფილება. მთავრობის სხდომის ჟურნალები.

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დამფუძნებელი კრება | ფონდი 1833 | აღწერა 1 | საქ. 191 | ფურც. 135

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დამფუძნებელი კრება | ფონდი 1833 | აღწერა 1 | საქ. 191 | ფურც. 191

ერთობა, 1919 | 15 აპრილი

კონსტანტინე ეფრემის ძე გამყრელიძის საქმე

გიორგაძისა და დობორჯგინიძის დაკავების ორდერი N 6387 | 1923, 22 სექტემბერი

ილარიონ გიორგაძის პირადი ანკეტა (N3049) საქართველოს ჩეკაში

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გზათა სამინისტროს საერთო განყოფილება. მთავრობის სხდომის ჟურნალები.

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გზათა სამინისტროს საერთო განყოფილება. მთავრობის სხდომის ჟურნალები.

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გზათა სამინისტროს საერთო განყოფილება. მთავრობის სხდომის ჟურნალები.

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გზათა სამინისტროს საერთო განყოფილება. მთავრობის სხდომის ჟურნალები.

ნოე ხომერიკის მოხსენება

ნოე ხომერიკის წერილი ძმა ევგენისადმი

ნოე ხომერიკის წერილი, საქართველოს მთვარობას.

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დამფუძნებელი კრება | ფონდი 1833 | აღწერა 1 | საქ. 191 | ფურც. 137-138

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის იუსტიციის სამინისტრო | ფონდი 1938 | ანაწერი 1| საქმე 19

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გზათა სამინისტროს საერთო განყოფილება. მთავრობის სხდომის ჟურნალები.

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გზათა სამინისტროს საერთო განყოფილება. მთავრობის სხდომის ჟურნალები.

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გზათა სამინისტროს საერთო განყოფილება. მთავრობის სხდომის ჟურნალები.

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გზათა სამინისტრო. საერთო განყოფილება. მთავრობის სხდომის ჟურნალები.

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გზათა სამინისტრო. საერთო განყოფილება. მთავრობის სხდომის ჟურნალები.

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გზათა სამინისტრო. საერთო განყოფილება. მთავრობის სხდომის ჟურნალები.

სახალხო განათლების სამინისტრო. დეკრეტი საქართველოს რესპუბლიკის სამოქალაქო უწყებების სახელმწიფო მოსამსახურეთა ხელფასის მომატების შესახებ; თბილისის მე-3 ქალთა გიმნაზიის თანამშრომელთა სია.

განათლების სამინისტროს მუშაობის მოკლე ანგარიში, ცნობები სასწავლებელთა და სამეცნიერო დაწესებულებათა რიცხვის შესახებ.

საქართველოს ეროვნული საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტის მიერ აკაკი ჩხენკელისთვის, გ. ლასხიშვილისა და გიორგი გვაზავასთვის გაცემული მოწმობები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობების წარმომადგენლებთან მოლაპარაკებების წარმოების უფლებაზე.

საქართველოს მთავრობის მიერ ყოფილ საგარეო საქმეთა მინისტრის აკაკი ჩხენკელის სახელზე გაცემული მოწმობა იტალიასა და შვეიცარიაში მისი კონსულად დანიშვნის შესახებ

ერთობა, 1920 | 10 სექტემბერი

ქრისტინე შარაშიძის წერილი სტალინისადმი. წერს როგორ შეუშალეს ხელი რუსთაველის იუბილესთან დაკავშირებულ საბიბლიოგრაფიო მასალის დამუშავებაში და საერთოდ უნივერსიტეტის წიგნთსაცავის შესახებ

გიორგი ვასილის ძე ქოჩიაშვილის საქმე | N 24 317

დავით გიორგის ძე ჯორჯაძის საქმე | N 24 446

გალაქტიონ ტაბიძის ბარათი ქრისტინე შარაშიძისადმი. სთხოვს ბარათის მომტანთ გადასაწერად ათხოვოს გაზეთი „თემი“.

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის იუსტიციის სამინისტრო | ფონდი 1938 | ანაწერი 1| საქმე 15

ენიმკის ინსტიტუტის დირექტორისა და სალექსიკოლოგიო სექტორის გამგის მიმართვა ქრ შარაშიძისადმი. სთხოვენ წარადგინოს დასაბეჭდად გ. შარაშიძის „გურული ლექსიკონი“

ამიერკავკასიის განსაკუთრებული კომიტეტის საქმეები. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გზათა სამინისტრო, 1918 წ. ჯულფა-ბაქოს სამხედრო სარკინიგზო სალიკვიდაციო კომისიის სხდომათა ოქმები, მოხსენება და მიმოწერა ზემოხსენებული რკინიგზის მშენებლობის საქმეთა ლიკვიდაციის საკითხის შესახებ.

ჩიტო ქრისტინე შარაშიძის ღია ბარათი მამისადმი_გიგო შარაშიძისადმი. წერს გურული სიტყვების ლექსიკონის შესახებ

განათლების სამინისტროს 1918 წლის საბჭოს სხდომების ჟურნალები

განათლების სამინისტროს 1918 წლის საბჭოს სხდომების ჟურნალები

სახალხო განათლების სამინისტროს საერთო კანცელარია. სამინისტროს 1918 წლის საბჭოს სხდომების ჟურნალები

განათლების მინისტრის საბჭოს სხდომის ჟურნალები

განათლების მინისტრის საბჭოს სხდომის ჟურნალები

განათლების სამინისტროს პროფესიული და ტექნიკური სკოლების მთავარგამგეობა. თბილისის II კომერციული სასწავლებლის ანგარიშები.

სახალხო განათლების სამინისტრო. იან კარლოსის ძე გვიაზდოვსკის პირადი საქმე. დაიწყო 16. 04. 1920 წ.

გრიგოლ სპირიდონის ძე ჭელიძის საქმე | N 25 222

ვასილ გიორგის ძე კაპანაძის საქმე | N 23 585

ივანე ბეგლარის ძე ღლონტის საქმე | N 23 457

რაფიელ ივანეს ძე ჩხაიძის საქმე | N 23 537

ვიქტორ ლუკას ძე ცენტერაძის საქმე | N 23 208

გაბრიელ დიმიტრის ძე ცისკარიშვილის საქმე | N 23 284

ევგენი იოსების ძე ძიძიგურის საქმე | N 24 335

გიორგი მიხეილის ძე ჭკადუას საქმე | N 25 205

ივანე პეტრეს ძე ხოშტარიას საქმე | N 24 419

არჩილ იოსების ძე ხოხობაშვილის საქმე | N 23 21

ისიდორე სამსონის ძე ჯაშის საქმე | N 24 342

გზათა სამინისტროს განყოფილებებთან მიმოწერა

გზათა სამინისტროს განყოფილებებთან მიმოწერა

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 8 აგვისტო

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის იუსტიციის სამინისტრო | ფონდი 1938 | ანაწერი 1| საქმე 5

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გზათა სამინისტროს საერთო განყოფილება. მთავრობის სხდომის ჟურნალები.

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გზათა სამინისტროს საერთო განყოფილება. მთავრობის სხდომის ჟურნალები.

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გზათა სამინისტროს საერთო განყოფილება. მთავრობის სხდომის ჟურნალები.

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გზათა სამინისტრო. საერთო განყოფილება. მთავრობის სხდომის ჟურნალები.

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გზათა სამინისტრო. საერთო განყოფილება. მთავრობის სხდომის ჟურნალები.

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის ნოე რამიშვილის მიერ საგარეო საქმეთა მინისტრის აკაკი ჩხენკელისათვის მიცემული ნებართვა აწარმოოს მოლაპარაკება გერმანიის, თურქეთის, ავსტრია-უნგრეთისა და ბულგარეთის მთავრობებთან

ბუდუ მდივანის საქმე | N 29986

გიორგი ალექსის ძე სალუქვაძის საქმე | N 24 336

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გზათა სამინისტროს საერთო განყოფილება. მთავრობის სხდომის ჟურნალები.

იოსებ თევდორეს ძე გეგელიას საქმე | N 24 299

ილარიონ როსტომის ძე რუსიშვილის საქმე | N 23 546

ანანია ანდრიას ძე სტურუას საქმე | N 23 259

გრიგოლ რაჟდენის ძე კახაძის საქმე | N 24 335

გერასიმე მაქსიმეს ძე ფარცხალაიშვილის საქმე | N 22 226

გიორგი სოლომონის ძე მხეიძის საქმე | N 24 415

გრიგოლ ქრისტეფორეს ძე ურუშაძის საქმე | N 22 207

ვახტანგ იოსების ძე ისკანდარაშვილის საქმე | 24 142

ალექსანდრე რევაზის ძე ბახუტაშვილის საქმე | N 24 142

ივანე ალექსანდრს ძე სინჯიკაშვილის საქმე | N 24 345

გიორგი ივანეს ძე ქურხულის საქმე | N 24 297

არქიფო დუტუს ძე ჩაჩავას საქმე | N 22 171

ამბროსი გალაქტიონის ძე ჭელიძის საქმე | N 24 362

სიმონ ექვთიმეს ძე ღლონტის საქმე | N 24 341

თევდორე იოსების ძე ასათიანის საქმე | N 24 301

პანტელეიმონ იპატის ძე ანთაძის საქმე | N 23 22

გიორგი დავითის ძე ოთხმეზურის საქმე | N 23 391

აკაკი ევგენის ძე ადამიას საქმე | N 25 271

კლიმენტი (კალისტრატე) დიმიტრის ძე კალანდარიშვილის საქმე | N 25 205

ივანე ქრისტეფორეს ძე ასლამაზაშვილის საქმე | N 23 576

გრიგოლ ალექსანდრეს ძე შურღაიას საქმე | N 25 224

სოლომონ პეტრეს ძე ბობოკაშილის საქმე | N 25 315

სოლომონ ზაალის ძე ჟორჟოლიანის საქმე | N 25 257

თარასხან დიმიტრის ძე ეშბას საქმე | N 25 223

ივლიანე მაქსიმეს ძე ჩახავას საქმე | N 25 256

ანდრია სოკრატეს ძე სულიაშვილის საქმე | N 24338

გრიგოლ ვასილის ძე ქუთელიას საქმე | N 25203

ამბროსი ნიკოლოზის ძე გაჩეჩილაძის საქმე | N2247

მიხეილ თამშუკის ძე ანჩაბაძის საქმე | N 2436

ივანე მაქსიმეს ძე ცომაიას საქმე | N24 336

ნიკოლოზ ნიკოლოზის ძე კვერნაძის საქმე | N24 364

ალექსანდრე გიორგის ძე ჯანდიერის საქმე | N 24 307

არტაშ ზაქარიას ძე მიკაელიანცის საქმე | N 23 491

ნ. ბარათაშვილის აკადემიური გამომცემლობის რედაქტორის აკ. ჭყონიას მიმართვა ჩიტო (ქრისტინე) შარაშიძისადმი. აცნობებს, რომ მიწვეულია თემების დასამუშავებლად

სახალხო განათლების სამინისტრო. პოლიკარპე ლუკას ძე ბახტაძის პირადი საქმე

ქრისტინე შარაშიძის წერილი ევგენი ხარაძისადმი. აცნობებს, რომ უგზავნის თავის ნაშრომს. სთხოვს უკან დაუბრუნოს შესამოწმებლად და შესავსებად გამოსაქვეყნებლად გადაცემული ფურცლები.

ჭიათურის შავი ქვის საექსპორტო საზოგადოება "ჩემო", ფონდი 360 | ანაწერი 1 | საქმე 15

გზათა სამინისტროს ბრძანებები, დოკუმენტების წინასწარი რევიზიის წესები, სალიკვიდაციო ჯილდოს კანონის შესრულების ინსტრუქცია და მიმდინარე მიმოწერა.

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გზათა სამინისტროს საერთო განყოფილება. მთავრობის სხდომის ჟურნალები.

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გზათა სამინისტროს საერთო განყოფილება. მთავრობის სხდომის ჟურნალები.

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გზათა სამინისტროს საერთო განყოფილება. მთავრობის სხდომის ჟურნალები.

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გზათა სამინისტროს საერთო განყოფილება. მთავრობის სხდომის ჟურნალები.

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გზათა სამინისტროს საერთო განყოფილება. მთავრობის სხდომის ჟურნალები.

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გზათა სამინისტრო. საერთო განყოფილება. მთავრობის სხდომის ჟურნალები.

განათლების მინისტრის მოხსენებები თბილისის ქართული გიმნაზიის შენობის სახელმწიფო უნივერსიტეტისთვის გადაცემის, პროფტექნიკური და პირველდაწყებითი სასწავლებლების გახსნის შესახებ. უმაღლესი დაწყ. სასწავლებლები.

განათლების მინისტრის მოხსენებები თბილისის ქართული გიმნაზიის შენობის სახელმწიფო უნივერსიტეტისთვის გადაცემის, პროფტექნიკური და პირველდაწყებითი სასწავლებლების გახსნის შესახებ. უმაღლესი დაწყ. სასწავლებლები.

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გზათა სამინისტრო. საერთო განყოფილება. მთავრობის სხდომის ჟურნალები.

ამიერკავკასიის კომისარიატის დადგენილება თბილისის სამიწათმზომელო სასწავლებლის შტატის დამტკიცების შესახებ. სასწავლებლის თანამშრომელთა სია

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შრომის სამინისტრო. სახელმწიფო თავდაცვის განსაკუთრებული სათათბიროს წარმომადგენლის და კავკასიის რაიონის საქარხნო სათათბიროს თავმჯდომარის საქმე

საქრთველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შრომის სამინისტრო.ტრაპეზუნდის რკინიგზის სადგურის განყოფილება

აკაკი ჩხენკელის დეპეშები ტრაპიზონიდან თბილისში ევ. გეგეჭკორისადმი და ბათუმის სიმაგრის კომენდანტ გენერალ მდივნისადმი, მოლაპარაკებათა მსვლელობისას თურქეთის ჯარების საქართველოს ტერიტორიაზე მოძრაობის წინააღმდეგ ზომების მიღების შესახებ. შეტყობინება ბათუმში რუს ოფიცერთა მიერ თურქებთან კეთილ-განწყობილი ურთიერთობის დამყარების შესახებ.

მოხსენება, მიმოწერა თავადაზნაურთა მიერ ქართველებისადმი შეწირული ქონების უწყებებს შორის განაწილების შესახებ.

ევგენი გეგეჭკორის წერილები პარიზიდან საქართველოს წარმომადგენლობისადმი, ლონდონში ინგლისის პრემიერ მინისტრის ლოიდ ჯორჯის დაპირების შესრულების თაობაზე საქართველოსთვის დახმარების გაწევასთან დაკავშირებით.

გზათა სამინისტროს ბრძანებები, დოკუმენტების წინასწარი რევიზიის წესები, სალიკვიდაციო ჯილდოს კანონის შესრულების ინსტრუქცია და მიმდინარე მიმოწერა.

გიორგი ერაძის ჩანაწერი და გიორგი ნაკაშიძის წერილი სოციალ-დემოკრატიული პარტიის საზღვარგარეთული ბიუროსადმი აკაკი ჩხენკელის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით.

გიმნაზიების სასწავლო პროგრამები, შედგენილი მასწავლებლების –ვახტანგ კოტეტიშვილის, ივანე გველესიანის, მიხეილ აბრამიშვილის, ალ. ჯავახიშვილის მიერ

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გზათა სამინისტრო. ბათუმ-ტრაპეზუნდის სამხედრო რკინიგზის საველე სამმართველო. საქმე N285

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დამფუძნებელი კრება | ფონდი 1833 | აღწერა 1 | საქ. 191 | ფურც. 145

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის პარლამენტი | ფონდი 1836 | აღწერა 1 | საქ. 201 | ფურც. 109

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გზათა სამინისტრო. საერთო განყოფილება. მთავრობის სხდომის ჟურნალები.

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გზათა სამინისტროს საერთო განყოფილება. მთავრობის სხდომის ჟურნალები.

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გზათა სამინისტრო. საერთო განყოფილება. მთავრობის სხდომის ჟურნალები.

წიგნის პალატის დირექტორის მოადგილის ა. შანიძის მიმართვა ქრ. შარაშიძისადმი. სთხოვს აცნობოს რა თემაზე მოამზადებს სტატიას „ბიბლიოგრაფიის მოამბის“ მორიგი ნომრისათვის

სსსრ სახელმწიფო წიგნის პალატის დირექტ. მოადგილის ა. შანიძის მიმართვა ქრ. შარაშიძისადმი. სთხოვს აცნობოს, რა სტატიას დაამზადებს 1960 წლის „ბიბლიოგრაფიის მოამბეში“ გამოსაქვეყნებლად.

ქრისტინე შარაშიძის წერილი მამისადმი ლექსიკონის გამოცემის შესახებ

ქრისტინე შარაშიძის წერილი მამისადმი ლექსიკონის და სხვა საკითხების შესახებ

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის იუსტიციის სამინისტრო | ფონდი 1938 | ანაწერი 1| საქმე 14

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გზათა სამინისტროს საერთო განყოფილება. მთავრობის სხდომის ჟურნალები.

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გზათა სამინისტროს საერთო განყოფილება. მთავრობის სხდომის ჟურნალები.

სახალხო განათლების სამინისტრო. თბილისის ვაჟთა რეალური გიმნაზიის, საოსტატო სემინარიისა და სხვა სასწავლებლების დროებითი დებულებები და შტატები.

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გზათა სამინისტრო. საერთო განყოფილება. მთავრობის სხდომის ჟურნალები.

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გზათა სამინისტრო. საერთო განყოფილება. მთავრობის სხდომის ჟურნალები.

სკოლებში საღვთო სჯულის სწავლების განახლების შესახებ

სახალხო განათლების სამინისტრო. დაბალი სკოლების განყოფილება. მიმოწერა რაჭა-ლეჩხუმში საკვირაო სკოლების გახსნის შესახებ. ახლად გახსნილი სკოლების მოსწავლეთა სია.

სახალხო განათლების სამინისტრო. დაბალი სკოლების განყოფილება. მიმოწერა რაჭა-ლეჩხუმში საკვირაო სკოლების გახსნის შესახებ. ახლად გახსნილი სკოლების მოსწავლეთა სია.

სახალხო განათლების სამინისტროს საერთო კანცელარია. სამინისტროს 1918 წლის საბჭოს სხდომების ჟურნალები

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გზათა სამინისტრო. საერთო განყოფილება. მთავრობის სხდომის ჟურნალები.

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გზათა სამინისტროს საერთო განყოფილება. მთავრობის სხდომის ჟურნალები.

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გზათა სამინისტროს საერთო განყოფილება. მთავრობის სხდომის ჟურნალები.

სახალხო განათლების სამინისტროს საერთო კანცელარია. სამინისტროს 1918 წლის საბჭოს სხდომების ჟურნალები

სახალხო განათლების სამინისტრო. დაბალი სკოლების განყოფილება. მიმოწერა რაჭა-ლეჩხუმში საკვირაო სკოლების გახსნის შესახებ. ახლად გახსნილი სკოლების მოსწავლეთა სია.

სახალხო განათლების სამინისტროს საერთო კანცელარია. სამინისტროს 1918 წლის საბჭოს სხდომების ჟურნალები

სახალხო განათლების სამინისტროს საერთო კანცელარია. სამინისტროს 1918 წლის საბჭოს სხდომების ჟურნალები

სახალხო განათლების სამინისტროს საერთო კანცელარია. სამინისტროს 1918 წლის საბჭოს სხდომების ჟურნალები

სახალხო განათლების სამინისტროს საერთო კანცელარია. სამინისტროს 1918 წლის საბჭოს სხდომების ჟურნალები

განათლების მინისტრის მოხსნებები თბილისის ქართული გიმნაზიის შენობის სახელმწიფო უნივერსიტეტისთვის გადაცემის, პროფტექნიკური და პირველდაწყებითი სასწავლებლების გახსნის შესახებ. უმაღლესი დაწყ. სასწავლებლები.

განათლების მინისტრის მოხსნებები თბილისის ქართული გიმნაზიის შენობის სახელმწიფო უნივერსიტეტისთვის გადაცემის, პროფტექნიკური და პირველდაწყებითი სასწავლებლების გახსნის შესახებ. უმაღლესი დაწყ. სასწავლებლები.

სახალხო განათლების მინისტრის ბრძანებები

განათლების მინისტრის საბჭოს სხდომის ჟურნალები

განათლების მინისტროს საერთო კანცელარია. სამინისტროს 1918 წლის საბჭოს სხდომების ჟურნალები

განათლების მინისტრის მოხსენებები თბილისის ქართული გიმნაზიის შენობის სახელმწიფო უნივერსიტეტისთვის გადაცემის, პროფტექნიკური და პირველდაწყებითი სასწავლებლების გახსნის შესახებ. უმაღლესი დაწყ. სასწავლებლები.

განათლების მინისტრის მოხსენებები თბილისის ქართული გიმნაზიის შენობის სახელმწიფო უნივერსიტეტისთვის გადაცემის, პროფტექნიკური და პირველდაწყებითი სასწავლებლების გახსნის შესახებ. უმაღლესი დაწყ. სასწავლებლები.

განათლების მინისტრის მოხსენებები თბილისის ქართული გიმნაზიის შენობის სახელმწიფო უნივერსიტეტისთვის გადაცემის, პროფტექნიკური და პირველდაწყებითი სასწავლებლების გახსნის შესახებ. უმაღლესი დაწყ. სასწავლებლები

განათლების მინისტრის მოხსენებები თბილისის ქართული გიმნაზიის შენობის სახელმწიფო უნივერსიტეტისთვის გადაცემის, პროფტექნიკური და პირველდაწყებითი სასწავლებლების გახსნის შესახებ. უმაღლესი დაწყ. სასწავლებლები.

განათლების მინისტრის მოხსენებები თბილისის ქართული გიმნაზიის შენობის სახელმწიფო უნივერსიტეტისთვის გადაცემის, პროფტექნიკური და პირველდაწყებითი სასწავლებლების გახსნის შესახებ. უმაღლესი დაწყ. სასწავლებლები.

განათლების მინისტრის მოხსენებები თბილისის ქართული გიმნაზიის შენობის სახელმწიფო უნივერსიტეტისთვის გადაცემის, პროფტექნიკური და პირველდაწყებითი სასწავლებლების გახსნის შესახებ. უმაღლესი დაწყ. სასწავლებლები.

განათლების მინისტრის მოხსენებები თბილისის ქართული გიმნაზიის შენობის სახელმწიფო უნივერსიტეტისთვის გადაცემის, პროფტექნიკური და პირველდაწყებითი სასწავლებლების გახსნის შესახებ. უმაღლესი დაწყ. სასწავლებლები.

განათლების მინისტრის მოხსენებები თბილისის ქართული გიმნაზიის შენობის სახელმწიფო უნივერსიტეტისთვის გადაცემის, პროფტექნიკური და პირველდაწყებითი სასწავლებლების გახსნის შესახებ. უმაღლესი დაწყ. სასწავლებლები.

განათლების მინისტრის მოხსენებები თბილისის ქართული გიმნაზიის შენობის სახელმწიფო უნივერსიტეტისთვის გადაცემის, პროფტექნიკური და პირველდაწყებითი სასწავლებლების გახსნის შესახებ. უმაღლესი დაწყ. სასწავლებლები.

განათლების მინისტრის მოხსენებები თბილისის ქართული გიმნაზიის შენობის სახელმწიფო უნივერსიტეტისთვის გადაცემის, პროფტექნიკური და პირველდაწყებითი სასწავლებლების გახსნის შესახებ. უმაღლესი დაწყ. სასწავლებლები.

სახალხო განათლების სამინისტრო. ნიკოლოზ ივლიანეს ძე აბესაძის პირადი საქმე. 1918 წლის 14 დეკემბრიდან 1919 წლის 30 ოქტომბრის ჩათვლით.

მთავრობის და განათლების სამინისტროს სხდომების ოქმები ქართული უნივერსიტეტის სახ. უნივერსიტეტად გადაკეთების, სახალხო სკოლების რეორგანიზაციის შესახებ.

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გზათა სამინისტროს საერთო განყოფილება. მთავრობის სხდომის ჟურნალები.

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გზათა სამინისტროს საერთო განყოფილება. მთავრობის სხდომის ჟურნალები.

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გზათა სამინისტროს საერთო განყოფილება. მთავრობის სხდომის ჟურნალები.

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გზათა სამინისტროს საერთო განყოფილება. მთავრობის სხდომის ჟურნალები.

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გზათა სამინისტროს საერთო განყოფილება. მთავრობის სხდომის ჟურნალები.

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გზათა სამინისტროს საერთო განყოფილება. მთავრობის სხდომის ჟურნალები.

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გზათა სამინისტროს საერთო განყოფილება. მთავრობის სხდომის ჟურნალები.

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გზათა სამინისტროს საერთო განყოფილება. მთავრობის სხდომის ჟურნალები.

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გზათა სამინისტრო. საერთო განყოფილება. მთავრობის სხდომის ჟურნალები.

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის იუსტიციის სამინისტრო | ფონდი 1938 | ანაწერი 1| საქმე 11

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის პარლამენტი | ფონდი 1836 | აღწერა 1 | საქ. 107-C | გვ.78-79

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გზათა სამინისტროს საერთო განყოფილება. მთავრობის სხდომის ჟურნალები.

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გზათა სამინისტრო. საერთო განყოფილება. მთავრობის სხდომის ჟურნალები.

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გზათა სამინისტრო. საერთო განყოფილება. მთავრობის სხდომის ჟურნალები.

გზათა სამინისტროს ბრძანებების კრებული |1918

გზათა სამინისტროს ბრძანებების კრებული | 1918

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გზათა სამინისტროს ბრძანებები, დოკუმენტების წინასწარი რევიზიის წესები, სალიკვიდაციო ჯილდოს კანონის შესრულების ინსტრუქცია და მიმდინარე მიმოწერა

გზათა სამინისტროს ბრძანებები |1918 წ.

გზათა სამინისტროს ბრძანებები |1918 წ.

გზათა სამინისტროს ბრძანებების კრებული | 1918

გზათა სამინისტროს ბრძანებების კრებული | 1918

გზათა სამინისტროს ბრძანებების კრებული | 1918

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გზათა სამინისტროს საერთო განყოფილება. მთავრობის სხდომის ჟურნალები.

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გზათა სამინისტროს საერთო განყოფილება. მთავრობის სხდომის ჟურნალები.

გზათა სამინისტრო. კახეთის რკინიგზის სააქციონერო საზოგადოება

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის სახალხო გვარდიის მთავარი შტაბი ფონდი 1970 | ანაწ. 2 | საქმე 3

ნოე ხომერიკის წერილი, პარიზის პოლიტიკურ კომისიას.

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის პარლამენტი | ფონდი 1836 | აღწერა 1 | საქ. 201 | ფურც. 30

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის სახელმწიფო მზრუნველობის სამინიტრო | ფ 1936 | ან 1 | საქმე 17

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბილიკის ერობათა კავშირი | ფონდი 1920 | ანაწერი 1 | საქმე 1

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბილიკის ერობათა კავშირი | ფონდი 1920 | ანაწერი 1 | საქმე 4

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შრომის სამინისტრო

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის პარლამენტი | ფონდი 1836 | აღწერა 1 | საქ. 420 | ფურც. 38

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის პარლამენტი | ფონდი 1836 | აღწერა 1 | საქ. 201 | ფურც. 105

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის პარლამენტი | ფონდი 1836 | აღწერა 1 | საქ. 201 | ფურც. 106

ჭიათურის შავი ქვის საექსპორტო საზოგადოება

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის პარლამენტი | ფონდი 1836 | აღწერა 1 | საქ. 107-A | გვ.8

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გზათა სამინისტროს საერთო განყოფილება. მთავრობის სხდომის ჟურნალები.

ერთობა, 1920 | 11 აგვისტო

თამარ შარაშიძე-ქარცივაძის წერილი ქრისტინე შარაშიძისადმი

სახალხო განათლების სამინისტრო. საქმე დაიწყო _ 05.09.1919წ. დასრულდა _ 08.11.1919წ.

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დამფუძნებელი კრება | ფონდი 1833 | აღწერა 1 | საქ. 191 | ფურც. 221

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დამფუძნებელი კრება | ფონდი 1833 | აღწერა 1 | საქ. 191 | ფურც. 151

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დამფუძნებელი კრება | ფონდი 1833 | აღწერა 1 | საქ. 191 | ფურც. 210-211

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დამფუძნებელი კრება | ფონდი 1833 | აღწერა 1 | საქ. 191 | ფურც. 154

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დამფუძნებელი კრება | ფონდი 1833 | აღწერა 1 | საქ. 191 | ფურც. 155

ერთობა, 1920 | 8 ივლისი

ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების გამგეობის სხდომების ოქმები - 01.02.1919

ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების გამგეობის სხდომების ოქმები - 08.02.1919

ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების გამგეობის სხდომების ოქმები - 22.02.1919

ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების გამგეობის სხდომების ოქმები. დაიწყო 01. 03. 1919 წ.

ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების გამგეობის სხდომების ოქმები - 08.03.1919

ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების გამგეობის სხდომების ოქმები - 15.03.1919

ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების გამგეობის სხდომების ოქმები - 29.03.1919

ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების გამგეობის სხდომების ოქმები - 05.04.1919

ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების გამგეობის სხდომების ოქმები - 12.04.1919

ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების გამგეობის სხდომების ოქმები - 25.01.1919

სახალხო განათლების მინისტრის ბრძანებები

მიშა ქიქოძის წერილი ქრისტინე შარაშიძისადმი. დახმარებას სთხოვს თუშეთის ან ფშავის ექსპედიციაში მონაწილეობის მისაღებად.

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დამფუძნებელი კრება | ფონდი 1833 | აღწერა 1 | საქ. 191 | ფურც. 165

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის პარლამენტი | ფონდი 1836 | აღწერა 1 | საქ. 420 | ფურც. 8

შალვა მაღლაკელიძის ავტობიოგრაფია. ავტოგრაფი.

შალვა მაღლაკელიძის კადრების აღრიცხვის ფურცელი.

გაიოზ მაღლაკელიძის გზავნილის ცარიელი კონვერტი. საბჭოთა ფოსტიდან უკან გადაიგზავნა მიზეზის მიუთითებლად. გზავნილი განკუთვნილი იყო შალვა მაღლაკელიძისათვის.

შალვა მაღლაკელიძის მოგონებანი.

ილია კუჭუხიძის წერილი გრიგოლ ავალიანისადმი. ბოდიშს უხდის, რომ ვერ დაესწრო ,,ქართველ მხედართა ორგანიზაციის’’ კრებას.

განცხადების ფორმა ,,ქართველ მხედართა დარაზმულობაში’’ გაწევრიანების მსურველთათვის.

,,ქართველ სტუდენტთა საზოგადოების'' წევრთა სია.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი დავითისადმი (მარჯანიშვილი) კერძო ხასიათის.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი დავითისადმი [მარჯანიშვილი]. კერძო ხასიათის.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი დავითისადმი [მარჯანიშვილი] უკმაყოფილებას გამოთქვამს ქართულ ემიგრაციაზე.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი ვამეხ მაღლაკელიძისადმი კერძო ხასიათის.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი ვამეხ მაღლაკელიძისადმი. ულოცავს დაბადების დღეს.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი. ატყობინებს, რომ ქართველებმა რომში თავიანთი საზოგადოება დახურეს. სწერს, რომ აპირებს გამომცემლობის დაარსებას.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი. კერძო ხასიათის.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი, სწერს, რომ აპირებს გამომცემლობის დაარსებას.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი. სწერს, რომ იმყოფება ერთ-ერთ საერთაშორისო ორგანიზაციაში და ცდილობს ქართული საქმისთვის.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი ბუჭუ (გაიოზ) მაღლაკელიძისადმი. უკმაყოფილებას გამოთქვამს ქართულ ემიგრაციაზე.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი ბუჭუ (გაიოზ) მაღლაკელიძისადმი.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი ბუჭუ (გაიოზ) მაღლაკელიძისადმი.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი ბუჭუ (გაიოზ) მაღლაკელიძისადმი.

შალვა მაღლაკელიძსწერილი ბუჭუ (გაიოზ) მაღლაკელიძისადმი.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი ბუჭუ (გაიოზ) მაღლაკელიძისადმი. სწერს თავისი გეგმების შესახებ, ურჩევს დარჩეს რუპოლდინგში და არ წავიდეს არგენტინაში.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი ბუჭუ (გაიოზ) მაღლაკელიძისადმი. თავის მოსაზრებებს უზიარებს პრესის ბიუროს ,,ევროპული ინფორმაციების’’ შესახებ, რომელიც გერმანიაში დააარსა გ. მაღლაკელიძემ.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი ბუჭუ (გაიოზ) მაღლაკელიძისადმი.სწერს თვისი მომავალი მოგზაურობის შესახებ არგენტინასა და ესპანეთში. აცნობებს, რომ მღვდელი თარხნიშვილის დახმარებით ვიქტორ ნოზაძე აპირებს ვატიკანში ჩასვლას და ქართულ ენაზე საეკლესიო წიგნების დაბეჭდვას.

შალვა მაღლაკელიძის მისალოცი ბარათი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი

შალვა მაღლაკელიძის წერილი ბუჭუ (გაიოზ) მაღლაკელიძისადმი. სთხოვს გაუგზავნოს კორესპონდენტის ბარათი. აცნობებს, რომ უგზავნის ორ წერილს, რომლის ცნობები სანდო წყაროებიდან აიღო. ჰპირდება, რომ მიაწვდის მასალას ჩინეთის შესახებ. აცნობებს, რომ აპირებს მოგზაურობას ესპანეთში, ეგვიპტეში, სირიასა და ლიბანში.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი. კერძო ხასიათის.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი. სწერს, რომ გაუგზავნა მასალები ალბანეთზე.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი. კერძო ხასიათის. სწერს, რომ ირაკლი ბაგრატიონი აპირებს ესპანეთში ქართული პოლიტიკური კომიტეტის დაარსებას.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი. კერძო ხასიათის.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი. სწერს, რომ უგზავნის რუსულ ჟურნალ-გაზეთებს (,,Правда’’, ,, Извеетия’’ ,,Огонок’’).

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი. სწერს, რომ მიიღო ,,ეხო’’ მისი საინტერესო პუბლიკაციებით.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი სწერს, რომ მიიღო ,,ეხო’’ . კმაყოფილებას გამოთქვამს ,,ეხოში’’ დაბეჭდილი გაიოზის წერილის გამო.

შალვა მაღლაკელიძის სააღდგომო მოსალოცი ბარათი ბუჭუ (გაიოზ) მაღლაკელიძისადმი.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი. სწერს, რომ ცდილობენ ხმელთაშუა ზღვის სახელმწიფოთა რიგებში კავკასიური სახელმწიფოებიც ჩათვალონ და დააარსონ კავკასიური ჯგუფი. #

შალვა მაღლაკელიძის წერილი ბუჭუ (გაიოზ) მაღლაკელიძისადმი. სწერს, რომ აპირებს ბეირუთში წასვლას. ჰპირდება, რომ მისი გამომცემლობისთვის მიაწოდებს კორესპონდენციებს.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი. კმაყოფილებას გამოთქვამს გაიოზის ჟურნალისტური მოღვაწების შესახებ. სწერს, რომ საჭირო იყო ქართული კოლონიის მდივნად მისი მუშაობა.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი სწერს, რომ გაუგზავნა ,, Правда’’ და ,,Известия’’.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი. სწერს, რომ ისარგებლოს ირაკლი ბაგრატიონის ცნობებით, როდესაც ბაგრატიონების შესახებ წერილს გამოაქვეყნებს.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი. სწერს, რომ ცნობებს რომანოვების და ბაგრატიონების საგვარეულოს შესახებ მას მიაწოდებს ირაკლი ბაგრატიონი.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი. ურჩევს, რომ იმუშაოს ,,ნოიე ცაიტუნგში’’. სწერს თავისი გეგმების შესახებ.

შალვა მღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი. წერილში ლაპარაკია ,,სამხედრო დამნაშავეების’’ თაობაზე.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი.

შალვა მაღლაკელიძს წერილი გაიოზ მაღლაკელიძსადმი.

შალვა მაღლაკელიძს წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი.

შალვა მაღლაკელიძს წერილი გაიოზ მარლაკელიძისადმი. სწერს, რომ იგი მიიღეს იტალიაში დაარსებულ პროფესიონალური ჟურნალისტების საზოგადოებაში.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძსადმი. სწერს, რომ მიიღო კორესპონდენტის ბარათი.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი (ბუჭუ) გაიოზ მაღლაკელიძისადმი. სთხოვს გაუგზავნოს საკორესპონდენტო ქაღალდები. ატყობინებს, რომ აპირებს ევროპაში დაბრუნებას.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი.

შალვა ამღლაკელიძს წერილი გაიოზ მაღლაკელიძსადმი.

შალვა ამღლაკელიძს წერილი გაიოზ მაღლაკელიძსადმი.

შალვა ამღლაკელიძს წერილი გაიოზ მაღლაკელიძსადმი.

შალვა ამღლაკელიძს წერილი გაიოზ მაღლაკელიძსადმი.

შალვა ამღლაკელიძს წერილი გაიოზ მაღლაკელიძსადმი.

შალვა ამღლაკელიძს წერილი გაიოზ მაღლაკელიძსადმი.

შალვა მაღლაკკელიძის წერილიი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი. ჰპირდება, რომ გაუგზავნის საგაზეთო მასალას.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი. სწერს, რომ გაუგზავნის ვრცელ სტატიას და მასალებს.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი. ურჩევს სამუშაოდ მოეწყოს ამერიკულ კომიტეტში.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი. სწერს, რომ შედგა ახალი ანტიბოლშევიკური ქართული კავშირი.

შალვა ამღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი. სწერს ,,ამერიკული კომიტეტის’’ რადიო-გადაცემების კომისიის შესახებ. აცნბებს, რომ მათი (შალვას და გაიოზის) მუშაობა სასურველია პოლიტიკურ კომისიაში.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი. სწერს, რომ გაიოზის კანდიდატურა წამოყენებულია ,,ამერიკული კომიტეტის’’ რადიოგადაცემების დირექტორის მოადგილის თანამდებობაზე.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი. სწერს, რომ მიიღო თარგმანი, რომელიც გადასცა სხირტლაძეს. ჰპირდება, რომ ჰონორარს შეუნახავს.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი. სწერს, რომ ჰპირდებიან ადვოკატად მოწყობას.

შალვა მაღლაკელიძის წრილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი. სთხოვს, გაუგზავნოს თავისი დიპლომის ასლი.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი. სწერს, რომ გაუგზავნის ვახტანგ VI კანონებს სადისერტაციო ნაშრომისათვის.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძსადმი. სწერს, რომ მუშაობა დაიწყო ადვოკატად.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი. სწერს, რომ გაუგზავნის ვახტანგის კანონებს და სხვა საჭირო ლიტერატურას სადისერტაციო ნაშრომისთვის.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი. სწერს მაღლაკელიძეების გვარის გენეალოგიის შესახებ.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი. სწერს, რომ უგზავნის ,,ქართლის ცხოვრებას’’.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი. სწერს, რომ უგზავნის ,,თბილისის ისტორიას’’ და ,,საქართველოს ისტორიას’’.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი. სწერს, რომ კმაყოფილია მისი საქმიანობით.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი. !

მოსაწვევი ბარათი იოსებ ყიფშიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილ სხდომაზე დასასწრებად

სახალხო განათლების სამინისტროს საერთო კანცელარია. სამინისტროს 1918 წლის საბჭოს სხდომების ჟურნალები

ერთობა, 1918 | 25 თებერვალი

ერთობა, 1918 | 17 მარტი

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დამფუძნებელი კრება | ფონდი 1833 | აღწერა 1 | საქ. 191 | ფურც. 180

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დამფუძნებელი კრება | ფონდი 1833 | აღწერა 1 | საქ. 191 | ფურც. 182

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის პარლამენტი | ფონდი 1836 | აღწერა 1 | საქ. 201 | ფურც. 99

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის პარლამენტი | ფონდი 1836 | აღწერა 1 | საქ. 46 | ფურც. 19

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დამფუძნებელი კრება | ფონდი 1833 | აღწერა 1 | საქ. 191 | ფურც. 144

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დამფუძნებელი კრება | ფონდი 1833 | აღწერა 1 | საქ. 191 | ფურც. 146

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დამფუძნებელი კრება | ფონდი 1833 | აღწერა 1 | საქ. 191 | ფურც. 158

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დამფუძნებელი კრება | ფონდი 1833 | აღწერა 1 | საქ. 191 | ფურც. 161

ერთობა, 1920 | 6 აგვისტო

დავით შარაშიძის ღია ბარათი ნინო შარაშიძისადმი (დედისადმი)

გზათა სამინისტროს ბრძანებების კრებული | 1918

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის პარლამენტი | ფონდი 1836 | აღწერა 1 | საქ. 201 | ფურც. 4

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დამფუძნებელი კრება | ფონდი 1833 | აღწერა 1 | საქ. 191 | ფურც. 164

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დამფუძნებელი კრება | ფონდი 1833 | აღწერა 1 | საქ. 191 | ფურც. 258

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის პარლამენტი | ფონდი 1836 | აღწერა 1 | საქ. 201 | ფურც. 93

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის პარლამენტი | ფონდი 1836 | აღწერა 1 | საქ. 201 | ფურც. 94

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გზათა სამინისტროს საერთო განყოფილება. მთავრობის სხდომის ჟურნალები.

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გზათა სამინისტროს საერთო განყოფილება. მთავრობის სხდომის ჟურნალები.

გ. ვადაჭკორიას წერილი „ნადასი კალანდაძე და ეგნატე ნინოშვილი“. გადმოღებულია ჩოხატაურის გაზ. „ბრძოლის დროშიდან“.

ერთობა, 1920 | 24 ივლისი

ევგენი გეგეჭკორის ვლადიმერ ახმეტელისადმი მიწერილი მადლობის წერილი

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გზათა სამინისტრო. ბათუმ-ტრაპეზუნდის სამხედრო რკინიგზის საველე სამმართველო. საქმე N285

სახალხო განათლების სამინისტრო. სავლე იოსების ძე აბულაძის პირადი საქმე. დაიწყო-1918 წლის 13 აგვისტოს, დასრულდა- 1919 წლის მარტში.

სახალხო განათლების სამინისტრო. გიორგი მიხეილის ძე ბერიძის პირადი საქმე

სახალხო განათლების სამინისტრო. გრიგოლ ლევანის ძე აბაშიძის პირადი საქმე. 1914 წლის 15 იანვრიდან 1919 წლის 26 იანვრამდე.

ქართველთა შორის წერა- კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება

ხონის საოსტაო სემინარიის გაეროვნების შსახებ. ხონისა და ქუთაისის საოსტატო სემინარიების თანაშრომელთა სია

ქუთაისის სამასწავლებლო სემინარიის პირადი შემადგენლობა

აკაკი ჩხენკელის მამის დეკანოზ ივანე ჩხენკელის ორი წერილი შვილის - აკაკისადმი.

ქუთაისის ეპარქიის საეკლესიო სკოლების მასწავლებელთა ყრილობის მისალოცი დეპეშა აკ. ჩხენკელისადმი განახლებული დროებითი მთავრობის არჩევასთან დაკავშირებით

მათე იანქოშვილი მისალოცი წერილი აკ. ჩხენკელისადმი საქართველოს ეროვნული საბჭოს დაარსებასთან დაკავშირებით

ჰასან ლორთქიფანიძის მიმართვა ბათუმიდან აკ. ჩხენკელისადმი, გლეხთა დეპუტატების საოლქო ყრილობაზე მისი დასწრების შესახებ

ამიერკავკასიის საგანგებო კომიტეტის მიერ აკაკი ივანეს ძე ჩხენკელის სახელზე გაცემული მოწმობა კომიტეტის წევრობისა და მინიჭებული უფლებების შესახებ

კავკასიის ფრონტის მთავარი შტაბის შეტყობინება აკ. ჩხენკელისადმი მისთვის წიგნების გადმოგზავნის თაობაზე (თბილისისა და ქუთაისის გუბერნიების და ყარსის ოლქის სტატისტიკური მიმოხილვები); რუსეთის „დუმის“ 1917 წლის 6 მარტის სამხედრო ხასიათის დოკუმენტები

სასახლის საწყობიდან შინაგან საქმეთა სამინისტროს კომისრის აკ. ჩხენკელის ბინაზე გადატანილი ნივთების სია

საქართველოს დელეგაციის მეთაურის, საგარეო საქმეთა მინისტრ აკაკი ჩხენკელის სახელზე გაცემული მოწმობები მისთვის ბერლინსა და პარიზში ცხოვრების და თავისუფლად გადაადგილების უფლების მიცემის შესახებ

პარიზში საქართველოს საგანგებო ელჩის და სრულუფლებიანი მინისტრის აკაკი ჩხენკელის დახასიათება.

საქართველოს ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრისა და საფრანგეთში ყოფილი სრულუფლებიანი ელჩის აკაკი ჩხენკელის დახასიათება.

სენაკის ქალაქის გამგეობის შეტყობინება, აკაკი ჩხენკელისადმი, ქ. სენაკის მე-2 პირველ-დაწყებითი სასწავლებლისთვის მისი სახელის მინიჭების შესახებ

აკაკი ჩხენკელის სახელზე გაცემული მოწმობები და მოსაწვევი ბარათები

საფრანგეთის პრეზიდენტის მეუღლის მადამ მილერანდის მოსაწვევი ბარათები აკაკი ჩხენკელისა და მისი მეუღლის ელისეს სასახლეში გამართულ საღამოზე დასწრების შესახებ; მიწვევები მიშელ დარიალის (მიხეილ ნანობაშვილის) კონცერტზე, ჟორესის დაკრძალვის ცერემონიალზე და სხვა ღონისძიებებზე.

საფრანგეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის გენერალური მდივნის მოსაწვევი ბარათები აკ. ჩხენკელისადმი; აკ. ჩხენკელის მიმართვები, წერილები საფრანგეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროსადმი, ბოლივიის, მონაკოს, ვენესუელის და სხვ. ელჩებისადმი საქართველოს საელჩოს შემადგენლობისა და მუშაობის შესახებ.

საფრანგეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ აკაკი ჩხენკელისთვის გაგზავნილი მოსაწვევი ბარათები სხვადასხვა ღონისძიებებზე დასასწრებად.

საფრანგეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის გენერალური მდივნის, საგარეო საქმეთა მინისტრის არისტიდ ბრიანის, ფინეთის, უკრაინის, კანადის, უნგრეთის და სხვა ქვეყნების ელჩთა მიმართვები და მოსაწვევი ბარათები აკაკი ჩხენკელისადმი.

ბათუმის ქალაქის თავის კ. საბახტარაშვილისა და ს. გოგოლაშვილის წერილები აკაკი ჩხენკელისადმი, მისი ტრაპიზონში გასამგზავრებლად მზადების შესახებ

ერთობა, 1920 | 11 სექტემბერი

ტრაპიზონის კონფერენციაზე მყოფი ამიერკავკასიის სამშვიდობო დელეგაციის სხდომის ოქმი.

ამიერკავკასიის სეიმის დელეგაციის მეთაურის აკაკი ჩხენკელის მოხსენება ტრაპიზონში თურქეთთან სამშვიდობო მოლაპარაკების მიმდინარეობისა და მისი შეწყვეტის მიზეზების შესახებ.

ამიერკავკასიის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრის აკაკი ჩხენკელის წერილები და სატელეგრაფო პასუხი თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ ვეჰიბ-ფაშასადმი თურქების მიერ დაკავებული ტერიტორიებიდან ჯარის ნაწილების გაყვანის, სისხლის ღვრის შეწყვეტისა და თურქი ტყვეების დაბრუნების საკითხის გადაწყვეტის თაობაზე.

ვეჰიბ-მეჰმედის მიმართვა ამიერკავკასიის მთავრობის თავმჯდომარის აკაკი ჩხენკელისადმი თურქი ტყვეების დაცვის უზრუნველყოფის თაობაზე; ახალციხელი თურქების კოლექტიური თხოვნა ახალციხე-ახალქალაქის რაიონების თურქებისათვის დაბრუნების შესახებ.

მწერალ ილია ჭყონიას თხოვნა ამიერკავკასიის მთავრობის თავმჯდომარის აკაკი ჩხენკელისადმი მომავალ ბათუმის კონფერენციაზე საქართველოს სამშვიდობო დელეგაციის მონაწილედ შეყვანის შესახებ

სახალხო განათლების სამინისტრო. ალექსანდრე ალექსანდრეს ძე გარსევანიშვილის პირადი საქმე. დაიწყო 26. 01. 1920 წ.

სახალხო განათლების სამინისტრო. მ. ბალანჩივაძის ასულის პირადი საქმე. დაიწყო 04.11.1919 წ.

სახალხო განათლების სამინისტრო. საქმე დაიწყო _ 29.10.1919წ. დასრულდა _ 29.09.1920წ.

სახალხო განათლების სამინისტრო. ალექსი ივანეს ძე ბალარჯიშვილის პირადი საქმე. დაიწყო 31. 04. 1919 წ.

სახალხო განათლების მინისტრის ბრძანებები

ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების გამგეობის სხდომების ოქმები - 24.06.1919

ქრ. შარაშიძის სამძიმრის ბარათი ქეთო [ლომთათიძისადმი] თანაგრძნობას უცხადებს მამის გარდაცვალების გამო

შალვა შარაშიძის წერილი დედისა და დის – ქრისტინე შარაშიძისადმი

სახალხო განათლების სამინისტრო. გიორგი ბახტაძის პირადი საქმე

სახალხო განათლების სამინისტრო. გიორგი მინას ძე აბაშიძის პირადი საქმე. 1918 წლის 23 იანვრიდან 1919 წლის 20 მარტის ჩათვლით.

ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების გამგეობის სხდომების ოქმები - 15.02.1919

ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების მთავარი გამგეობის სხდომების ოქმები 1918 წლის 9 იანვრიდან 24 დეკემბრის ჩათვლით. 72 ფურცელი.

ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების გამგეობის სხდომების ოქმები - 05.12.1919

ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების გამგეობის სხდომების ოქმები - 30.12.1919

ცნობა, რომ 1737წ. დაბეჭდილი დავითნი აღმოაჩინა ჩიტომ (ქრ. შარაშიძემ)

ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების გამგეობის სხდომების ოქმები - 18.01.1919

ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების გამგეობის სხდომების ოქმები 1921 წლის 4 იანვრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით. 72 ფურცელი.

ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების გამგეობის სხდომების ოქმები - 22.03.1919

ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების გამგეობის სხდომების ოქმები - 26.04.1919

ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების გამგეობის სხდომების ოქმები - 30.04.1919

ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების გამგეობის სხდომების ოქმები - 03.05.1919

ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების გამგეობის სხდომების ოქმები - 07.05.1919

ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების გამგეობის სხდომების ოქმები - 10.05.1919

ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების გამგეობის სხდომების ოქმები - 17.05.1919

ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების გამგეობის სხდომების ოქმები - 23.05.1919

ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების გამგეობის სხდომების ოქმები - 31.05.1919

ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების გამგეობის სხდომების ოქმები - 03.06.1919

ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების გამგეობის სხდომების ოქმები - 07.06.1919

ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების გამგეობის სხდომების ოქმები - 12.06.1919

ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების გამგეობის სხდომების ოქმები - 21.06.1919

ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების გამგეობის სხდომების ოქმები - 28.06.1919

ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების გამგეობის სხდომების ოქმები - 05.07.1919

ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების გამგეობის სხდომების ოქმები - 09.07.1919

ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების გამგეობის სხდომების ოქმები - 21.07.1919

ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების გამგეობის სხდომების ოქმები - 02.08.1919

ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების გამგეობის სხდომების ოქმები - 09.08.1919

ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების გამგეობის სხდომების ოქმები - 06.09.1919

ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების გამგეობის სხდომების ოქმები - 13.09.1919

ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების გამგეობის სხდომების ოქმები - 20.09.1919

ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების გამგეობის სხდომების ოქმები - 27.09.1919

ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების გამგეობის სხდომების ოქმები - 04.10.1919

ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების გამგეობის სხდომების ოქმები - 11.10.1919

ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების გამგეობის სხდომების ოქმები - 18.10.1919

ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების გამგეობის სხდომების ოქმები - 25.10.1919

ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების გამგეობის სხდომების ოქმები - 01.11.1919

ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების გამგეობის სხდომების ოქმები - 08.11.1919

ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების გამგეობის სხდომების ოქმები - 15.11.1919

ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების გამგეობის სხდომების ოქმები - 22.11.1919

ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების გამგეობის სხდომების ოქმები - 29.11.1919

ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების გამგეობის სხდომების ოქმები - 13.12.1919

ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების გამგეობის სხდომების ოქმები - 20.12.1919

ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების გამგეობის სხდომების ოქმები - 27.12.1919

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დამფუძნებელი კრება | ფონდი 1833 | აღწერა 1 | საქ. 191 | ფურც. 220

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის პარლამენტი | ფონდი 1836 | აღწერა 1 | საქ. 107-C | გვ.69-71

სახალხო განათლების სამინისტრო. დავით ივანეს ძე ანანიაშვილის პირადი საქმე. დაიწყო 1918 წლის 26 დეკემბერს.

გზათა სამინისტრო. კახეთის რკინიგზის სააქციონერო საზოგადოება

გზათა სამინისტროს განყოფილებებთან მიმოწერა

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის პარლამენტი | ფონდი 1836 | აღწერა 1 | საქ. 107-C | გვ. 58

სახალხო განათლების სამინისტრო. ერეკლე პავლეს ძე ბურჯანაძის პირადი საქმე. დაიწყო _ 1918წ. 30 ოქტ. | დასრულდა _ 1919წ. მარტს

სახალხო განათლების სამინისტრო. ვარლამ მიხეილის ძე გარდავაძის პირადი საქმე. დაიწყო 15. 10. 1918 წ.

სახალხო განათლების სამინისტრო. ვასილ გიორგის ძე აბდუშელიშვილის პირადი საქმე.1919 წლის 27 თებერვლიდან 1920 წლის 15 ოქტომბრის ჩათვლით.

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის პარლამენტი | ფონდი 1836 | აღწერა 1 | საქ. 107-C | გვ.72-74

სახალხო განთლების სამინისტრო. ვლადიმერ მიხეილის ძე აბაშიძის პირადი საქმე. 1918 წლის 19 დეკემბრიდან 1919 წლის 17 აპრილის ჩათვლით.

სახალხო განათლების სამინისტროს უმაღლესი და საშუალო სკოლების განყოფილება. გიმნაზიების სასწავლო პროგრამები, შედგენილი მასწავლებლების_ ვახტანგ კოტეტიშვილის, ივანე გველესიანის, მიხეილ აბრამიშვილის, ალ. ჯავახიშვილის მიერ.

მოგონება ბახმაროზე გატარებული დროიდან

ქრისტინე შარაშიძის წერილი ბ. ლიდასადმი

ქრისტინე შარაშიძის ღია ბარათი თამარ შარაშიძე–ქარცივაძისადმი

ქრისტინე შარაშიძის წერილი თამარ დავითი ას. შარაშიძისადმი

თამარ შარაშიძე-ქარცივაძის ღია ბარათი ქრისტინე შარაშიძისადმი

თამარ შარაშიძე-ქარცივაძის ღია ბარათი ქრისტინე შარაშიძისადმი

თამარ შარაშიძე-ქარცივაძის ღია ბარათი ჩიტო (ქრისტინე) შარაშიძისადმი

თამარ შარაშიძე-ქარცივაძის ღია ბარათი ჩიტო [ქრისტინე] შარაშიძისადმი

თამარ შარაშიძე-ქარცივაძის ღია ბარათი ქრისტინე შარაშიძისადმი

თამარ შარაშიძე-ქარცივაძის ღია ბარათი ქრისტინე შარაშიძისადმი

თამარ შარაშიძე-ქარცივაძის ღია ბარათი ქრისტინე შარაშიძისადმი

თამარ შარაშიძე-ქარცივაძის ღია ბარათი ქრისტინე შარაშიძისადმი

თამარ შარაშიძე-ქარცივაძის ღია ბარათი ქრისტინე შარაშიძისადმი

თამარ შარაშიძე-ქარცივაძის წერილი ქრისტინე შარაშიძის და ელენე, სილვია, ანეტა, მარო, გაბო და სხვ. ქიქოძეებისადმი

თამარ შარაშიძე-ქარცივაძის წერილი ქრისტინე შარაშიძისადმი

თამარ შარაშიძე-ქარცივაძის ღია ბარათი (ჩიტო) ქრისტინე შარაშიძისადმი

თამარ შარაშიძე-ქარცივაძის წერილი ქრისტინე შარაშიძისადმი

თამარ შარაშიძე-ქარცივაძის წერილი ქრისტინე შარაშიძისადმი

დათიკო შარაშიძის წერილი თამარ შარაშიძისადმი. იწვევს ჟენევაში სწავლის გასაგრძელებლად

თამარ შარაშიძე-ქარცივაძის წერილი ქრისტინე შარაშიძისადმი

ანიჩკა შარაშიძის წერილი შალვა შარაშძისადმი

არეთა ქიქოძის დეპეშა ანიჩკა, თამარ, ჩიტო შარაშიძეებისადმი თანაგრძნობას უცხადებს დედის გარდაცვალების გამო

გოგი ქარცივაძის წერილი ბებიასადმი (ნინო შარაშიძისადმი)

ბიბი ქარცივაძის წერილი ნინო შარაშიძისადმი

ნინას (?) დეპეშა შარაშიძისადმი, აცნობებს თამარ შარაშიძე-ქარცივაძის ავადმყოფობის შესახებ

ნინას (?) დეპეშა შარაშიძეებისადმი, აცნობებს თამარ შარაშიძე-ქარცივაძე კარგადაა ყაზახეთი

ხელმოუწერელი დეპეშა შარაშიძეებისადმი. აცნობებენ, რომ თამარ ქარცივაძე აღნიშნულ მისამართზე არ ცხოვრობს.

სახალხო განათლების სამინისტრო. ბარბარე ივანეს ასული ამილახვრის პირადი საქმე. დაიწყო 1918 წლის 4 დეკემბერს.

თედო სახოკიას ხელწერილი, რომ „ქართველთა ამხანაგობის“ წიგნის მაღაზიას ბ. მდინარაძისგან მიღებული აქვს 10 ცალი „ორი პატარა ამბავი“.

ელენე ასათიანის წერილი მასწავლებლისადმი (ქრისტინე შარაშიძისადმი)

სახალხო განათლების სამინისტრო. იასონ ელიზბარის ძე ალექსიშვილის პირადი საქმე. დაიწყო 1918 წლის 19 სექტემბერს.

სახალხო განათლების სამინისტრო. საქმე დაიწყო _ 1919წ 18 მარტს, დასრულდა _ 1919წ. 20 მარტს.

ერთობა, 1918 | 2 მარტი

ქართველთა შორის წერა- კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება

სახალხო განათლების სამინისტრო. ივანე ლუკას ძე ბახტაძის პირადი საქმე

ქართველთა შორის წერა- კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება

სახალხო განათლების სამინისტრო. ილია გრიგოლის ძე ამაღლობელის პირადი საქმე. დაიწყო 1919 წლის 27 თებერვალს.

ქრ. შარაშიძის წერილი რუბა (ილია) [თაყაიშვილისადმი] უსამძიმრებს ეთერის გარდცვალებას და წერს სხვა კერძო საკითხებზე

ქრისტინე შარაშიძის წერილი თამარ დავითი ას. შარაშიძისადმი. წერს საქართველოს ბუნების და ნათესავების შესახებ

ძველი ქართული ნაბეჭდი წიგნების ჩაბარების აქტი, წიგნების სიით. ხელმოწერილია ირ. სონღულაშვილისა და ქრ. შარაშიძის მიერ (ორ ცალად)

ქრისტინე შარაშიძის მიერ საქართველოს საისტორიო და საეთნოგრაფიო საზოგადოების საწევრო გადასახადის გადახდის შესახებ

იროდიონ სონღულაშვილის ბარათი ქრისტინე შარაშიძისადმი.

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გზათა სამინისტროს საერთო განყოფილება. მთავრობის სხდომის ჟურნალები.

სახალხო განათლების სამინისტრო. იუსტინე ირაკლის ძე აბულაძის პირადი საქმე. 1918 წლის 30 აგვისტოდან 1918 წლის 20 დეკემბრის ჩათვლით. 1918 წლის 18 სექტემბრიდან 1919 წლის 17 იანვრის ჩათვლით.

სახალხო განათლების სამინისტრო. კირილე არველაძის პირადი საქმე. დაიწყო 1918 წლის 9 სექტემბერს.

სახალხო განათლების სამინისტრო. კონსტანტინე დავითის ძე ანთაძის პირადი საქმე. დაიწყო 1918 წლის 2 ოქტომბერს.

სახალხო განათლების სამინისტრო. კონსტანტინე მოსეს ძე ბერეკაშვილის პირადი საქმე

სახალხო განათლების სამინისტრო.კონსტანტინე (კოკი) ილიას ძე აბაშიძის პირადი საქმე. 1919 წლის 20 მაისიდან 1919 წლის 3 ნოემბრის ჩათვლით.

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის პარლამენტი | ფონდი 1836 | აღწერა 1 | საქ. 107-C | გვ. 80-81

სახალხო განათლების სამინისტრო. მარიამ ზაქარიას ასულ გარსიშვილის პირადი საქმე

ქრ. შარაშიძის წერილი ექ. შალვა კოკოჩაშვილისადმი სინანულს გამოთქვამს მარიამ [ყაუხჩიშვილის] გარდაცვალების გამო და ახასიათებს მის მოღვაწეობას

სახალხო განათლების სამინისტრო. მაქსიმე დავითის ძე ბერძნიშვილის პირადი საქმე

ბორჯომში სპეციალური საშუალო სასწავლებლის გახსნის შესახებ

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბილიკის სახელმწიფო მზრუნველობის სამინიტრო | ფ1936 | ან 1 | საქმე 6

ქრ. შარაშიძის მილოცვის წერილი მიხეილ [ზანდუკელისადმი] ულოცავს საიუბილეო თარიღს და აღნიშნავს მის საზოგადოებრივ დამსახურებას

სახალხო განათლების სამინისტრო. გიორგი დავითის ძე აბულაძის პირადი საქმე. 1918 წლის 28 დეკემბრიდან 1920 წლის 17 თებერვლის ჩათვლით.

განათლების სამინისტროს სხდომის ოქმები ფოთის ვაჟთა გიმნაზიის მასწავლებელთა გაფიცვის მოწყობის, თბილისის გიმნაზიაში თათრული განყოფილების გახსნის შესახებ

სახალხო განათლების სამინისტრო. საქმე დაიწყო _ 1918წ. 26 სექტემბერს, დასრულდა _ 1919წ.12 სექტემბერს

ქართველთა შორის წერა- კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება

სახალხო განათლების სამინისტრო. ნინო იოსების ასულ ბოცვაძე-ბაქრაძის პირადი საქმე

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი. აცნობებს, რომ ნოე ცინცაძემ რუსებთან ჩაატაა კონფერენცია ,,ამერიკული კომიტეტის დავალებით’’.

სახალხო განათლების სამინისტრო. პ. ჯ. ბერეჟიანის პირადი საქმე

სახალხო განათლების სამინისტრო. პლატონ ქრისტეფორეს ძე აბულაძის პირადი საქმე. დაიწყო-1919 წლის 20 მარტს, დასრულდა-1920 წლის 1 იანვარს.

სახალხო განათლების სამინისტრო. რაჟდენ ქრისტეფორეს ძე აბულაძის პირადი საქმე. დაიწყო-1918 წლის 15 აგვისტოს, დასრულდა-1919 წლის 3 სექტემბერს.

1. სამსონ ფირცხალავას წერილი ანიჩკა შარაშიძისადმი, კერძო ხასიათის 2. სამსონ ფირცხალავას წერილი ქრ. შარაშიძისადმი, სწერს დათიკო შარაშიძის გარდაცვალების და მისი ბავშვების ბედის შესახებ

ქართველთა შორის წერა- კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის პარლამენტი | ფონდი 1836 | აღწერა 1 | საქ. 107-B | გვ. 23

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის პარლამენტი | ფონდი 1836 | აღწერა 1 | საქ. 201 | ფურც. 28

ქართველთა შორის წერა- კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება

სახალხო განათლების მინისტრის ბრძანებები

ვლადიმერ გიორგაძის წერილი გიგო შარაშიძისადმი გ. შარაშიძის ბახმაროს სახლის თაობაზე

ქრისტინე შარაშიძის მუშაობის მოკლე ანგარიში 1929 წლიდან

ცნობა ქრისტინე შარაშიძის დაბადების შესახებ

საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის საპატიო სიგელი გაცემული ქრისტინე შარაშიძის სახელზე

ქრისტინე შარაშიძის განცხადება საქართველოს მუზეუმის დირექტორისადმი

ცნობა სამუშაო ადგილისა და ხელფასის შესახებ

დროებითი საშვი კ. მარქსის სახელობის საქართველოს საჯარო ბიბლიოთეკაში შესასვლელად

ხელშეკრულება დადებული ისტორიის ინსტიტუტის დირექტორს ს. ჯანაშიასა და ქრ. შარაშიძის შორის ნაშრომის „იესე ოსეს ძის ქრონიკების“ მომზადების შესახებ

ქრისტინე შარაშიძის განცხადება დამკრძალავ პროცესიათა ბიუროსადმი

ქრისტინე შარაშიძის ავტობიოგრაფია

ქრისტინე შარაშიძის ავტობიოგრაფია

საშვი კ. მარქსის სახელობის საქართველოს სსრ სახელმწიფო რესპუბლიკურ ბიბილიოთეკაში შესასვლელად

ქრისტინე შარაშიძის განცხადება აკადემიკოს სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის დირექტორისადმი

ქრისტინე შარაშიძის განცხადება აკადემიკოს სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის დირექტორისადმი კუთვნილი შვებულებიდან 10 დღის მიცემის შესახებ

ავადმყოფობის ცნობა, მიცემული ქრისტინე შარაშიძისთვის კარდიოლოგიის ინსიტუტის დისპანსერის მიერ

საშვი საქართველოს ცენტრალური არქივის სამკითხველო დარბაზში სამუშაოდ

საშვი საქართველოს ცენტრალური არქივის სამკითხველო დარბაზში სამუშაოდ

საქართველოს სსრ სოციალური უზრუნველყოფის სამინისტროს ცნობა ქრისტინე შარაშიძის პენსიის შესახებ

კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ინსტიტუტის ცნობა ქრისტინე შარაშიძის სამუშაოდან განთავისუფლების შესახებ, პენსიაზე გასვლასთან დაკავშირებით

ქრისტინე შარაშიძის განცხადება აკადემიკოს ივანე ჯავახიშვილის ისტორიის ინსტიტუტის დირექტორისადმი

ქრისტინე შარაშიძის დახასიათება გაცემული მუზეუმის დირექტორის ანდრია აფაქიძის მიერ

მუზეუმის დირექტორის ანდრია აფაქიძის ბრძანება ქრისტინე შარაშიძის ძირითად შტატზე უმცროს მეცნიერ თანამშრომლად გადაყვანის შესახებ

სახალხო განათლების კომისარიატის მიწვევა ქრისტინე შარაშიძის სასწავლო კომიტეტის სხდომაზე დასასწრებად

ქრისტინე შარაშიძის მიმართვა მეგობრებისადმი (თანამშრომლებისადმი)

ცნობა რომ ქრისტინე შარაშიძე 1916-1923 წლებში მუშაობდა ქართული ენის მასწავლებლად ყოფილი „განათლების“ საზოგადოების ქალთა სამასწავლებლო სასწავლებელში

ქრისტინე შარაშიძის განცხადება საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის დირექტორისადმი. თხოულობს კუთვნილი ჰონორარის გადარიცხვას

ქრისტინე შარაშიძის განცხადება საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის დირექტორისადმი. წერს ხევსურეთში მივლინების შედეგების შესახებ

დროებითი საშვი კ. მარქსის სახელობის საქართველოს საჯარო ბიბლიოთეკაში შესასვლელად

ხელშეკრულება ქრისტინე შარაშიძესა და ნიკოლოზ ბარათაშვილის აკადემიური გამოცემის რედაქტორ აკ. ჭყონიას

აქტი ქრისტინე შარაშიძის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულების შესახებ

ჩანაწერი უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის ისტორიის შესახებ 1934-1935

მოსაწვევი ბარათი საქართველოში პირველი სტამბის დაარსებიდან 250 წლისთავისადმი მიძღვნილ საიუბილეო საღამოზე

ქრისტინე შარაშიძის წერილი მუჩუტო (ფატი ხუნდაძისადმი) მარიამ ყაუხჩიშვილის და მისი სკოლის, მაგიტა ანთაძე–ნაკაშიძის, თავისი სამეცნიერო და პედაგოგიური მოღვაწეობის და სხვ. შესახებ

ანდრო აბრამიშვილის წერილი ქრისტინე შარაშიძისადმი. უგზავნის დისერტაციის თეზისებს და აცნობებს, რომ მიანიჭეს სამეცნიერო ხარისხი

ანდრო აბრამიშვილის წერილი ქრისტინე შარაშიძისადმი. პასუხობს ქრისტინე შარაშიძის შენიშვნებზე ზოგიერთ სადავო საკითხებზე

ქრისტინე შარაშიძის მიმართვა საქართველოს ცენტრალური აღმასრულებელი კომიტეტის თავმჯდომარის და საქართველოს განათლების სახალხო კომისარიატის საბიბლიოთეკო სექტორისადმი იშვიათი წიგნების დაცვის შესახებ

ქრისტინე შარაშიძის განცხადება საქართველოს მუზეუმის დირექტორისადმი ზედმეტ საათებში მუშაობისთვის ანაზღაურების მიღების შესახებ

ქრ. შარ თხოულობს ადგილზე გასინჯოს S ფონდიდან რამოდენიმე ხელნაწერი (საბას ლექსიკონის პირველი გვერდი)

მატედარანის მივლინების ანგარიში

რუსთაველის ინსტიტუტის ბიბლიოთეკის შინაგანაწესი და დასაბუთება ამის აუცილებლობისა

ქრისტინე შარაშიძის ინდივიდუალური სამუშაო გეგმა 1952 წლისათვის

ჩანაწერები 1929-45 წწ. ქრისტინე შარაშიძის სამეცნიერო მუშაობის შესახებ

1948 და 1949 წწ. ქრ. შარაშიძის მიერ გეგმით აღწერილი ხელნაწერების ნომრები

მოსკოვ-ლენინგრადის მივლინების ანგარიში

მოსაწვევი ბარათი დიდი ოქტომბრის სოც. რევოლუციის XXX წლისთავისადმი მიძღვნილ სესიაზე, რომელიც შეწყდა აკადემიის ვიცე–პრეზიდენტის, აკად. ს. ჯანაშიას გარდაცვალების გამო

მოსაწვევი ბარათი ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის XIX სამეცნიერო სესიაზე დასასწრებად

ბახვის სასოფლო საბჭოს აღმაკომის თავმჯდომარის ვ. კვაჭაძის მიმართვა ქრ. შარაშიძისადმი. სთხოვს დახმარებას გიგო შარაშიძის დაბადებიდან 125 წლის იუბილესთან დაკავშირებით.

ქრისტინე შარაშიძის 1953 წლის მუშაობის ინდივიდუალური გეგმა

წიგნის პალატის დირექტორის ლ. ჯიბლაძის ბრძანება წიგნის პალატისადმი ქართული წიგნის (1629-1938) შეერთებული კატალოგის შედგენისათვის წარმოებული საორგანიზაციო მუშაობის დამთავრების და მომავალ ღონისძიებათა შესახებ_კერძოდ ქრ. შარაშიძის მომავალ სამუშაოთა შესახებ.

ქრ. შარაშიძის 1951 წ. სამუშაო გეგმის შესრულების ანგარიში

კაკია (ეკატერინე) ასათიანის წერილი ქრისტინე შარაშიძისადმი

კაკია (ეკატერინე) ასათიანის წერილი ქრისტინე შარაშიძისადმი

კაკია (ეკატერინე ასათიანის) და გერონტი (კოპალიანის) დეპეშა ქრ. შარაშიძისადმი. ულოცავენ ახალ წელს

ქრისტინე შარაშიძის წერილი ხათუნა (ჭოჭუასადმი)

საგამომცემლო სამმართველოს უფროსის ცნობა ქრ. შარაშიძისადმი. აცნობებს, რომ ნაშრომი „ვახტანგ VI-ის სტამბის 240 წელი“ შეტანილია გამომც. „ტექნიკა და შრომას“ 1954 წ. თემატურ გეგმაში.

სიტყვა ქალთა საერთაშორისო დღის 8 მარტის შესახებ წარმოთქმული საქართველოს მუზეუმის თანამშრომელთა საერთო კრებაზე

ქრისტინე შარაშიძის უმაღლესი სასწავლებლის დამთავრების დიპლომის ასლი

შრომის წიგნაკი

ჩიტო [ქრისტინე შარაშიძის] წერილი ციალა [გაბაშვილისადმი]

ქრ. შარაშიძის თხოვნა გიასადმი. თხოვს, რომ მისცეს ცნობა, რომ არის პერსონალური პენსიონერი

ქრ. შარაშიძის წერილი კოტე [გრიგოლიასადმი] ხლნაწერთა განყოფილების „გზამკვლევი“–სათვის დაწერილი ტექსტის შესახებ

ქრ. შარაშიძის წერილი დარეჯან, თეიმურაზ, და ნოდარისადმი. უსამძიმრებს დედის (ლუბას) გარდაცვალებას.

ქრ. შარაშიძის წერილი ილიკოსადმი სამძიმარს გამოთქვამ ბაბოს გარდაცვალების გამო

ჩანაწერი „საისტორიო-საეთნოგრაფიო საზოგადოების“ ბიბლიოთეკის შესახებ

ქ. ქუთაისის ქალთა საზოგადოების მიმართვა ქრ. შარაშიძისადმი თხოვენ ქალთა დღის აღსანიშნავად გამოსაცემ ალმანახში წარადგინოს ნაშრომი

დაწყებითი და საშუალო სკოლის სახელმწიფო სამეცნიერო საკვლევო ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილის დ. ლორთქიფანიძის მიმართვა საქართველოს მუზეუმის ხელნაწერთა დაცვის განყოფილების გამგისადმი ნება დართონ ქრ. შარაშიძეს ამოიწეროს ხელნაწერებიდან საჭირო მასალები

ქართული შრიფტის კომიტეტის თავმჯდომარის (ი. რუხაძე) და პ/გმ. მდივნის (ბ. გორდეზიანის) მიმართვა ქრისტინე შარაშიძისადმი. სთხოვენ გაეცნოს „სასტამბო შრიფტების“ კატალოგს და გამოთქვას აზრი

ქრ. შარაშიძის ხელწერილი, რომ ნაშრომში „საქართველოს ისტორიის მასალები“ I I ნაკვ. საიდუმლო არაფერია და შეიძლება ღია წესით გამოქვეყნება.

ქრ. შარაშიძის ნაშრომის „საქართველოს ისტორიის მასალები“ პასპორტი

(ქრ. შარაშიძის) განცხადება შალვა (რადიანისადმი). (ქრ. შარაშიძის), თ. მაჭავარიანისა და მ. ცისკარიშვილის მიერ შედგენილი რუსთაველის ბიბლიოგრაფიის გამოქვეყნებასთან დაკავშირებით

ამონაწერი ოქმიდან N 8 ქრ. შარაშიძის ნაშრომის „საქართველოს ისტორიის საბუთები...“ რედგამსაბჭოში გადაგზავნის შესახებ

საუბრების ტექსტები პრაქტიკანტ-სტუდენტებისათვის სიძველეთსაცავების, საწერი მასალის, ქართული ხელნაწერების, ქართული შრიფტის ეტაპების და სხვ. შესახებ.

ანდრო აბრამიშვილის ღია ბარათი ქრისტინე შარაშიძისადმი. სთხოვს აცნობოს აზრი მისი სტატიის შესახებ

ქრ. შარაშიძის წერილი ქეთო [ლომთათიძისადმი] თხოვს ცოდნის გაღრმავებაში დაეხმაროს ვიოლა კალანაძეს

ქრ. შარაშიძის წერილი დედისა და მამისადმი

ჩიტო [ქრისტინე შარაშიძის] წერილი [მშობლებისადმი] პირდება რომ მათ წერილს გამოაქვეყნებინებს გაზეთში

[ქრ. შარაშიძის] წერილი თამარ [მაჭავარიანისადმი] ულოცავს იუბილეს

ქრ. შარაშიძის წერილი თამარ [მაჭავარიანისადმი] თხოვს დაეხმაროს წიგნების მოწესრიგებაში

ქრ. შარაშიძის ღია ბარათი დედისა და მამისადმი

მოსაწვევი ბარათი მუზემის პირველ სამეცნიერო სესიებზე დასასწრებად

ქართული ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტის მიმართვა ქრ. შარაშიძისადმი თხოვენ გაეცნოს რენე შმერლინგის სადისერტაციო ნაშრომის: „Художественное оформление грузинской рукописи IX, X и XI веков“ ავტორეფერატს.

მიმართვა გამომცემლობისადმი „ტექნიკა და შრომა“ ქრ. შარაშიძის ნაშრომის: „პირველი სტამბა საქართველოში 1709-1722“ შესახებ

ქრ. შარაშიძის წერილი მშობლებისადმი

ქრისტინე შარაშიძის წერილი დედისა და მამისადმი სალექსიკონო მასალების შესახებ

ქრ. შარაშიძის დახასიათება, გაცემული საქართველოს მუზეუმის ადგილკომის თავმჯდომარის პ. ზაქარიას მიერ

ცნობა, რომ ქრისტინე შარაშიძე სამკურნალოდ იმყოფებოდა კლინიკური და ექსპერიმენტული კარდიოლოგიის ინსტიტუტის კლინიკურ სტაციონარში

საქართველოს სსრ სოციალური უზრუნველყოფის სამინისტროს ცნობა ორჯონიკიძის რ–ნის სოციალური უზრუნველყობის განყოფილებისადმი ქრ. შარაშიძის პენსიის შესახებ

ცნობა მიცემული ქრისტინე შარაშიძისთვის მისი დანიშვნის შესახებ სახალხო განათლების სამინისტროსთან არსებული სასწავლო კომიტეტის წევრად

პედაგოგიური ფაკულტეტის საჯარო სხდომაზე დასასწრები ბილეთი

ქრისტინე შარაშიძის მიმართვა ჯავახიშვილის N-11 სახლის მაცხოვრებლებისადმი სამამულო ომში დაღუპული არჩილ დავითაშვილის მშობლებისათვის ფულის შეკრების თაობაზე

მიწვევა გიორგი ნიკოლაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილ საღამოზე

ქრ. შარაშიძის წერილი მშობლებისადმი. წერს გამოცდის ჩაბარებაზე, ლექსიკონზე, ბეს. ჭიჭინაძის რჩევით გაბო [ქიქოძის] საფრანგეთში გამგზავრების შესახებ და სხვ. კერძო საკითხებზე

ჩიტო [ქრისტინე შარაშიძის] წერილი მშობლებისადმი [ნინო და გიგო შარაშიძეებისადმი] წერს ლექსიკონის გამოცემის შესახებ. აცნობებს, რომ ივ. ჯავახიშვილი ამუშავებს საქართველოს ეკ. ისტორიის საკითხებს და ამასთან დაკავშირებით მამას სთხოვს შეკრიბოს გურიაში გავრცელებული ლობიოს ჯიშების შესახებ ცნობები.

ქრისტინე შარაშიძის წერილი ალიკო ნიჟარაძისადმი. ულოცავს პირველ წარმატებას

ქრისტინე შარაშიძის წერილი ალიკო ნიჟარაძისადმი

ქრისტინე შარაშიძის წერილი პეტრე ჟღენტისადმი

ქრისტინე შარაშიძის წერილი ელენე ტუსენ შარაშიძისადმი დათიკო შარაშიძის გარდაცვალების გამო

ქრისტინე შარაშიძის წერილი ელენე ტუსენ შარაშიძისადმი. წერს გამამხნევებელ წერილს მეუღლის [დათიკოს] გარდაცვალების გამო და აცნობებს, რომ დედას არ უმხელენ სიმართლეს

ქრისტინე შარაშიძის წერილი ელენე ტუსენ შარაშიძისადმი

ქრისტინე შარაშიძის სამძიმრის წერილი ვერა ფაღავასადმი გუგუ ფაღავას გარდაცვალების გამო

ხელშეკრულება დადებული საბინაო სახლის მმართველისა და დამქირავებელის ქრისტინე შარაშიძის შორის

ქრისტინე შარაშიძის განცხადება საქართველოს გეოგრაფიული საზოგადოების ტურისტული განყოფილებისადმი, თხოულობს მივლინებას ხევსურეთში

1) პედაგოგიკის სამცნიერო საკვლევი ინსტიტუტის მიმართვა ქრისტინე შარაშიძისადმი იწვევენ მოხსენებასთან: „მასწ. გიგო შარაშიძის მოგონებანი სწავლა-აღზრდის შესახებ“ დაკავშირებით. 2) დედის (ნინო შარაშიძის) ბარათი ამ მიმართვასთან დაკავშირებული. ფ

ამონაბეჭდი ბრძანებიდან N 338 ქრ. შარაშიძის წიგნის „საქართველოს ისტორიის საბუთები XII-XVIII სს“ რედაქტორად ილ. აბულაძის დანიშვნის შესახებ

ქრ. შარაშიძის წერილი მარტონ იშტვანოვიჩისადმი ქართული შრიფტის, ნიკოლოზ კისას, არჩილის და ალექსანდრე ბატონიშვილის („მელიტინსკის“) შესახებ

ქრისტინე შარაშიძის წერილი თამარ დავითის ას. შარაშიძისადმი

შალვა აბრამიძის წერილი ქრისტინე შარაშძისადმი. მადლობას უხდის წიგნის გაგზავნისათვის

ქრისტინე შარაშიძის წერილი სილვია ქიქოძისადმი. წერს დაბრკოლებებზე კურსებზე გასამგზავრებლად, ტრამვაის მუშების გაფიცვაზე, სალდათებთან მუშაობის შესახებ და სხვა კერძო საკითხებზე.

ჩიტო [ქრისტინე შარაშიძის] წერილი მამის [გიგო შარასიძისადმი] აცნობებს რომ შეიძინა გიორგამის წიგნი „მასალები და დოკუმენტები“, სადაც სხვა ხალხოსნებთან ერთად იხსენიება გიგო შარაშიძეც. უზიარებს მოსაზრებას დიმ. ყიფიანის შესახებ.

ქრისტინე შარაშიძის წერილი თამარ დავითი ას. შარაშიძისადმი

ქრისტინე შარაშიძის წერილი თამარ დავითი ას. შარაშიძისადმი

ქრისტინე შარაშიძის წერილი თამარ დავითი ას. შარაშიძისადმი

ქრისტინე შარაშიძის წერილი თამარ დავითი ას. შარაშიძისადმი

ქრისტინე შარაშიძის წერილი თამარ დავითი ას. შარაშიძისადმი. წერს სამშობლოს სიყვარულის და 1955 წელს ლენინგრადში სამეციერო მივლინების შესახებ

ქრისტინე შარაშიძის წერილი დედისადმი.

ჩიტო [ქრისტინე შარაშიძის] წერილი დედის [ნინო შარაშიძისადმი]

ჩიტო [ქრისტინე შარაშიძის] ღია ბარათი დედის_ნინო შარაშიძისადმი

ქრისტინე შარაშიძის წერილი დედისადმი

ქრისტინე შარაშიძის ღია ბარათი დედისადმი

ჩიტო [ქრ. შარაშიძის] წერილი დედისადმი [ნინო შარაშიძისადმი] წერს მამის საფლავის და კერძო საკითხების შესახებ.

ქრ. შარაშიძის ღია ბარათი დედისადმი

ქრ. შარაშიძის ღია ბარათი დედისადმი

ქრ. შარაშიძის წერილი დედისადმი

ჩიტო [ქრისტინე შარაშიძის] წერილი დედის [ნინო შარაშიძისადმი]

ქრ. შარაშიძის წერილი ნუცა შარაშძისადმი

ქრ. შარაშიძის ღია ბარათი ქეთო შარაშიძისადმი

ჩიტო [ქრისტინე შარაშიძის] წერილი ქეთო შარაშიძისადმი

ქრისტინე შარაშიძის წერილი გოია ცაბაძისადმი

ქრისტინე შარაშიძის წერილი ლიზა ცაგარელისა და კოლია საღარაძისადმი, ულოცავს ოქროს ქორწილის დღეს და შვილის_ლევიკოს მშვიდობით დაბრუნებას

თინა ენუქიძის ბარათი ქრ. შარაშიძისადმი. წერს, რომ შეუსრულებს დავალებას.

თინა ენუქიძის წერილი ქრ. შარაშიძისადმი. წერს ლენინგრადში მუშაობის შესახებ.

ნინო ესებუას წერილი მასწავლებლისადმი [ქრ. შარაშიძისადმი]

ზეინაბ ზარქუას მოლოცვის ბარათი ქრისტინე (ჩიტო) შარაშიძისადმი. ულოცავს 8 მარტს

ქრ. შარაშიძის ორი წერილი 1) ანეტა [მგალობლიშვილისა] და 2) თამარ [შარაშიძისადმი]

ელენე ლომაძის წერილი ქრ. შარაშიძისადმი

ქეთო [ლომთათიძის] ბარათი ქრ. შარაშიძისადმი. აცნობებს, რომ არ უშვებენ საავადმყოფოში

ტერეზა მაჭავარიანის წერილი ქრ. შარაშიძისადმი. წერს სკოლის ამბებს, აცობებს გიორგი შერვაშიძის პიესის „გიორგი III”დადგმის შესახებ, ვალერიან შალიკაშვილის სასარგებლოდ გამართულ წარმოდგენაზე და ხვ.

ანეტა მგალობლიშვილის წერილი ქრ. შარაშიძისადმი გიგო და ნინო შარაშიძეების ბიოგრაფიების სურათებით ბახვში გადაგზავნის შსახებ.

ელენე ნოდიას წერილი ქრ. შარაშიძისადმი. იგონებს მოწაფეობას და ქრ. შარაშიძის პედაგოგიურ მოღვაწეობას.

რუსუდან ორბელის დეპეშა ქრისტინე შარაშიძისადმი. ულოცავს 1 მაისს.

გუგუ ფაღავას წერილი ჩიტო [ქრისტინე შარაშიძისადმი]

გუგუ ფაღავას ბარათი ჩიტო [ქრისტინე შარაშიძისადმი]

შურა ფაღავას წერილი ქრ. შარაშიძისადმი კერძო საკითხებზე, ქართული ჟურნალების „მნაობის“ და „კავკასიონის“ შესახებ; სთხოვს გაუგზავნოს საყმაწვილო ჟურნალი.

ლუბა ფაშურიშვილის წერილი ქრ. შარაშიძისადმი

ლუბა ფაშურიშვილის წერილი ქრ. შარაშიძისადმი

ლუბა ფაშურიშვილის წერილი ქრ. შარაშიძისადმი

ანეტა [ქიქოძის?] ღია ბარათი ჩიტო  ქრისტინე შარაშიძისადმი. აცნობებს გამოცდების დაწყების დროს

გოგი ქარცივაძის ღია ბარათი ჩიტო [ქრისტინე შარაშიძისადმი].

ელენე ქიქოძის ღია ბარათი ჩიტო (ქრისტინე) შარაშიძისადმი

მიშა ქიქოძის წერილი ქრისტინე შარაშიძისადმი. წერს კერძო საკითხებზე და აფასებს ვაჟას პოეზიას.

მიშა ქიქოძის ბარათი ქრისტინე შარაშიძისადმი. აცნობებს ხელფასის მომატების შესახებ.

მიშა ქიქოძის წერილი ქრისტინე შარაშიძისადმი. ოზურგეთის მუზეუმიდან გადაღებული ფოტოპირის გამოგზავნის შესახებ.

მიხეილ ქიქოძის წერილი

ქრისტინე შარაშიძის წერილი დედისადმი

ქრისტინე შარაშიძის თავისუფალი დღეების წიგნაკი გაცემული საქართველოს მუზეუმის დირექტორის მიერ

მოწმობა ქრისტინე შარაშიძის შვებულების შესახებ

ქრისტინე შარაშიძის წერილი ლუბა ფაშურისვილისადმი

ქრისტინე შარაშიძის წერილი თამარ დავითი ას. შარაშიძისადმი.

ქრისტინე შარაშიძის წერილი უცნობი პირისადმი. აცნობებს, რომ გარდაცვლილი ბიძის ალექსანდრე შარაშიძის ქონება, გარდა არქივისა, ეკუთვნის მის მომვლელ ქალს ფენია პლოხოტნიუკს.

ქრისტინე შარაშიძის წერილი გიორგი შარაშიძისადმი.

აგნესას წერილი ქრისტინე შარაშიძისადმი. წერს სკოლის ცხოვრების შესახებ .

ქრისტინე შარაშიძის წერილი ანეტა მგალობლიშვილისადმი მამის საფლავზე პანაშვიდის გადახდის, საკუთარი სახლის „ტრესტისათვის“ დათმობის, შალვას (შარაშიძის) გარდაცვალებიდან ოთხი თვის გასვლის შესახებ. წერს სთხოვონ სიმონიშვილს ჩონგური და ნანინა გააგონოს იმ მიდამოს, სადაც შალვას აკვანი ირწეოდა.

ჩიტო [ქრისტინე შარაშიძის] წერილი ნიკოიასადმი

ანა კალანდაძის ლექსების „არაბი ხარ?“, „თუთა“, „ბოშა ქალი“ და სხვ. რუსული თარგმანი შესრულებული ქრისტინე შარაშიძის მიერ

სახალხო განათლების სამინისტრო. ქსენია ექვთიმეს ასულ ბეჟანიშვილის პირადი საქმე

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის პარლამენტი | ფონდი 1836 | აღწერა 1 | საქ. 107-C | გვ. 68

დავით შარაშიძის წერილი მშობლებისადმი ლევილში მყოფი ქართველების მეურნეობის, ექ. თაყაიშვილის და სხვ. შესახებ

დავით შარაშიძის ღია ბარათი დედისა და მამისადმი. აცნობებს ვაჟის შეძენას

დავით შარაშიძის წერილი დედისადმი. აცნობებს, რომ მოაწყვეს ჯარისკაცებისა და ოფიცრების ორგანიზაციები და რომ არის აღმასრულებელი კომიეტის მდივანი

დავით შარაშიძის ღია ბარათი ნინო შარაშიძისადმი (დედისადმი)

დავით შარაშიძის ღია ბარათი დედის (ნინო) და მამის (გიგო) შარაშიძეებისადმი

დავით შარაშიძის ღია ბარათი დედის – ნინო შარაშიძისადმი

დავით შარაშიძის ღია ბარათი ნინო შარაშიძისადმი (დედისადმი)

გოგი ქარცივაძის წერილი ბებია და ბაბუასადმი

დავით შარაშიძის ღია ბარათი ნინო შარაშიძისადმი (დედისადმი)

დავით შარაშიძის ღია ბარათი ნინო შარაშიძისადმი (დედისადმი)

დავით შარაშიძის ღია ბარათი ნინო შარაშიძისადმი (დედისადმი)

დავით შარაშიძის წერილი დედისადმი. წერს იროკეზების შესახებ და მოტანილია მათი ერთ-ერთი ბელადის სიტყვის თარგმანი

დავით შარაშიძის ღია ბარათი დედის – ნინო შარაშიძისადმი

დავით შარაშიძის ღია ბარათი ნინო შარაშიძისადმი (დედისადმი)

დავით შარაშიძის ღია ბარათი ნინო შარაშიძისადმი (დედისადმი)

დავით შარაშიძის ღია ბარათი დედის – ნინო შარაშიძისადმი

დავით შარაშიძის წერილი დედისადმი

დავით შარაშიძის ღია ბარათი დედის – ნინო შარაშიძისადმი

დავით შარაშიძის ღია ბარათი დედის – ნინო შარაშიძისადმი

დავით შარაშიძის ღია ბარათი დედის, ნინო შარაშიძისადმი შალვა შარაშიძის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით

დავით შარაშიძის წერილი დედისადმი

კოტე ჯაყელის წერილი ნინო შარაშიძისადმი, აცნობებს დათიკოს ავადმყოფობას

კოტე ჯაყელის წერილი ნინო შარაშიძისადმი, წერს დათიკო შარაშიძის გარდაცვალებას

შალვა შარაშიძის წერილი დედისადმი

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის პარლამენტი | ფონდი 1836 | აღწერა 1 | საქ. 107-A | გვ.9-11

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის პარლამენტი | ფონდი 1836 | აღწერა 1 | საქ. 107-B | გვ. 27-32

სურსათის სამინისტრო | ფონდი 1929 | ანაწერი 1 | საქმე 1

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბილიკის სახელმწიფო მზრუნველობის სამინიტრო | ფ1936 | ან 1 | საქმე 1

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბილიკის სახელმწიფო მზრუნველობის სამინიტრო | ფ 1936 | ან 1 | საქმე 3

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მომარაგების სამინისტრო | ფონდი 1939 | ანაწერი 1| საქმე 3

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის სახალხო განათლების სამინისტრო | ფონდი 1935 | ანაწერი 1 | საქმე 446

სახალხო განათლების სამინისტრო. სერგი ალდადანოვის პირადი საქმე. დაიწყო 1919 წლის 5 სექტემბერს.

საქრთველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შრომის სამინისტრო.სამინისტროს დადგენილება ხელფასის, რვასაათიანი სამუშაო დღის და შრომასა და კაპიტალს შორის კონფლიქტზე

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის სახელმწიფო მზრუნველობის სამინიტრო | ფ 1936 | ან 1 | საქმე 10

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის სახელმწიფო მზრუნველობის სამინიტრო | ფ 1936 | ან 1 | საქმე 4

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გზათა სამინისტროს ბრძანებები, დოკუმენტების წინასწარი რევიზიის წესები, სალიკვიდაციო ჯილდოს კანონის შესრულების ინსტრუქცია და მიმდინარე მიმოწერა

სახალხო განათლების სამინისტრო. ვლადიმერ გრიგოლის ძე ბოჟოვსკის პირადი საქმე

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბილიკის ერობათა კავშირი | ფონდი 1920 | ანაწერი 1 | საქმე 8

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბილიკის ერობათა კავშირი | ფონდი 1920 | ანაწერი 1 | საქმე 5

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გზათა სამინისტროს ბრძანებები, დოკუმენტების წინასწარი რევიზიის წესები, სალიკვიდაციო ჯილდოს კანონის შესრულების ინსტრუქცია და მიმდინარე მიმოწერა

გზათა სამინისტროს ბრძანებების კრებული | 1918

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბილიკის ერობათა კავშირი | ფონდი 1920 | ანაწერი 1 | საქმე 3

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის სახელმწიფო მზრუნველობის სამინიტრო | ფ 1936 | ან 1 | საქმე 7

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის პარლამენტი | ფონდი 1836 | აღწერა 1 | საქ. 201 | ფურც. 32

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის იუსტიციის სამინისტრო | ფონდი 1938 | ანაწერი 1| საქმე 15

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის იუსტიციის სამინისტრო | ფონდი 1938 | ანაწერი 1| საქმე 3

გზათა სამინისტროს ბრძანებების კრებული | 1918

გზათა სამინისტროს განყოფილებებთან მიმოწერა

გზათა სამინისტროს განყოფილებებთან მიმოწერა

გზათა სამინისტროს განყოფილებებთან მიმოწერა

გზათა სამინისტროს განყოფილებებთან მიმოწერა

გზათა სამინისტროს განყოფილებებთან მიმოწერა

გზათა სამინისტროს ბრძანებები და განკარგულებები ფოთის პორტის მიერ გემების მიღების და შავ ზღვასა და მდინარე რიონზე ნაოსნობის გახსნის შესახებ

ამიერკავკასიის განსაკუთრებული კომიტეტის საქმე. ბრძანება რკინიგზაზე მცირე სიჩქარის ტვირთების გადაზიდვის წესების შესახებ, ამონაწერები ამიერკავკასიის კომისარიატის მცირე საბჭოს სხდომათა ჟურნალიდან; დროებითი მთავრობისა და სრულიად რუსეთის რკინიგზის დამფუძნებელი ყრილობის დადგენილებები შრომის ანაზღაურების ნორმებზე, მოსამსახურეთა კატეგორიებსა და 8-საათიან სამუშაო დღეზე რკინიგზის მუშაკებისთვის.

ამიერკავკასიის განსაკუთრებული კომიტეტის საქმეები. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გზათა სამინისტრო, 1918 წ. ჯულფა-ბაქოს სამხედრო სარკინიგზო სალიკვიდაციო კომისიის სხდომათა ოქმები, მოხსენება და მიმოწერა ზემოხსენებული რკინიგზის მშენებლობის საქმეთა ლიკვიდაციის საკითხის შესახებ.

გზათა სამინისტროს ბრძანებების კრებული | 1918

გზათა სამინისტროს ბრძანებები და განკარგულებები ფოთის პორტის მიერ გემების მიღების და შავ ზღვასა და მდინარე რიონზე ნაოსნობის გახსნის შესახებ

გზათა სამინისტროს ბრძანებები და განკარგულებები ფოთის პორტის მიერ გემების მიღების და შავ ზღვასა და მდინარე რიონზე ნაოსნობის გახსნის შესახებ

გზათა სამინისტროს ბრძანებების კრებული | 1918

გზათა სამინისტროს ბრძანებების კრებული | 1918

გზათა სამინისტროს ბრძანებების კრებული | 1918

გზათა სამინისტროს ბრძანებების კრებული | 1918

გზათა სამინისტროს ბრძანებები და განკარგულებები ფოთის პორტის მიერ გემების მიღების და შავ ზღვასა და მდინარე რიონზე ნაოსნობის გახსნის შესახებ

ამიერკავკასიის განსაკუთრებული კომიტეტის საქმეები. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გზათა სამინისტრო, 1918 წ. ჯულფა-ბაქოს სამხედრო სარკინიგზო სალიკვიდაციო კომისიის სხდომათა ოქმები, მოხსენება და მიმოწერა ზემოხსენებული რკინიგზის მშენებლობის საქმეთა ლიკვიდაციის საკითხის შესახებ

ამიერკავკასიის განსაკუთრებული კომიტეტის საქმე. ბრძანება რკინიგზაზე მცირე სიჩქარის ტვირთების გადაზიდვის წესების შესახებ, ამონაწერები ამიერკავკასიის კომისარიატის მცირე საბჭოს სხდომათა ჟურნალიდან. დროებითი მთავრობისა და სრულიად რუსეთის რკინიგზის დამფუძნებელი ყრილობის დადგენილებები შრომის ანაზღაურების ნორმებზე, მოსამსახურეთა კატეგორიებსა და 8-საათიან სამუშაო დღეზე რკინიგზის მუშაკებისთვის.

გზათა სამინისტროს განყოფილებებთან მიმოწერა

გზათა სამინისტროს განყოფილებებთან მიმოწერა

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გზათა სამინისტროს ბრძანებები, დოკუმენტების წინასწარი რევიზიის წესები, სალიკვიდაციო ჯილდოს კანონის შესრულების ინსტრუქცია და მიმდინარე მიმოწერა

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბილიკის სახელმწიფო მზრუნველობის სამინიტრო | ფ 1936 | ან 1 | საქმე 5

გზათა სამინისტროს ბრძანებები და განკარგულებები ფოთის პორტის მიერ გემების მიღების და შავ ზღვასა და მდინარე რიონზე ნაოსნობის გახსნის შესახებ

გზათა სამინისტროს განყოფილებებთან მიმოწერა

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გზათა სამინისტროს ბრძანებები, დოკუმენტების წინასწარი რევიზიის წესები, სალიკვიდაციო ჯილდოს კანონის შესრულების ინსტრუქცია და მიმდინარე მიმოწერა

გზათა სამინისტროს განყოფილებებთან მიმოწერა

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გზათა სამინისტროს ბრძანებები, დოკუმენტების წინასწარი რევიზიის წესები, სალიკვიდაციო ჯილდოს კანონის შესრულების ინსტრუქცია და მიმდინარე მიმოწერა

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის სახალხო გვარდიის მთავარი შტაბი ფონდი 1970 | ანაწ. 2 | საქმე 1

ამიერკავკასიის განსაკუთრებული კომიტეტის საქმეები. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გზათა სამინისტრო, 1918 წ. ჯულფა-ბაქოს სამხედრო სარკინიგზო სალიკვიდაციო კომისიის სხდომათა ოქმები, მოხსენება და მიმოწერა ზემოხსენებული რკინიგზის მშენებლობის საქმეთა ლიკვიდაციის საკითხის შესახებ.

ამიერკავკასიის განსაკუთრებული კომიტეტის საქმეები. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გზათა სამინისტრო, 1918 წ. ჯულფა-ბაქოს სამხედრო სარკინიგზო სალიკვიდაციო კომისიის სხდომათა ოქმები, მოხსენება და მიმოწერა ზემოხსენებული რკინიგზის მშენებლობის საქმეთა ლიკვიდაციის საკითხის შესახებ

ამიერკავკასიის განსაკუთრებული კომიტეტის საქმეები. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გზათა სამინისტრო, 1918 წ. ჯულფა-ბაქოს სამხედრო სარკინიგზო სალიკვიდაციო კომისიის სხდომათა ოქმები, მოხსენება და მიმოწერა ზემოხსენებული რკინიგზის მშენებლობის საქმეთა ლიკვიდაციის საკითხის შესახებ

ამიერკავკასიის განსაკუთრებული კომიტეტის საქმეები. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გზათა სამინისტრო, 1918 წ. ჯულფა-ბაქოს სამხედრო სარკინიგზო სალიკვიდაციო კომისიის სხდომათა ოქმები, მოხსენება და მიმოწერა ზემოხსენებული რკინიგზის მშენებლობის საქმეთა ლიკვიდაციის საკითხის შესახებ.

ამიერკავკასიის განსაკუთრებული კომიტეტის საქმეები. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გზათა სამინისტრო, 1918 წ. ჯულფა-ბაქოს სამხედრო სარკინიგზო სალიკვიდაციო კომისიის სხდომათა ოქმები, მოხსენება და მიმოწერა ზემოხსენებული რკინიგზის მშენებლობის საქმეთა ლიკვიდაციის საკითხის შესახებ

ამიერკავკასიის განსაკუთრებული კომიტეტის საქმეები. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გზათა სამინისტრო, 1918 წ. ჯულფა-ბაქოს სამხედრო სარკინიგზო სალიკვიდაციო კომისიის სხდომათა ოქმები, მოხსენება და მიმოწერა ზემოხსენებული რკინიგზის მშენებლობის საქმეთა ლიკვიდაციის საკითხის შესახებ.

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გზათა სამინისტრო. ბათუმ-ტრაპეზუნდის სამხედრო რკინიგზის საველე სამმართველო. საქმე N285

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გზათა სამინისტრო. ბათუმ-ტრაპეზუნდის სამხედრო რკინიგზის საველე სამმართველო.

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გზათა სამინისტრო. საერთო განყოფილება. მთავრობის სხდომის ჟურნალები.

გზათა სამინისტროს ბრძანებების კრებული | 1918

გზათა სამინისტროს ბრძანებების კრებული | 1918

გზათა სამინისტროს განყოფილებებთან მიმოწერა

ამონაწერი ვ. კასინსკის საბუთებიდან. მაღლაკელიძეების არქივი

გზათა სამინისტროს ბრძანებები |1918 წ.

გზათა სამინისტროს ბრძანებების კრებული | 1918

გზათა სამინისტროს ბრძანებების კრებული | 1918

გზათა სამინისტროს ბრძანებების კრებული | 1918

გზათა სამინისტროს ბრძანებების კრებული | 1918

გზათა სამინისტროს ბრძანებების კრებული | 1918

გზათა სამინისტროს ბრძანებების კრებული | 1918

გზათა სამინისტროს ბრძანებების კრებული | 1918

გზათა სამინისტროს ბრძანებების კრებული | 1918

გზათა სამინისტროს ბრძანებების კრებული | 1918

გზათა სამინისტროს ბრძანებების კრებული | 1918

გზათა სამინისტროს ბრძანებების კრებული | 1918

გზათა სამინისტროს ბრძანებების კრებული | 1918

გზათა სამინისტროს ბრძანებების კრებული | 1918

გზათა სამინისტროს ბრძანებების კრებული | 1918

გზათა სამინისტროს ბრძანებების კრებული | 1918

გზათა სამინისტროს ბრძანებების კრებული | 1918

გზათა სამინისტროს ბრძანებების კრებული | 1918

გზათა სამინისტროს ბრძანებების კრებული | 1918

გზათა სამინისტროს ბრძანებების კრებული | 1918

გზათა სამინისტროს განყოფილებებთან მიმოწერა

გზათა სამინისტროს ბრძანებების კრებული | 1918

გზათა სამინისტროს ბრძანებების კრებული | 1918

გზათა სამინისტროს ბრძანებების კრებული | 1918

გზათა სამინისტროს ბრძანებების კრებული | 1918

გზათა სამინისტროს ბრძანებების კრებული | 1918

გზათა სამინისტროს ბრძანებების კრებული | 1918

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის პარლამენტი | ფონდი 1836 | აღწერა 1 | საქ. 107-D | გვ. 87-88

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის პარლამენტი | ფონდი 1836 | აღწერა 1 | საქ. 107-A | გვ.3

სახალხო განათლების სამინისტრო. მთავრობის სხდომის ჟურნალის ამონაწერი.მიმოწერა თელავის სომხური გიმნაზიის წმ. ნინოს სასწავლებლის შენობაში მოთავსების შესახებ. 1918 წლის 30 იანვრიდან 30 ნოემბრის ჩათვლით. 34 გვერდი.

გზათა სამინისტროს განყოფილებებთან მიმოწერა

გზათა სამინისტროს განყოფილებებთან მიმოწერა

გზათა სამინისტროს განყოფილებებთან მიმოწერა

გზათა სამინისტროს განყოფილებებთან მიმოწერა

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის პარლამენტი | ფონდი 1836 | აღწერა 1 | საქ. 107-D | გვ.89

ამიერკავკასიის განსაკუთრებული კომიტეტის საქმე. ბრძანება რკინიგზაზე მცირე სიჩქარის ტვირთების გადაზიდვის წესების შესახებ, ამონაწერები ამიერკავკასიის კომისარიატის მცირე საბჭოს სხდომათა ჟურნალიდან. დროებითი მთავრობისა და სრულიად რუსეთის რკინიგზის დამფუძნებელი ყრილობის დადგენილებები შრომის ანაზღაურების ნორმებზე, მოსამსახურეთა კატეგორიებსა და 8-საათიან სამუშაო დღეზე რკინიგზის მუშაკებისთვის.

შალვა შარაშიძის წერილი დედისადმი პენსიის, მამის მოგონებების გამოქვეყნების და სალექსიკონო მასალის შესახებ

ანთიმოზ ჯუღელის წერილი გიგო შარაიძისადმი. წერ კერძო საკითხებზე და ამასთანავე სთხოვსაცნობოს რამდენმა მოსწავლემ დაამთავრა 1878, 1879 და 1880 წწ. სკოლა და სად არიან ეხლა ისინი.

დავით შარაშიძის წერილი დედისადმი

ბიბი ქარცივაძის წერილი ბებია (ნინო) და ბაბუა (გიგო შარაშიძისადმი)

გიგო შარაშიძის წერილი ნინო შარაშიძეს, აცნობებს, რომ წერილები ფუტკრის ცხოვრებიდან შეიძლება გამოიცეს ერთ ილუსტრირებულ წიგნაკად.

გიგო შარაშიძის წერილი არნოლდ ჩიქობავასადმი, წერს ლექსიკონის შესახებ

ალექსანდრე მგელაძის წერილი გიგო შარაშიძისადმი პენსიის დანიშვნის თაობაზე

სოლომონის (?) წერილი გიგო შარაშიძისადმი. სწერს, რომ მიიღო თარგმანი და თანახმაა გამოსცეს, არ ეთანხმენა ფსევდონიმზე.

ალექსანდრე შარაშიძის წერილი გიგო შარაშიძისადმი

დავით შარაშიძის ღია ბარათი დედის – ნინო შარაშიძისადმი

ქეთო შარაშიძის წერილი გიგო და ნინო შარაშიძეებისადმი

წერილები ქეთო და ნუცა შარაშიძეებისა ბაბუა (გიგო) და ბებია (ნინო) შარაშიძეებისადმი

შალვა შარაშიძის წერილი დედისა და მამისადმი ლექსიკონის გამოცემასა და სხვა კერძო საკითხებზე

შალვა შარაშიძის წერილი დედ-მამისადმი (ნინო და გიგო შარაშიძეებისადმი) და დაიკო სონასადმი. აცნობებს კიევში 200 სტუდენტის დასჯის შესახებ, რომელთა შორის 20 ქართველი იყო

შალვა თავართქილაძის წერილი ქეთევან შარაშიძისადმი, სთხოვს მასალებს სასკოლო მუზეუმისათვის

ამიერკავკასიის განსაკუთრებული კომიტეტის საქმე. ბრძანება რკინიგზაზე მცირე სიჩქარის ტვირთების გადაზიდვის წესების შესახებ, ამონაწერები ამიერკავკასიის კომისარიატის მცირე საბჭოს სხდომათა ჟურნალიდან. დროებითი მთავრობისა და სრულიად რუსეთის რკინიგზის დამფუძნებელი ყრილობის დადგენილებები შრომის ანაზღაურების ნორმებზე, მოსამსახურეთა კატეგორიებსა და 8-საათიან სამუშაო დღეზე რკინიგზის მუშაკებისთვის.

ამიერკავკასიის განსაკუთრებული კომიტეტის საქმე. ბრძანება რკინიგზაზე მცირე სიჩქარის ტვირთების გადაზიდვის წესების შესახებ, ამონაწერები ამიერკავკასიის კომისარიატის მცირე საბჭოს სხდომათა ჟურნალიდან. დროებითი მთავრობისა და სრულიად რუსეთის რკინიგზის დამფუძნებელი ყრილობის დადგენილებები შრომის ანაზღაურების ნორმებზე, მოსამსახურეთა კატეგორიებსა და 8-საათიან სამუშაო დღეზე რკინიგზის მუშაკებისთვის.

ამიერკავკასიის განსაკუთრებული კომიტეტის საქმე. ბრძანება რკინიგზაზე მცირე სიჩქარის ტვირთების გადაზიდვის წესების შესახებ, ამონაწერები ამიერკავკასიის კომისარიატის მცირე საბჭოს სხდომათა ჟურნალიდან. დროებითი მთავრობისა და სრულიად რუსეთის რკინიგზის დამფუძნებელი ყრილობის დადგენილებები შრომის ანაზღაურების ნორმებზე, მოსამსახურეთა კატეგორიებსა და 8-საათიან სამუშაო დღეზე რკინიგზის მუშაკებისთვის.

ამიერკავკასიის განსაკუთრებული კომიტეტის საქმე. ბრძანება რკინიგზაზე მცირე სიჩქარის ტვირთების გადაზიდვის წესების შესახებ, ამონაწერები ამიერკავკასიის კომისარიატის მცირე საბჭოს სხდომათა ჟურნალიდან. დროებითი მთავრობისა და სრულიად რუსეთის რკინიგზის დამფუძნებელი ყრილობის დადგენილებები შრომის ანაზღაურების ნორმებზე, მოსამსახურეთა კატეგორიებსა და 8-საათიან სამუშაო დღეზე რკინიგზის მუშაკებისთვის.

ამიერკავკასიის განსაკუთრებული კომიტეტის საქმე. ბრძანება რკინიგზაზე მცირე სიჩქარის ტვირთების გადაზიდვის წესების შესახებ, ამონაწერები ამიერკავკასიის კომისარიატის მცირე საბჭოს სხდომათა ჟურნალიდან. დროებითი მთავრობისა და სრულიად რუსეთის რკინიგზის დამფუძნებელი ყრილობის დადგენილებები შრომის ანაზღაურების ნორმებზე, მოსამსახურეთა კატეგორიებსა და 8-საათიან სამუშაო დღეზე რკინიგზის მუშაკებისთვის.

ამიერკავკასიის განსაკუთრებული კომიტეტის საქმე. ბრძანება რკინიგზაზე მცირე სიჩქარის ტვირთების გადაზიდვის წესების შესახებ, ამონაწერები ამიერკავკასიის კომისარიატის მცირე საბჭოს სხდომათა ჟურნალიდან. დროებითი მთავრობისა და სრულიად რუსეთის რკინიგზის დამფუძნებელი ყრილობის დადგენილებები შრომის ანაზღაურების ნორმებზე, მოსამსახურეთა კატეგორიებსა და 8-საათიან სამუშაო დღეზე რკინიგზის მუშაკებისთვის.

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გზათა სამინისტრო. საერთო განყოფილება. მთავრობის სხდომის ჟურნალები.

ნოე ხომერიკის წერილი ძმა კოწიასადმი

სახალხო განათლების სამინისტრო. თბილისის ვაჟთა რეალური გიმნაზიის, საოსტატო სემინარიისა და სხვა სასწავლებლების დროებითი დებულებები და შტატები.

სახალხო განათლების სამინისტრო. თბილისის ვაჟთა რეალური გიმნაზიის, საოსტატო სემინარიისა და სხვა სასწავლებლების დროებითი დებულებები და შტატები.

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გზათა სამინისტროს საერთო განყოფილება. მთავრობის სხდომის ჟურნალები.

საქართველოს განათლების სამინისტროს მიწერ-მოწერა სახელმწიფო კონტროლთან

განათლების მინისტრის მოხსენებები თბილისის ქართული გიმნაზიის შენობის სახელმწიფო უნივერსიტეტისთვის გადაცემის, პროფტექნიკური და პირველდაწყებითი სასწავლებლების გახსნის შესახებ. უმაღლესი დაწყ. სასწავლებლები.

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გზათა სამინისტროს საერთო განყოფილება. მთავრობის სხდომის ჟურნალები.

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გზათა სამინისტროს საერთო განყოფილება. მთავრობის სხდომის ჟურნალები.

ამიერკავკასიის განსაკუთრებული კომიტეტის საქმე. ბრძანება რკინიგზაზე მცირე სიჩქარის ტვირთების გადაზიდვის წესების შესახებ, ამონაწერები ამიერკავკასიის კომისარიატის მცირე საბჭოს სხდომათა ჟურნალიდან. დროებითი მთავრობისა და სრულიად რუსეთის რკინიგზის დამფუძნებელი ყრილობის დადგენილებები შრომის ანაზღაურების ნორმებზე, მოსამსახურეთა კატეგორიებსა და 8-საათიან სამუშაო დღეზე რკინიგზის მუშაკებისთვის.

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გზათა სამინისტროს საერთო განყოფილება. მთავრობის სხდომის ჟურნალები.

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გზათა სამინისტროს საერთო განყოფილება. მთავრობის სხდომის ჟურნალები.

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გზათა სამინისტროს საერთო განყოფილება. მთავრობის სხდომის ჟურნალები.

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გზათა სამინისტროს საერთო განყოფილება. მთავრობის სხდომის ჟურნალები.

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გზათა სამინისტროს საერთო განყოფილება. მთავრობის სხდომის ჟურნალები.

ქრისტინე შარაშიძის წერილი შალვა შარაშიძისადმი

ბიბი ქარცივაძის წერილი ბებიისადმი (ნინო შარაშიძისადმი)

ასინეთის (?) წერილი ანიჩკა შარაშიძისადმი, სამძიმარს უცხადებს შალვას გარდაცვალების გამო

ნიცა შარშიძის წერილი ბებიასადმი (ნინო შარაშიძისადმი)

შალვა შარაშიძის ღია ბარათი დედის – ნინო შარაშიძისადმი

შალვა შარაშიძის ღია ბარათი დედის, ნინო შარაშიძისადმი, თხოულობს თავის მიერ დახატულ მამის სურათს

შალვა შარაშიძის წერილი დედისადმი, პენსიის მომატებაზე, ლექსიკონის გამოცემაზე და კერძო საკითხებზე

შალვა შარაშიძის წერილი დედისადმი, კერძო საკითხებზე და თავის სამუშაოზე

შალვა შარაშიძის წერილი დედისადმი

შალვა შარაშიძის წერილი დედისა და მამისადმი, ულოცავს გოგი შარაშიძის დაბადებას

შალვა შარაშიძის წერილი დედისადმი

გოგი ქარცივაძის წერილი ბაბუა (გიგო) და ბებია (ნინო) შარაშიძეებისადმი

დავით შარაშიძის ღია ბარათი ნინო შარაშიძისადმი (დედისადმი)

დავით შარაშიძის ღია ბარათი დედის – ნინო შარაშიძისადმი

დავით შარაშიძის ღია ბარათი დედის, ნინო შარაშიძისადმი

დავით შარაშიძის წერილი დედისადმი

ლოლა ჭელიძის წერილი ნინო შარაშიძისადმი, მოიკითხავს და იხსენებს მოწაფეობას და ახასიათებს ნინოს, როგორც პედაგოგს.

კოტე ჯაყელის წერილი ნინო შარაშიძისადმი, წერს დათიკოს ავადმყოფობის შესახებ

ღია ბარათი ნუცა შარაშიძისა ნინო ბებიასადმი

შალვა შარაშიძის ღია ბარათი დედის – ნინო შარაშიძისადმი, ეზოს ნაწილის ჩამოჭრის შესახებ

ნოე ხომერიკის წერილი პოლიტიკური კომისიის თავმჯდომარეს პარიზში, ნ. რამიშვილს.

გაიოზ მაღლაკელიძის განცხადება ,,ქართული დემოკრატიული კავშირის’’ სახელმძღვანელო საბჭოსადმი მიუნხენში. ითხოვს თანამდებობიდან გადადგომას.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი.

შალვა ამღლაკელიძს წერილი გაიოზ მაღლაკელიძსადმი. სწერს, რომ გაუგზავნის მასალებს გაზეთისათვის.

შალვა ამღლაკელიძს წერილი გაიოზ მაღლაკელიძსადმი.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი.

სახალხო განათლების სამინისტრო. თბილისის ვაჟთა რეალური გიმნაზიის, საოსტატო სემინარიისა და სხვა სასწავლებლების დროებითი დებულებები და შტატები.

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გზათა სამინისტრო. საერთო განყოფილება. მთავრობის სხდომის ჟურნალები.

მოსაწვევი ალექსანდრე ჯანელიძის დაბადების 70 და სამეცნიერო–პედაგოგიური და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის 50 წლისთავისადმი მიძღვნილ იუბილეზე დასასწრებად

ქართველთა შორის წერა- კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება

ქართველთა შორის წერა- კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება

ქართველთა შორის წერა- კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება

ქართველთა შორის წერა- კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება

ქართველთა შორის წერა- კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება

ქართველთა შორის წერა- კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება ფონდი 481 | ანაწერი 157 | საქმე 16

ილია კუჭუხიძის წერილი გრიგოლ ავალიანისადმი. სწერს, რომ ,,ქართველ მხედართა ორგანიზაციის’’ კრებას ვერ ესწრება იმიტომ, რომ სურს ამის თაობაზე მოელაპარაკოს ქართველ სოციალ-ფედერალისტთა პარტიას.

შალვა ამღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი. სწერს ანტიბოლშევიკური პოლიტიკური კავშირის დაარსების შესახებ. #

დავით ურატაძის წერილი გრიგოლ ავალიანისადმი. სწერს, რომ ქართველ მხედართა ორგანიზაციის დაარსებაში მონაწილეობას ვერ მიიღებს, სანამ ახალი საინიციატივო ჯგუფი არ შეიქმნება.

სახალხო განათლების მინისტრის ბრძანებები

სახალხო განათლების მინისტრის ბრძანებები

სახალხო განათლების მინისტრის ბრძანებები

სახალხო განათლების მინისტრის ბრძანებები

განათლების მინისტრის მოხსენებები თბილისის ქართული გიმნაზიის შენობის სახელმწიფო უნივერსიტეტისთვის გადაცემის, პროფტექნიკური და პირველდაწყებითი სასწავლებლების გახსნის შესახებ. უმაღლესი დაწყ. სასწავლებლები.

სახალხო განათლების სამინისტრო. დაბალი სკოლების განყოფილება. მიმოწერა რაჭა-ლეჩხუმში საკვირაო სკოლების გახსნის შესახებ. ახლად გახსნილი სკოლების მოსწავლეთა სია.

სახალხო განათლების სამინისტრო. დაბალი სკოლების განყოფილება. მიმოწერა რაჭა-ლეჩხუმში საკვირაო სკოლების გახსნის შესახებ. ახლად გახსნილი სკოლების მოსწავლეთა სია.

სკოლებში საღვთო სჯულის სწავლების განახლების შესახებ

სკოლებში საღვთო სჯულის სწავლების განახლების შესახებ

სკოლებში საღვთო სჯულის სწავლების განახლების შესახებ

სკოლებში საღვთო სჯულის სწავლების განახლების შესახებ

სახალხო განათლების სამინისტრო. დაბალი სკოლების განყოფილება. მიმოწერა რაჭა-ლეჩხუმში საკვირაო სკოლების გახსნის შესახებ. ახლად გახსნილი სკოლების მოსწავლეთა სია.

სახალხო განათლების სამინისტრო. დაბალი სკოლების განყოფილება. მიმოწერა რაჭა-ლეჩხუმში საკვირაო სკოლების გახსნის შესახებ. ახლად გახსნილი სკოლების მოსწავლეთა სია.

სახალხო განათლების სამინისტრო. დაბალი სკოლების განყოფილება. მიმოწერა რაჭა-ლეჩხუმში საკვირაო სკოლების გახსნის შესახებ. ახლად გახსნილი სკოლების მოსწავლეთა სია.

სახალხო განათლების სამინისტრო. დაბალი სკოლების განყოფილება. მიმოწერა რაჭა-ლეჩხუმში საკვირაო სკოლების გახსნის შესახებ. ახლად გახსნილი სკოლების მოსწავლეთა სია.

სახალხო განათლების სამინისტრო. დაბალი სკოლების განყოფილება. მიმოწერა რაჭა-ლეჩხუმში საკვირაო სკოლების გახსნის შესახებ. ახლად გახსნილი სკოლების მოსწავლეთა სია.

სახალხო განათლების სამინისტრო. დაბალი სკოლების განყოფილება. მიმოწერა რაჭა-ლეჩხუმში საკვირაო სკოლების გახსნის შესახებ. ახლად გახსნილი სკოლების მოსწავლეთა სია.

სახალხო განათლების სამინისტრო. დაბალი სკოლების განყოფილება. მიმოწერა რაჭა-ლეჩხუმში საკვირაო სკოლების გახსნის შესახებ. ახლად გახსნილი სკოლების მოსწავლეთა სია.

სახალხო განათლების სამინისტრო. დაბალი სკოლების განყოფილება. მიმოწერა რაჭა-ლეჩხუმში საკვირაო სკოლების გახსნის შესახებ. ახლად გახსნილი სკოლების მოსწავლეთა სია.

სახალხო განათლების სამინისტრო. დაბალი სკოლების განყოფილება. მიმოწერა რაჭა-ლეჩხუმში საკვირაო სკოლების გახსნის შესახებ. ახლად გახსნილი სკოლების მოსწავლეთა სია.

სახალხო განათლების სამინისტრო. დაბალი სკოლების განყოფილება. მიმოწერა რაჭა-ლეჩხუმში საკვირაო სკოლების გახსნის შესახებ. ახლად გახსნილი სკოლების მოსწავლეთა სია.

სახალხო განათლების სამინისტრო. დაბალი სკოლების განყოფილება. მიმოწერა რაჭა-ლეჩხუმში საკვირაო სკოლების გახსნის შესახებ. ახლად გახსნილი სკოლების მოსწავლეთა სია.

სახალხო განათლების სამინისტროს საერთო კანცელარია. სამინისტროს 1918 წლის საბჭოს სხდომების ჟურნალები

სახალხო განათლების სამინისტრო. დაბალი სკოლების განყოფილება. მიმოწერა რაჭა-ლეჩხუმში საკვირაო სკოლების გახსნის შესახებ. ახლად გახსნილი სკოლების მოსწავლეთა სია.

ოქმი ჯავის სასწავლებელში მშობლიური /ოსური/ ენის სწავლების შემოღების შესახებ. 1918 წლის 11 ოქტომბრიდან 1920 წლის 26 ივნისის ჩათვლით.

სახალხო განათლების სამინისტროს საერთო კანცელარია. სამინისტროს 1918 წლის საბჭოს სხდომების ჟურნალები

სახალხო განათლების სამინისტრო. მარიამ გიორგის ასული აბაშიძე-ყიფიანის პირადი საქმე.1919 წლის 5 აგვისტოდან 1919 წლის 8 სექტემბრის ჩათვლით.

სახალხო განათლების სამინისტრო. ნიკოლოზ აქვსენტის ძე ანჯაფარიძის პირადი საქმე. დაიწყო 1919 წლის 1 დეკემბერს.

სახალხო განათლების სამინისტრო. ნიკანდრი ზაქარის ძე არველაძის პირადი საქმე. დაიწყო 1920 წლის 6 აპრილს.

ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების გამგეობის სხდომების ოქმები - 11.01.1919

სკოლებში საღვთო სჯულის სწავლების განახლების შესახებ

სკოლებში საღვთო სჯულის სწავლების განახლების შესახებ

სკოლებში საღვთო სჯულის სწავლების განახლების შესახებ

სკოლებში საღვთო სჯულის სწავლების განახლების შესახებ

სკოლებში საღვთო სჯულის სწავლების განახლების შესახებ

სკოლებში საღვთო სჯულის სწავლების განახლების შესახებ

შუამდგომლობები განათლების სამინისტროსადმი სოფელ ველევის (რაჭა) სკოლისათვის ხე-ტყის უფასოდ დათმობის, საზღვარგარეთ სპეციალურ სწავლის მისაღებად სამტრედიის ქალაქის კანდიდატის არქიპო ახობაზის შესახებ, დებულება საოველთაო სწავლების შემოღების შესახებ

სახალხო განათლების სამინისტრო. ანა ბახარევსკაიას პირადი საქმე

შუამდგომლობები განათლების სამინისტროსადმი სოფელ ველევის (რაჭა) სკოლისათვის ხე-ტყის უასოდ დათმობის, საზღვარგარეთ სპეციალურ სჭავლის მისაღებადსამტრედიის ქალაქის კანდიდატის არქიპო ახობაზის შესახებ, დებულება საოველთაო სწავლების შემოღების შესახებ

შუამდგომლობები განათლების სამინისტროსადმი სოფელ ველევის (რაჭა) სკოლისათვის ხე-ტყის უასოდ დათმობის, საზღვარგარეთ სპეციალურ სჭავლის მისაღებადსამტრედიის ქალაქის კანდიდატის არქიპო ახობაზის შესახებ, დებულება საოველთაო სწავლების შემოღების შესახებ

შუამდგომლობები განათლების სამინისტროსადმი სოფელ ველევის (რაჭა) სკოლისათვის ხე-ტყის უასოდ დათმობის, საზღვარგარეთ სპეციალურ სჭავლის მისაღებადსამტრედიის ქალაქის კანდიდატის არქიპო ახობაზის შესახებ, დებულება საოველთაო სწავლების შემოღების შესახებ

შუამდგომლობები განათლების სამინისტროსადმი სოფელ ველევის (რაჭა) სკოლისათვის ხე-ტყის უასოდ დათმობის, საზღვარგარეთ სპეციალურ სჭავლის მისაღებადსამტრედიის ქალაქის კანდიდატის არქიპო ახობაზის შესახებ, დებულება საოველთაო სწავლების შემოღების შესახებ

შუამდგომლობები განათლების სამინისტროსადმი სოფელ ველევის (რაჭა) სკოლისათვის ხე-ტყის უასოდ დათმობის, საზღვარგარეთ სპეციალურ სჭავლის მისაღებადსამტრედიის ქალაქის კანდიდატის არქიპო ახობაზის შესახებ, დებულება საოველთაო სწავლების შემოღების შესახებ

სახალხო განათლების სამინისტრო. ელისაბედ დავითის ასული აბდუშელიშვილის პირადი საქმე. 1919 წლის 3 სექტემბრიდან.

სახალხო განათლების სამინისტრო. კ. გაბარაშვილის პირადი საქმე. დაიწყო _ 1919წ.I ოქტ. / 4 სექტ. | დასრულდა _ 1920წ. 21 აგვ.

შუამდგომლობები განათლების სამინისტროსადმი სოფელ ველევის (რაჭა) სკოლისათვის ხე-ტყის უასოდ დათმობის, საზღვარგარეთ სპეციალურ სჭავლის მისაღებადსამტრედიის ქალაქის კანდიდატის არქიპო ახობაზის შესახებ, დებულება საოველთაო სწავლების შემოღების შესახებ

შუამდგომლობები განათლების სამინისტროსადმი სოფელ ველევის (რაჭა) სკოლისათვის ხე-ტყის უასოდ დათმობის, საზღვარგარეთ სპეციალურ სჭავლის მისაღებადსამტრედიის ქალაქის კანდიდატის არქიპო ახობაზის შესახებ, დებულება საოველთაო სწავლების შემოღების შესახებ

შუამდგომლობები განათლების სამინისტროსადმი სოფელ ველევის (რაჭა) სკოლისათვის ხე-ტყის უასოდ დათმობის, საზღვარგარეთ სპეციალურ სჭავლის მისაღებადსამტრედიის ქალაქის კანდიდატის არქიპო ახობაზის შესახებ, დებულება საოველთაო სწავლების შემოღების შესახებ

შუამდგომლობები განათლების სამინისტროსადმი სოფელ ველევის (რაჭა) სკოლისათვის ხე-ტყის უასოდ დათმობის, საზღვარგარეთ სპეციალურ სჭავლის მისაღებადსამტრედიის ქალაქის კანდიდატის არქიპო ახობაზის შესახებ, დებულება საოველთაო სწავლების შემოღების შესახებ

შუამდგომლობები განათლების სამინისტროსადმი სოფელ ველევის (რაჭა) სკოლისათვის ხე-ტყის უასოდ დათმობის, საზღვარგარეთ სპეციალურ სჭავლის მისაღებადსამტრედიის ქალაქის კანდიდატის არქიპო ახობაზის შესახებ, დებულება საოველთაო სწავლების შემოღების შესახებ

შუამდგომლობები განათლების სამინისტროსადმი სოფელ ველევის (რაჭა) სკოლისათვის ხე-ტყის უასოდ დათმობის, საზღვარგარეთ სპეციალურ სჭავლის მისაღებადსამტრედიის ქალაქის კანდიდატის არქიპო ახობაზის შესახებ, დებულება საოველთაო სწავლების შემოღების შესახებ

შუამდგომლობები განათლების სამინისტროსადმი სოფელ ველევის (რაჭა) სკოლისათვის ხე-ტყის უასოდ დათმობის, საზღვარგარეთ სპეციალურ სჭავლის მისაღებადსამტრედიის ქალაქის კანდიდატის არქიპო ახობაზის შესახებ, დებულება საოველთაო სწავლების შემოღების შესახებ

შუამდგომლობები განათლების სამინისტროსადმი სოფელ ველევის (რაჭა) სკოლისათვის ხე-ტყის უასოდ დათმობის, საზღვარგარეთ სპეციალურ სჭავლის მისაღებადსამტრედიის ქალაქის კანდიდატის არქიპო ახობაზის შესახებ, დებულება საოველთაო სწავლების შემოღების შესახებ

შუამდგომლობები განათლების სამინისტროსადმი სოფელ ველევის (რაჭა) სკოლისათვის ხე-ტყის უასოდ დათმობის, საზღვარგარეთ სპეციალურ სჭავლის მისაღებადსამტრედიის ქალაქის კანდიდატის არქიპო ახობაზის შესახებ, დებულება საოველთაო სწავლების შემოღების შესახებ

შუამდგომლობები განათლების სამინისტროსადმი სოფელ ველევის (რაჭა) სკოლისათვის ხე-ტყის უასოდ დათმობის, საზღვარგარეთ სპეციალურ სჭავლის მისაღებადსამტრედიის ქალაქის კანდიდატის არქიპო ახობაზის შესახებ, დებულება საოველთაო სწავლების შემოღების შესახებ

შუამდგომლობები განათლების სამინისტროსადმი სოფელ ველევის (რაჭა) სკოლისათვის ხე-ტყის უასოდ დათმობის, საზღვარგარეთ სპეციალურ სჭავლის მისაღებადსამტრედიის ქალაქის კანდიდატის არქიპო ახობაზის შესახებ, დებულება საოველთაო სწავლების შემოღების შესახებ

შუამდგომლობები განათლების სამინისტროსადმი სოფელ ველევის (რაჭა) სკოლისათვის ხე-ტყის უასოდ დათმობის, საზღვარგარეთ სპეციალურ სჭავლის მისაღებადსამტრედიის ქალაქის კანდიდატის არქიპო ახობაზის შესახებ, დებულება საოველთაო სწავლების შემოღების შესახებ

სახალხო განათლების სამინისტრო. დაბალი სკოლების განყოფილება. მიმოწერა რაჭა-ლეჩხუმში საკვირაო სკოლების გახსნის შესახებ. ახლად გახსნილი სკოლების მოსწავლეთა სია.

სახალხო განათლების სამინისტრო. დაბალი სკოლების განყოფილება. მიმოწერა რაჭა-ლეჩხუმში საკვირაო სკოლების გახსნის შესახებ. ახლად გახსნილი სკოლების მოსწავლეთა სია.

სახალხო განათლების სამინისტრო. დაბალი სკოლების განყოფილება. მიმოწერა რაჭა-ლეჩხუმში საკვირაო სკოლების გახსნის შესახებ. ახლად გახსნილი სკოლების მოსწავლეთა სია.

მოხსენება, მიმოწერა რაჭაში გიმნაზიის დაარსების შესახებ.

განათლების სამინისტროს პროფესიული და ტექნიკური სკოლების მთავარგამგეობა. თბილისის II კომერციული სასწავლებლის ანგარიშები.

განათლების სამინისტროს პროფესიული და ტექნიკური სკოლების მთავარგამგეობა. თბილისის II კომერციული სასწავლებლის ანგარიშები.

განათლების მინისტრის მოხსენებები თბილისის ქართული გიმნაზიის შენობის სახელმწიფო უნივერსიტეტისთვის გადაცემის, პროფტექნიკური და პირველდაწყებითი სასწავლებლების გახსნის შესახებ. უმაღლესი დაწყ. სასწავლებლები.

განათლების მინისტრის მოხსნებები თბილისის ქართული გიმნაზიის შენობის სახელმწიფო უნივერსიტეტისთვის გადაცემის, პროფტექნიკური და პირველდაწყებითი სასწავლებლების გახსნის შესახებ. უმაღლესი დაწყ. სასწავლებლები.

განათლების მინისტრის მოხსნებები თბილისის ქართული გიმნაზიის შენობის სახელმწიფო უნივერსიტეტისთვის გადაცემის, პროფტექნიკური და პირველდაწყებითი სასწავლებლების გახსნის შესახებ. უმაღლესი დაწყ. სასწავლებლები.

განათლების მინისტრის მოხსენებები თბილისის ქართული გიმნაზიის შენობის სახელმწიფო უნივერსიტეტისთვის გადაცემის, პროფტექნიკური და პირველდაწყებითი სასწავლებლების გახსნის შესახებ. უმაღლესი დაწყ. სასწავლებლები.

განათლების მინისტრის მოხსენებები თბილისის ქართული გიმნაზიის შენობის სახელმწიფო უნივერსიტეტისთვის გადაცემის, პროფტექნიკური და პირველდაწყებითი სასწავლებლების გახსნის შესახებ. უმაღლესი დაწყ. სასწავლებლები.

განათლების მინისტრის მოხსენებები თბილისის ქართული გიმნაზიის შენობის სახელმწიფო უნივერსიტეტისთვის გადაცემის, პროფტექნიკური და პირველდაწყებითი სასწავლებლების გახსნის შესახებ. უმაღლესი დაწყ. სასწავლებლები.

განათლების მინისტრის მოხსენებები თბილისის ქართული გიმნაზიის შენობის სახელმწიფო უნივერსიტეტისთვის გადაცემის, პროფტექნიკური და პირველდაწყებითი სასწავლებლების გახსნის შესახებ. უმაღლესი დაწყ. სასწავლებლები.

მიმოწერა სამხედრო გიმნაზიასთან არსებული ინტერნატის გაუქმების შესახებ.

პედაგოგიური მუზეუმის დაფუძნების შესახებ

სახალხო განათლების სამინისტრო. ეკატერინე ბახტაძის პირადი საქმე

პედაგოგიური მუზეუმის დაფუძნების შესახებ

პედაგოგიური მუზეუმის დაფუძნების შესახებ

მთავრობის სხდომის ჟურნალის ამონაწერი, მოხსენებები, მიმოწერა საქართველოში სწავლა-აღზრდის ერთიანი პრინციპის დანერგვის შესახებ

სახალხო განათლების მინისტრის ბრძანებები

სახალხო განათლების მინისტრის ბრძანებები

სახალხო განათლების მინისტრის ბრძანებები

სახალხო განათლების მინისტრის ბრძანებები

სახალხო განათლების მინისტრის ბრძანებები

სახალხო განათლების მინისტრის ბრძანებები

სახალხო განათლების მინისტრის ბრძანებები

საქართველოს განათლების სამინისტროს მიწერ-მოწერა სახელმწიფო კონტროლთან

საქართველოს განათლების სამინისტროს მიწერ-მოწერა სახელმწიფო კონტროლთან

საქართველოს განათლების სამინისტროს მიწერ-მოწერა სახელმწიფო კონტროლთან

საქართველოს განათლების სამინისტროს მიწერ-მოწერა სახელმწიფო კონტროლთან

ამიერკავკასიის კომისარიატის დადგენილება თბილისის სამიწათმზომელო სასწავლებლის შტატის დამტკიცების შესახებ. სასწავლებლის თანამშრომელთა სია

ამიერკავკასიის კომისარიატის დადგენილება თბილისის სამიწათმზომელო სასწავლებლის შტატის დამტკიცების შესახებ. სასწავლებლის თანამშრომელთა სია

ამიერკავკასიის კომისარიატის დადგენილება თბილისის სამიწათმზომელო სასწავლებლის შტატის დამტკიცების შესახებ. სასწავლებლის თანამშრომელთა სია

ამიერკავკასიის კომისარიატის დადგენილება თბილისის სამიწათმზომელო სასწავლებლის შტატის დამტკიცების შესახებ. სასწავლებლის თანამშრომელთა სია

ამიერკავკასიის კომისარიატის დადგენილება თბილისის სამიწათმზომელო სასწავლებლის შტატის დამტკიცების შესახებ. სასწავლებლის თანამშრომელთა სია

ამიერკავკასიის კომისარიატის დადგენილება თბილისის სამიწათმზომელო სასწავლებლის შტატის დამტკიცების შესახებ. სასწავლებლის თანამშრომელთა სია

ამიერკავკასიის კომისარიატის დადგენილება თბილისის სამიწათმზომელო სასწავლებლის შტატის დამტკიცების შესახებ. სასწავლებლის თანამშრომელთა სია

თბილისის მეორე კომერციული სასწავლებლის ანგარიშები

თბილისის მეორე კომერციული სასწავლებლის ანგარიშები

თბილისის მეორე კომერციული სასწავლებლის ანგარიშები

თბილისის მეორე კომერციული სასწავლებლის ანგარიშები

თბილისის მეორე კომერციული სასწავლებლის ანგარიშები

თბილისის მეორე კომერციული სასწავლებლის ანგარიშები

თბილისის მეორე კომერციული სასწავლებლის ანგარიშები

თბილისის მეორე კომერციული სასწავლებლის ანგარიშები

თბილისის მეორე კომერციული სასწავლებლის ანგარიშები

თბილისის მეორე კომერციული სასწავლებლის ანგარიშები

თბილისის მეორე კომერციული სასწავლებლის ანგარიშები

თბილისის მეორე კომერციული სასწავლებლის ანგარიშები

თბილისის მეორე კომერციული სასწავლებლის ანგარიშები

თბილისის მეორე კომერციული სასწავლებლის ანგარიშები

თბილისის მეორე კომერციული სასწავლებლის ანგარიშები

ხონის საოსტაო სემინარიის გაეროვნების შსახებ. ხონისა და ქუთაისის საოსტატო სემინარიების თანაშრომელთა სია

ხონის საოსტაო სემინარიის გაეროვნების შსახებ. ხონისა და ქუთაისის საოსტატო სემინარიების თანაშრომელთა სია

ხონის საოსტაო სემინარიის გაეროვნების შსახებ. ხონისა და ქუთაისის საოსტატო სემინარიების თანაშრომელთა სია

ხონის საოსტაო სემინარიის გაეროვნების შსახებ. ხონისა და ქუთაისის საოსტატო სემინარიების თანაშრომელთა სია

ხონის საოსტაო სემინარიის გაეროვნების შსახებ. ხონისა და ქუთაისის საოსტატო სემინარიების თანაშრომელთა სია

სახალხო განათლების სამინისტრო. დეკრეტი საქართველოს რესპუბლიკის სამოქალაქო უწყებების სახელმწიფო მოსამსახურეთა ხელფასის მომატების შესახებ; თბილისის მე-3 ქალთა გიმნაზიის თანამშრომელთა სია.

სახალხო განათლების სამინისტრო. ივანე სიმონის ძე ბერიაშვილის პირადი საქმე

მოხსენება, მიმოწერა რაჭაში გიმნაზიის დაარსების შესახებ.

მოხსენება, მიმოწერა რაჭაში გიმნაზიის დაარსების შესახებ.

ხონის საოსტაო სემინარიის გაეროვნების შსახებ. ხონისა და ქუთაისის საოსტატო სემინარიების თანაშრომელთა სია

ხონის საოსტაო სემინარიის გაეროვნების შსახებ. ხონისა და ქუთაისის საოსტატო სემინარიების თანაშრომელთა სია

ხონის საოსტაო სემინარიის გაეროვნების შსახებ. ხონისა და ქუთაისის საოსტატო სემინარიების თანაშრომელთა სია

ხონის საოსტაო სემინარიის გაეროვნების შსახებ. ხონისა და ქუთაისის საოსტატო სემინარიების თანაშრომელთა სია

ხონის საოსტაო სემინარიის გაეროვნების შსახებ. ხონისა და ქუთაისის საოსტატო სემინარიების თანაშრომელთა სია

ხონის საოსტაო სემინარიის გაეროვნების შსახებ. ხონისა და ქუთაისის საოსტატო სემინარიების თანაშრომელთა სია

ხონის საოსტაო სემინარიის გაეროვნების შსახებ. ხონისა და ქუთაისის საოსტატო სემინარიების თანაშრომელთა სია

ხონის საოსტაო სემინარიის გაეროვნების შსახებ. ხონისა და ქუთაისის საოსტატო სემინარიების თანაშრომელთა სია

ხონის საოსტაო სემინარიის გაეროვნების შსახებ. ხონისა და ქუთაისის საოსტატო სემინარიების თანაშრომელთა სია

ხონის საოსტაო სემინარიის გაეროვნების შსახებ. ხონისა და ქუთაისის საოსტატო სემინარიების თანაშრომელთა სია

მთავრობის სხდომის ჟურნალის ამონაწერი, მოხსენებები, მიმოწერა საქართველოში სწავლა-აღზრდის ერთიანი პრინციპის დანერგვის შესახებ

თბილისის მეორე კომერციული სასწავლებლის ანგარიშები

თბილისის მეორე კომერციული სასწავლებლის ანგარიშები

თბილისის მეორე კომერციული სასწავლებლის ანგარიშები

თბილისის მეორე კომერციული სასწავლებლის ანგარიშები

თბილისის მეორე კომერციული სასწავლებლის ანგარიშები

თბილისის მეორე კომერციული სასწავლებლის ანგარიშები

თბილისის მეორე კომერციული სასწავლებლის ანგარიშები

თბილისის მეორე კომერციული სასწავლებლის ანგარიშები

თბილისის მეორე კომერციული სასწავლებლის ანგარიშები

თბილისის მეორე კომერციული სასწავლებლის ანგარიშები

თბილისის მეორე კომერციული სასწავლებლის ანგარიშები

თბილისის მეორე კომერციული სასწავლებლის ანგარიშები

განათლების სამინისტროს პროფესიული და ტექნიკური სკოლების მთავარგამგეობა. თბილისის მეორე კომერციული სასწავლებლის ანგარიშები.

თბილისის მეორე კომერციული სასწავლებლის ანგარიშები

თბილისის მეორე კომერციული სასწავლებლის ანგარიშები

თბილისის მეორე კომერციული სასწავლებლის ანგარიშები

თბილისის მეორე კომერციული სასწავლებლის ანგარიშები

თბილისის მეორე კომერციული სასწავლებლის ანგარიშები

თბილისის მეორე კომერციული სასწავლებლის ანგარიშები

თბილისის მეორე კომერციული სასწავლებლის ანგარიშები

თბილისის მეორე კომერციული სასწავლებლის ანგარიშები

განათლების სამინისტროს მუშაობის მოკლე ანგარიში, ცნობები სასწავლებელთა და სამეცნიერო დაწესებულებათა რიცხვის შესახებ.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი.

თბილისი მესამე ვაჟთა გიმნაზიის თანამშრომელთა პირადი შემადგენლობა. შუამდგომლობა სკოლის ადმინისტრაციასა და განათლების სამინისტროს წინაშე მასწავლებელთა მატერიალური დახმარების აღმოჩენის შესახებ.

თბილისი მესამე ვაჟთა გიმნაზიის თანამშრომელთა პირადი შემადგენლობა. შუამდგომლობა სკოლის ადმინისტრაციასა და განათლების სამინისტროს წინაშე მასწავლებელთა მატერიალური დახმარების აღმოჩენის შესახებ.

თბილისი მესამე ვაჟთა გიმნაზიის თანამშრომელთა პირადი შემადგენლობა. შუამდგომლობა სკოლის ადმინისტრაციასა და განათლების სამინისტროს წინაშე მასწავლებელთა მატერიალური დახმარების აღმოჩენის შესახებ.

თბილისი მესამე ვაჟთა გიმნაზიის თანამშრომელთა პირადი შემადგენლობა. შუამდგომლობა სკოლის ადმინისტრაციასა და განათლების სამინისტროს წინაშე მასწავლებელთა მატერიალური დახმარების აღმოჩენის შესახებ.

თბილისი მესამე ვაჟთა გიმნაზიის თანამშრომელთა პირადი შემადგენლობა. შუამდგომლობა სკოლის ადმინისტრაციასა და განათლების სამინისტროს წინაშე მასწავლებელთა მატერიალური დახმარების აღმოჩენის შესახებ.

თბილისი მესამე ვაჟთა გიმნაზიის თანამშრომელთა პირადი შემადგენლობა. შუამდგომლობა სკოლის ადმინისტრაციასა და განათლების სამინისტროს წინაშე მასწავლებელთა მატერიალური დახმარების აღმოჩენის შესახებ.

თბილისი მესამე ვაჟთა გიმნაზიის თანამშრომელთა პირადი შემადგენლობა. შუამდგომლობა სკოლის ადმინისტრაციასა და განათლების სამინისტროს წინაშე მასწავლებელთა მატერიალური დახმარების აღმოჩენის შესახებ.

თბილისი მესამე ვაჟთა გიმნაზიის თანამშრომელთა პირადი შემადგენლობა. შუამდგომლობა სკოლის ადმინისტრაციასა და განათლების სამინისტროს წინაშე მასწავლებელთა მატერიალური დახმარების აღმოჩენის შესახებ.

თბილისი მესამე ვაჟთა გიმნაზიის თანამშრომელთა პირადი შემადგენლობა. შუამდგომლობა სკოლის ადმინისტრაციასა და განათლების სამინისტროს წინაშე მასწავლებელთა მატერიალური დახმარების აღმოჩენის შესახებ.

თბილისი მესამე ვაჟთა გიმნაზიის თანამშრომელთა პირადი შემადგენლობა. შუამდგომლობა სკოლის ადმინისტრაციასა და განათლების სამინისტროს წინაშე მასწავლებელთა მატერიალური დახმარების აღმოჩენის შესახებ.

თბილისი მესამე ვაჟთა გიმნაზიის თანამშრომელთა პირადი შემადგენლობა. შუამდგომლობა სკოლის ადმინისტრაციასა და განათლების სამინისტროს წინაშე მასწავლებელთა მატერიალური დახმარების აღმოჩენის შესახებ.

თბილისი მესამე ვაჟთა გიმნაზიის თანამშრომელთა პირადი შემადგენლობა. შუამდგომლობა სკოლის ადმინისტრაციასა და განათლების სამინისტროს წინაშე მასწავლებელთა მატერიალური დახმარების აღმოჩენის შესახებ.

თბილისი მესამე ვაჟთა გიმნაზიის თანამშრომელთა პირადი შემადგენლობა. შუამდგომლობა სკოლის ადმინისტრაციასა და განათლების სამინისტროს წინაშე მასწავლებელთა მატერიალური დახმარების აღმოჩენის შესახებ.

თბილისი მესამე ვაჟთა გიმნაზიის თანამშრომელთა პირადი შემადგენლობა. შუამდგომლობა სკოლის ადმინისტრაციასა და განათლების სამინისტროს წინაშე მასწავლებელთა მატერიალური დახმარების აღმოჩენის შესახებ.

თბილისი მესამე ვაჟთა გიმნაზიის თანამშრომელთა პირადი შემადგენლობა. შუამდგომლობა სკოლის ადმინისტრაციასა და განათლების სამინისტროს წინაშე მასწავლებელთა მატერიალური დახმარების აღმოჩენის შესახებ.

თბილისი მესამე ვაჟთა გიმნაზიის თანამშრომელთა პირადი შემადგენლობა. შუამდგომლობა სკოლის ადმინისტრაციასა და განათლების სამინისტროს წინაშე მასწავლებელთა მატერიალური დახმარების აღმოჩენის შესახებ.

თბილისი მესამე ვაჟთა გიმნაზიის თანამშრომელთა პირადი შემადგენლობა. შუამდგომლობა სკოლის ადმინისტრაციასა და განათლების სამინისტროს წინაშე მასწავლებელთა მატერიალური დახმარების აღმოჩენის შესახებ.

თბილისი მესამე ვაჟთა გიმნაზიის თანამშრომელთა პირადი შემადგენლობა. შუამდგომლობა სკოლის ადმინისტრაციასა და განათლების სამინისტროს წინაშე მასწავლებელთა მატერიალური დახმარების აღმოჩენის შესახებ.

თბილისი მესამე ვაჟთა გიმნაზიის თანამშრომელთა პირადი შემადგენლობა. შუამდგომლობა სკოლის ადმინისტრაციასა და განათლების სამინისტროს წინაშე მასწავლებელთა მატერიალური დახმარების აღმოჩენის შესახებ.

თბილისი მესამე ვაჟთა გიმნაზიის თანამშრომელთა პირადი შემადგენლობა. შუამდგომლობა სკოლის ადმინისტრაციასა და განათლების სამინისტროს წინაშე მასწავლებელთა მატერიალური დახმარების აღმოჩენის შესახებ.

თბილისი მესამე ვაჟთა გიმნაზიის თანამშრომელთა პირადი შემადგენლობა. შუამდგომლობა სკოლის ადმინისტრაციასა და განათლების სამინისტროს წინაშე მასწავლებელთა მატერიალური დახმარების აღმოჩენის შესახებ.

თბილისი მესამე ვაჟთა გიმნაზიის თანამშრომელთა პირადი შემადგენლობა. შუამდგომლობა სკოლის ადმინისტრაციასა და განათლების სამინისტროს წინაშე მასწავლებელთა მატერიალური დახმარების აღმოჩენის შესახებ.

სახალხო განათლების სამინისტრო. დაბალი სკოლების განყოფილება. მიმოწერა რაჭა-ლეჩხუმში საკვირაო სკოლების გახსნის შესახებ. ახლად გახსნილი სკოლების მოსწავლეთა სია.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი. აცნობებს, რომ მუშაობს ადვოკატად.

თბილისი მესამე ვაჟთა გიმნაზიის თანამშრომელთა პირადი შემადგენლობა. შუამდგომლობა სკოლის ადმინისტრაციასა და განათლების სამინისტროს წინაშე მასწავლებელთა მატერიალური დახმარების აღმოჩენის შესახებ.

თბილისი მესამე ვაჟთა გიმნაზიის თანამშრომელთა პირადი შემადგენლობა. შუამდგომლობა სკოლის ადმინისტრაციასა და განათლების სამინისტროს წინაშე მასწავლებელთა მატერიალური დახმარების აღმოჩენის შესახებ.

თბილისი მესამე ვაჟთა გიმნაზიის თანამშრომელთა პირადი შემადგენლობა. შუამდგომლობა სკოლის ადმინისტრაციასა და განათლების სამინისტროს წინაშე მასწავლებელთა მატერიალური დახმარების აღმოჩენის შესახებ.

თბილისი მესამე ვაჟთა გიმნაზიის თანამშრომელთა პირადი შემადგენლობა. შუამდგომლობა სკოლის ადმინისტრაციასა და განათლების სამინისტროს წინაშე მასწავლებელთა მატერიალური დახმარების აღმოჩენის შესახებ.

თბილისი მესამე ვაჟთა გიმნაზიის თანამშრომელთა პირადი შემადგენლობა. შუამდგომლობა სკოლის ადმინისტრაციასა და განათლების სამინისტროს წინაშე მასწავლებელთა მატერიალური დახმარების აღმოჩენის შესახებ.

თბილისი მესამე ვაჟთა გიმნაზიის თანამშრომელთა პირადი შემადგენლობა. შუამდგომლობა სკოლის ადმინისტრაციასა და განათლების სამინისტროს წინაშე მასწავლებელთა მატერიალური დახმარების აღმოჩენის შესახებ.

თბილისი მესამე ვაჟთა გიმნაზიის თანამშრომელთა პირადი შემადგენლობა. შუამდგომლობა სკოლის ადმინისტრაციასა და განათლების სამინისტროს წინაშე მასწავლებელთა მატერიალური დახმარების აღმოჩენის შესახებ.

თბილისი მესამე ვაჟთა გიმნაზიის თანამშრომელთა პირადი შემადგენლობა. შუამდგომლობა სკოლის ადმინისტრაციასა და განათლების სამინისტროს წინაშე მასწავლებელთა მატერიალური დახმარების აღმოჩენის შესახებ.

თბილისი მესამე ვაჟთა გიმნაზიის თანამშრომელთა პირადი შემადგენლობა. შუამდგომლობა სკოლის ადმინისტრაციასა და განათლების სამინისტროს წინაშე მასწავლებელთა მატერიალური დახმარების აღმოჩენის შესახებ.

თბილისი მესამე ვაჟთა გიმნაზიის თანამშრომელთა პირადი შემადგენლობა. შუამდგომლობა სკოლის ადმინისტრაციასა და განათლების სამინისტროს წინაშე მასწავლებელთა მატერიალური დახმარების აღმოჩენის შესახებ.

თბილისი მესამე ვაჟთა გიმნაზიის თანამშრომელთა პირადი შემადგენლობა. შუამდგომლობა სკოლის ადმინისტრაციასა და განათლების სამინისტროს წინაშე მასწავლებელთა მატერიალური დახმარების აღმოჩენის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

გოგი და ბიბი ქარცივაძეების წერილები შალვა, ანიჩკა შარაშიძეებს და ელენე ქიქოძეს

დავით შარაშიძის ღია ბარათი ნინო შარაშიძისადმი (დედისადმი)

დავით შარაშიძის წერილი დედისადმი

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

სახალხო განათლების სამინისტრო. დეკრეტი საქართველოს რესპუბლიკის სამოქალაქო უწყებების სახელმწიფო მოსამსახურეთა ხელფასის მომატების შესახებ; თბილისის მე-3 ქალთა გიმნაზიის თანამშრომელთა სია.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

სახალხო განათლების სამინისტრო. დაბალი სკოლების განყოფილება. მიმოწერა რაჭა-ლეჩხუმში საკვირაო სკოლების გახსნის შესახებ. ახლად გახსნილი სკოლების მოსწავლეთა სია.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

სახალხო განათლების სამინისტრო. ივანე ბობოხიძის პირადი საქმე

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

სახალხო განათლების სამინისტრო. იასონ ლუარსაბის ძე ამირანაშვილის პირადი საქმე. დაიწყო 1918 წლის 31 მარტს.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

სახალხო განათლების სამინისტრო. დაბალი სკოლების განყოფილება. მიმოწერა რაჭა-ლეჩხუმში საკვირაო სკოლების გახსნის შესახებ. ახლად გახსნილი სკოლების მოსწავლეთა სია.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ქრისტინე შარაშიძის წერილი თამარ დავითი ას. შარაშიძისადმი

ქრ. შარაშიძის წერილი ნუცა და ქეთო შარაშიძეებისადმი გოგი შარაშიძის მოწვევის შესახებ რუსთავლეის იუბილეზე პარიზიდან საქართველოში

დავით შარაშიძის ღია ბარათი ნინო შარაშიძისადმი (დედისადმი)

დავით შარაშიძის წერილი ნინო შარაშიძისადმი (დედისადმი)

პროფ. გიორგი შარაშიძის წარმოთქმული სიტყვა პარიზში გამართულ შოთა რუსთაველის დაბადებიდან 800 წლისთავისადმი მიძღვნილ სხდომაზე

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

სახალხო განათლების სამინისტრო. აკაკი კონსტანტინეს ძე გვახარიას თანამდებობაზე დამტკიცების შესახებ. დაიწყო 26. 10. 1918 წ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

სახალხო განათლების სამინისტრო. დაბალი სკოლების განყოფილება. მიმოწერა რაჭა-ლეჩხუმში საკვირაო სკოლების გახსნის შესახებ. ახლად გახსნილი სკოლების მოსწავლეთა სია.

სახალხო განათლების სამინისტრო. დაბალი სკოლების განყოფილება. მიმოწერა რაჭა-ლეჩხუმში საკვირაო სკოლების გახსნის შესახებ. ახლად გახსნილი სკოლების მოსწავლეთა სია.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

სახალხო განათლების სამინისტრო. დაბალი სკოლების განყოფილება. მიმოწერა რაჭა-ლეჩხუმში საკვირაო სკოლების გახსნის შესახებ. ახლად გახსნილი სკოლების მოსწავლეთა სია.

სახალხო განათლების სამინისტრო. დაბალი სკოლების განყოფილება. მიმოწერა რაჭა-ლეჩხუმში საკვირაო სკოლების გახსნის შესახებ. ახლად გახსნილი სკოლების მოსწავლეთა სია.

სახალხო განათლების სამინისტრო. დაბალი სკოლების განყოფილება. მიმოწერა რაჭა-ლეჩხუმში საკვირაო სკოლების გახსნის შესახებ. ახლად გახსნილი სკოლების მოსწავლეთა სია.

ქართველთა შორის წერა- კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება

ქართველთა შორის წერა- კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება

ქართველთა შორის წერა- კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება

ქართველთა შორის წერა- კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება

სახალხო განათლების სამინისტრო. დაბალი სკოლების განყოფილება. მიმოწერა რაჭა-ლეჩხუმში საკვირაო სკოლების გახსნის შესახებ. ახლად გახსნილი სკოლების მოსწავლეთა სია.

გიგო შარაშიძის წერილი ნუცა, ქეთო შარაშიძეებისადმი

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

სახალხო განათლების სამინისტროს საერთო კანცელარია. სამინისტროს 1918 წლის საბჭოს სხდომების ჟურნალები

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

სახალხო განათლების სამინისტრო. ოლღა ბესარიონის ასულ გიორგობიანის პირადი საქმე. დაიწყო 02. 05. 1920 წ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

თბილისის მეორე კომერციული სასწავლებლის ანგარიშები

სახალხო განათლების სამინისტრო. ოლღა ანდრიას ასულ ბოდისკოს პირადი საქმე

სახალხო განათლების სამინისტროს უმაღლესი და საშუალო სკოლების განყოფილება. გიმნაზიების სასწავლო პროგრამები, შედგენილი მასწავლებლების_ ვახტანგ კოტეტიშვილის, ივანე გველესიანის, მიხეილ აბრამიშვილის, ალ. ჯავახიშვილის მიერ.

სახალხო განათლების სამინისტრო.ვერა გიორგის ასული აბაზაძის პირადი საქმე.1918 წლის 28 ნოემბრიდან 1919 წლის 30 სექტემბრის ჩათვლით.

შალვა ამღლაკელიძს წერილი გაიოზ მაღლაკელიძსადმი.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

სახალხო განათლების სამინისტრო. ფედოსია ალექსანდრეს ასული ანჯაფარიძის პირადი საქმე. დაიწყო 6 ნოემბერს.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

სახალხო განათლების სამინისტროს საერთო კანცელარია. სამინისტროს 1918 წლის საბჭოს სხდომების ჟურნალები

ნუცა შარაშიძის ბარათი ნინო შარაშიძისადმი, ულოცავს სახელწოდების დღეს

ქეთო შარაშიძის წერილი ბაბუა და ბებიებისადმი (გიგო, ნინო და ელისაბედ შარაშიძეებისადმი)

ქეთო და ნუცა შარაშიძეების წერილი ბებია, ბაბუა და ჩიტოსადმი (ქრისტინე შარშიძისადმი). სწერენ სიმონ ჯაფარიძის დაკრძალვაზე, პროფესორ ა. რაზმაძის გარდაცვალებაზე და სხვა კერძო საკითხებზე.

ქეთო შარაშიძის ღია ბარათი ნინო შარაშიძისადმი

შალვა შარაშიძის წერილი დედისადმი

კონსტანტინე სალუქვაძის წერილი გიგო შარაშიძისადმი ხალხური ლექსის „ხბოს ლექსის“ შესახებ. დართული აქვს „ხბოს ლექსის“ ტექსტი და გასართობის „თორმეტ–თორმეტაოს“ თამაშის წესი

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

სახალხო განათლების სამინისტრო. ალექსანდრა მიხეილის ასულ ბალტინგის პირადი საქმე. დაიწყო 03. 05. 1919 წ.

სახალხო განათლების სამინისტრო. დაიწყო 18. 02. 1920 წ.

განათლების სამინისტროს 1918 წლის საბჭოს სხდომების ჟურნალები

სახალხო განათლების სამინისტრო. შალვა ილიას ძე ალხაზიშვილის პირადი საქმე. დაიწყო 1918 წლის 12 ოქტომბერს.

სახალხო განათლების სამინისტრო. არტაშე აბეგიანის პირადი საქმე.1918 წლის 26 ნოემბრიდან.

სახალხო განათლების სამინისტრო. მ.დ.აბდუშელი-დემიდოვის პირადი საქმე. 1918 წლის 18 ნოემბრიდან 25 ნოემბრის ჩათვლით.

სახალხო განათლების სამინისტრო. გიორგი დავითის ძე ანდრიაძის პირადი საქმე. დაიწყო 1918 წლის 28 ნოემბერს.

სახალხო განათლების სამინისტრო. ელისაბედ ფ. ანდრიუშკევიჩის პირადი საქმე. დაიწყო 1918 წლის 21 ნოემბერს.

სახალხო განათლების სამინისტრო. ანდრო დავითის ძე ბეჟანოვის პირადი საქმე

განათლების სამინისტროს 1918 წლის საბჭოს სხდომების ჟურნალები

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

სახალხო განათლების სამინისტრო. სოლომონ ანდღულაძის პირადი საქმე. დაიწყო 1918 წლის 2 დეკემბერს.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

სახალხო განათლების სამინისტრო. თედო მალაქის ძე ბეგიაშვილის პირადი საქმე

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

სახალხო განათლების სამინისტროს საერთო კანცელარია. სამინისტროს 1918 წლის საბჭოს სხდომების ჟურნალები

სახალხო განათლების სამინისტროს საერთო კანცელარია. სამინისტროს 1918 წლის საბჭოს სხდომების ჟურნალები

სახალხო განათლების სამინისტრო. სიმონ ანანიევის პირადი საქმე. დაიწყო 1920 წელს.

სახალხო განათლების სამინისტრო. არჩილ სპირიდონის ძე ბაქრაძის პირადი საქმე

სახალხო განათლების სამინისტრო. მოხსენება საინგილოს სკოლებისათვის 20250 მანეთის გადადების შესახებ. დაიწყო 15. 10. 1918 წ. დასრულდა _ 31.12.1918წ.

სახალხო განათლების სამინისტროს საერთო კანცელარია. სამინისტროს 1918 წლის საბჭოს სხდომების ჟურნალები

სახალხო განათლების სამინისტრო. ნინო ივანეს ასულ ბარანოვსკაიას პირადი საქმე. დაიწყო 10. 09. 1918 წ.

სახალხო განათლების სამინისტრო. საქმე დაიწყო _ 1920წ. 1 მარტს, დასრულდა _ 1920წ 6 მარტს.

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

სახალხო განათლების სამინისტრო. ერმილე კალისტრატეს ძე გაბიანის პირადი საქმე. დაიწყო _ 1920წ. 30 აპრ. | დასრულდა _ 1920წ. 27 მაის.

სახალხო განათლების სამინისტრო.ალექსანდრა გიორგის ასული აბაზაძის პირადი საქმე. 1919 წლის 24 მაისიდან 1920 წლის 20 სექტემბრის ჩათვლით.

სახალხო განათლების სამინისტრო. ნადეჟდა გიორგის ასული აბაზაძის პირადი საქმე. 1919 წლის 9 თებერვალი.

სახალხო განათლების სამინისტრო.ანდრო ივანეს ძე აბაშიძის პირადი საქმე. 1919 წლის 14 ოქტომბრიდან 1920 წლამდე.

სახალხო განათლების სამინისტრო. ივანე ალექსანდრეს ძე აზნაუროვის პირადი საქმე. დაიწყო 1918 წლის 21 ნოემბერს.

სახალხო განათლების სამიანისტრო. ამბროსი ივლიანეს ძე ბახტაძის პირადი საქმე

სახალხო განათლების სამინისტროს უმაღლესი და საშუალო სკოლების განყოფილება. გიმნაზიების სასწავლო პროგრამები, შედგენილი მასწავლებლების_ ვახტანგ კოტეტიშვილის, ივანე გველესიანის, მიხეილ აბრამიშვილის, ალ. ჯავახიშვილის მიერ

განცხადებები საინგილოს სკოლების მატერიალური უზრუნველყოფის შესახებ

გიმნაზიების სასწავლო პროგრამები, შედგენილი მასწავლებლების – ვახტანგ კოტეტიშვილის, ივანე გველესიანის, მიხეილ აბრამიშვილის, ალ. ჯავახიშვილის მიერ

სახალხო განათლების სამინისტრო. მიხეილ ვლადიმერის ძე აბრამიშვილის პირადი საქმე. 1918 წლის 18 ივლისიდან 1 ნოემბრის ჩათვლით.

მ.ბალანჩივაძის პირადი საქმე.განათლების სამინისტროს უმაღლესი და საშუალო სკოლის განყოფილება

განათლების მინისტრის მოხსენებები თბილისის ქართული გიმნაზიის შენობის სახელმწიფო უნივერსიტეტისთვის გადაცემის, პროფტექნიკური და პირველდაწყებითი სასწავლებლების გახსნის შესახებ. უმაღლესი დაწყ. სასწავლებლები

განათლების მინისტრის მოხსენებები თბილისის ქართული გიმნაზიის შენობის სახელმწიფო უნივერსიტეტისთვის გადაცემის, პროფტექნიკური და პირველდაწყებითი სასწავლებლების გახსნის შესახებ. უმაღლესი დაწყ. სასწავლებლები.

მ.ბალანჩივაძის პირადი საქმე.განათლების სამინისტროს უმაღლესი და საშუალო სკოლის განყოფილება

ალექსი ივანეს ძე ბალარჯიშვილის პირადი საქმე

ნინო გრიგოლის ასული ბარათაშვილის პირადი საქმე

ანნა ივანეს ასული ბარანოვსკაის პირადი საქმე

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბილიკის სახალხო გვარდიის მთავარი შტაბი ფონდი 1970 | ანაწ 2 | საქმე 4

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბილიკის სახალხო გვარდიის მთავარი შტაბი ფონდი 1970 | ანაწ 2 | საქმე 5

სახალხო განათლების სამინისტრო. დაბალი სკოლების განყოფილება. მიმოწერა რაჭა-ლეჩხუმში საკვირაო სკოლების გახსნის შესახებ. ახლად გახსნილი სკოლების მოსწავლეთა სია.

სახალხო განათლების სამინისტრო. დაბალი სკოლების განყოფილება. მიმოწერა რაჭა-ლეჩხუმში საკვირაო სკოლების გახსნის შესახებ. ახლად გახსნილი სკოლების მოსწავლეთა სია.

მოხსენება, მიმოწერა რაჭაში გიმნაზიის დაარსების შესახებ.

ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება ფონდი 481 | ანაწ 2 | საქმე 72

ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება ფონდი 481 | ანაწ 2 | საქმე 23

სახალხო განათლების სამინისტრო. პიღასი ივანეს ასული აბდუშელიშვილის პირადი საქმე. 1918 წლის 8 ნოემბრიდან 19 ნოემბრის ჩათვლით.

განათლების სამინისტროს პროფესიული და ტექნიკური სკოლების მთავარგამგეობა. თბილისის II კომერციული სასწავლებლის ანგარიშები

გოგი ქარცივაძის წერილები დედის, თამარ შარაშიძე-ქარცივაძისა და ბიბი ქარცივაძისადმი – ერთ ფურცელზე

ბიბი ქარცივაძის წერილი ნინო შარაშიძისადმი, უზიარებს მოსკოვ-ლენინგრადის ამბებს

სახალხო განათლების სამინისტრო. ივანე იოთამის ძე გველესიანის პირადი საქმე. დაიწყო 17. 09. 1918 წ.

სახალხო განათლების მინისტრის ბრძანებები

ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება ფონდი 481 | ანაწ 2 | საქმე 7117

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შრომის სამინისტრო. შემოსული საქმეები.მოხსენებითი ბარათები- მაკისნსკის სამხედრო რკინიგზის მდგომარეობის, ერზრუმის , ტრაპეზუნდის და მაკინსკის რკინიგზების მომსახურეთა პირობების გაუმჯობესების ან სხვათა შესახებ. ხანდარის მშენებლობის მოიჯარადე- ევტიხიდისთან მომუშავეთა სია

საქრთველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შრომის სამინისტრო.სამინისტროს დადგენილება ხელფასის, რვასაათიანი სამუშაო დღის და შრომასა და კაპიტალს შორის კონფლიქტზე

საქრთველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შრომის სამინისტრო.სამინისტროს დადგენილება ხელფასის, რვასაათიანი სამუშაო დღის და შრომასა და კაპიტალს შორის კონფლიქტზე

საქრთველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შრომის სამინისტრო.სამინისტროს დადგენილება ხელფასის, რვასაათიანი სამუშაო დღის და შრომასა და კაპიტალს შორის კონფლიქტზე

საქრთველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შრომის სამინისტრო.სამინისტროს დადგენილება ხელფასის, რვასაათიანი სამუშაო დღის და შრომასა და კაპიტალს შორის კონფლიქტზე

საქრთველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შრომის სამინისტრო.სამინისტროს დადგენილება ხელფასის, რვასაათიანი სამუშაო დღის და შრომასა და კაპიტალს შორის კონფლიქტზე

საქრთველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შრომის სამინისტრო.სამინისტროს დადგენილება ხელფასის, რვასაათიანი სამუშაო დღის და შრომასა და კაპიტალს შორის კონფლიქტზე

საქრთველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შრომის სამინისტრო.სამინისტროს დადგენილება ხელფასის, რვასაათიანი სამუშაო დღის და შრომასა და კაპიტალს შორის კონფლიქტზე

საქრთველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შრომის სამინისტრო.სამინისტროს დადგენილება ხელფასის, რვასაათიანი სამუშაო დღის და შრომასა და კაპიტალს შორის კონფლიქტზე

საქრთველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შრომის სამინისტრო.სამინისტროს დადგენილება ხელფასის, რვასაათიანი სამუშაო დღის და შრომასა და კაპიტალს შორის კონფლიქტზე

საქრთველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შრომის სამინისტრო.სამინისტროს დადგენილება ხელფასის, რვასაათიანი სამუშაო დღის და შრომასა და კაპიტალს შორის კონფლიქტზე

ზალიკო ქიქოძის ღია ბარათი ქრისტინე შარაშიძისადმი

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის პარლამენტი | ფონდი 1836 | აღწერა 1 | საქ. 107-B | გვ. 44

განათლების სამინისტროს მუშაობის მოკლე ანგარიში, ცნობები სასწავლებელთა და სამეცნიერო დაწესებულებათა რიცხვის შესახებ.

სახალხო განათლების სამინისტრო. ალექსი ბარსოვის პირადი საქმე

სახალხო განათლების სამინისტრო. ვერა სტეფანეს ასულ ბასტამოვას პირადი საქმე

საქრთველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შრომის სამინისტრო.ტრაპეზუნდის რკინიგზის სადგურის განყოფილება

საქრთველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შრომის სამინისტრო.ტრაპეზუნდის რკინიგზის სადგურის განყოფილება

საქრთველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შრომის სამინისტრო.ტრაპეზუნდის რკინიგზის სადგურის განყოფილება

საქრთველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შრომის სამინისტრო.ტრაპეზუნდის რკინიგზის სადგურის განყოფილება

საქრთველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შრომის სამინისტრო.ტრაპეზუნდის რკინიგზის სადგურის განყოფილება

საქრთველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შრომის სამინისტრო.ტრაპეზუნდის რკინიგზის სადგურის განყოფილება

საქრთველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შრომის სამინისტრო.ტრაპეზუნდის რკინიგზის სადგურის განყოფილება

საქრთველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შრომის სამინისტრო.ტრაპეზუნდის რკინიგზის სადგურის განყოფილება

საქრთველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შრომის სამინისტრო.ტრაპეზუნდის რკინიგზის სადგურის განყოფილება

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

საქრთველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შრომის სამინისტრო.ტრაპეზუნდის რკინიგზის სადგურის განყოფილება

საქრთველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შრომის სამინისტრო.ტრაპეზუნდის რკინიგზის სადგურის განყოფილება

საქრთველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შრომის სამინისტრო.ტრაპეზუნდის რკინიგზის სადგურის განყოფილება

საქრთველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შრომის სამინისტრო.ტრაპეზუნდის რკინიგზის სადგურის განყოფილება

სახალხო განათლების სამინისტრო. ეკატერინე ბაქრაძის პირადი საქმე

სახალხო განათლების სამინისტრო. აგრაფინა ლაზარეს ასულ ბახტაძის პირადი საქმე

საქრთველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შრომის სამინისტრო.ტრაპეზუნდის რკინიგზის სადგურის განყოფილება

საქრთველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შრომის სამინისტრო.ტრაპეზუნდის რკინიგზის სადგურის განყოფილება

საქრთველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შრომის სამინისტრო.ტრაპეზუნდის რკინიგზის სადგურის განყოფილება

საქრთველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შრომის სამინისტრო.ტრაპეზუნდის რკინიგზის სადგურის განყოფილება

საქრთველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შრომის სამინისტრო.ტრაპეზუნდის რკინიგზის სადგურის განყოფილება

საქრთველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შრომის სამინისტრო.ტრაპეზუნდის რკინიგზის სადგურის განყოფილება

საქრთველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შრომის სამინისტრო.ტრაპეზუნდის რკინიგზის სადგურის განყოფილება

საქრთველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შრომის სამინისტრო.ტრაპეზუნდის რკინიგზის სადგურის განყოფილება

საქრთველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შრომის სამინისტრო.ტრაპეზუნდის რკინიგზის სადგურის განყოფილება

საქრთველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შრომის სამინისტრო.ტრაპეზუნდის რკინიგზის სადგურის განყოფილება

სახალხო განათლების სამინისტრო. დეკანოზ გალაქტიონ ბესარიონის ძე აბესაძის პირადი საქმე. 1920 წლის 1 თებერვლიდან მაისამდე.

სახალხო განათლების სამინისტრო. ტარასი სარდიონის ძე აბზიანიძის პირადი საქმე. 1918 წლის 10 ივლისიდან 1919 წლის 27 მარტამდე.

სახალხო განათლების სამინისტრო. მიხეილ ანთიმოზის ძე გორგაძის პირადი საქმე. დაიწყო 06. 03. 1919 წ.

სახალხო განათლების სამინისტრო. ლუბა აბრამიშვილის პირადი საქმე. 1919 წლის 29 ნოემბრიდან 1920 წლის 1 იანვრის ჩათვლით.

სახალხო განათლების სამინისტრო. პავლე ბლუაშვილის პირადი საქმე

საქრთველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შრომის სამინისტრო.ტრაპეზუნდის რკინიგზის სადგურის განყოფილება

საქრთველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შრომის სამინისტრო.ტრაპეზუნდის რკინიგზის სადგურის განყოფილება

საქრთველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შრომის სამინისტრო.ტრაპეზუნდის რკინიგზის სადგურის განყოფილება

საქრთველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შრომის სამინისტრო.ტრაპეზუნდის რკინიგზის სადგურის განყოფილება

საქრთველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შრომის სამინისტრო.ტრაპეზუნდის რკინიგზის სადგურის განყოფილება

საქრთველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შრომის სამინისტრო.ტრაპეზუნდის რკინიგზის სადგურის განყოფილება

საქრთველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შრომის სამინისტრო.ტრაპეზუნდის რკინიგზის სადგურის განყოფილება

საქრთველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შრომის სამინისტრო.ტრაპეზუნდის რკინიგზის სადგურის განყოფილება

საქრთველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შრომის სამინისტრო.ტრაპეზუნდის რკინიგზის სადგურის განყოფილება

საქრთველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შრომის სამინისტრო.ტრაპეზუნდის რკინიგზის სადგურის განყოფილება

ცნობები საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების მდგომარეობის შესახებ.

საქრთველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შრომის სამინისტრო.ტრაპეზუნდის რკინიგზის სადგურის განყოფილება

საქრთველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შრომის სამინისტრო.ტრაპეზუნდის რკინიგზის სადგურის განყოფილება

საქრთველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შრომის სამინისტრო.ტრაპეზუნდის რკინიგზის სადგურის განყოფილება

საქრთველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შრომის სამინისტრო.ტრაპეზუნდის რკინიგზის სადგურის განყოფილება

საქრთველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შრომის სამინისტრო.ტრაპეზუნდის რკინიგზის სადგურის განყოფილება

საქრთველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შრომის სამინისტრო.ტრაპეზუნდის რკინიგზის სადგურის განყოფილება

საქრთველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შრომის სამინისტრო.ტრაპეზუნდის რკინიგზის სადგურის განყოფილება

საქრთველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შრომის სამინისტრო.ტრაპეზუნდის რკინიგზის სადგურის განყოფილება

საქრთველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შრომის სამინისტრო.ტრაპეზუნდის რკინიგზის სადგურის განყოფილება

საქრთველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შრომის სამინისტრო.ტრაპეზუნდის რკინიგზის სადგურის განყოფილება

საქრთველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შრომის სამინისტრო.ტრაპეზუნდის რკინიგზის სადგურის განყოფილება

საქრთველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შრომის სამინისტრო.ტრაპეზუნდის რკინიგზის სადგურის განყოფილება

საქრთველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შრომის სამინისტრო.ტრაპეზუნდის რკინიგზის სადგურის განყოფილება

საქართველოს შრომის სამინისტროს ცნობარები,სახელმძღვანელო მასალები.

საქართველოს შრომის სამინისტროს ცნობარები,სახელმძღვანელო მასალები.

საქართველოს შრომის სამინისტროს ცნობარები,სახელმძღვანელო მასალები.

საქართველოს შრომის სამინისტროს ცნობარები,სახელმძღვანელო მასალები.

საქართველოს შრომის სამინისტროს ცნობარები,სახელმძღვანელო მასალები.

საქართველოს შრომის სამინისტროს ცნობარები,სახელმძღვანელო მასალები.

საქართველოს შრომის სამინისტროს ცნობარები,სახელმძღვანელო მასალები.

საქართველოს შრომის სამინისტროს ცნობარები,სახელმძღვანელო მასალები.

საქართველოს შრომის სამინისტროს ცნობარები,სახელმძღვანელო მასალები.

სახალხო განათლების სამინისტრო. დეკანოზ ივლიანე აბესაძის პირადი საქმე. 1919 წლის 26 იანვრიდან 1920 წლამდე.

სახალხო განათლების სამინისტრო. მარგალიტა პორფილეს ასულ ლოლაძე-გიგინეიშვილის პირადი საქმე. დაიწყო 21. 06. 1919 წ.

საქართველოს შრომის სამინისტროს ცნობარები,სახელმძღვანელო მასალები.

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შრომის სამინისტროს მიმოწერა სახელმწიფო და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შრომის სამინისტროს მიმოწერა სახელმწიფო და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შრომის სამინისტროს მიმოწერა სახელმწიფო და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შრომის სამინისტროს მიმოწერა სახელმწიფო და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან .

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შრომის სამინისტროს მიმოწერა სახელმწიფო და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან .

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შრომის სამინისტროს მიმოწერა სახელმწიფო და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან .

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შრომის სამინისტროს მიმოწერა სახელმწიფო და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან .

აკაკი ივანეს ძე ჩხენკელის ბიოგრაფია

განათლების სამინისტროს სხდომის ოქმები ფოთის ვაჟთა გიმნაზიის მასწავლებელთა გაფიცვის მოწყობის, თბილისის გიმნაზიაში თათრული განყოფილების გახსნის შესახებ.

მოხსენებები სოხუმის პირველი გიმნაზიის მდგომარეობის შესახებ, წესდებები გიმნაზიის და მასთან არსებული საბავშვო ბაღის. სტატისტიკური ცნობები, ხარჯთაღრიცხვა და ხელფასის უწყისი გიმნაზიის თანამშრომლების

მიმოწერა სოხუმის საოსტატო სემინარიის გაეროვნების შესახებ. სემინარიასთან არსებული დაწყებითი სკოლის მოწაფეთა სია

მიმოწერა თბილისის მე-3 ვაჟთა გიმნაზიის მატერიალური უზრუნველყოფის შესახებ. გიმნაზიის მასწავლებელთა და კურსდამთავრებულ მოწაფეთა სია

კ. დ. მაჭავარიანის წერილი გიორგი (გიგო შარაშიძისადმი), წერს ბახვის სკოლის და ეკლესიის, გაბრიელ ეპისკოპოზის ძეგლის და სხვათა შესახებ

კ. დ. მაჭავრიანის წერილი გიორგი (გიგო შარაშიძისადმი) წერს კერძო საკითხებზე და ძველი პედაგოგების შესახებ

დეკრეტები, კანონპროექტები საქართველოს ფიზიკური ობსერვატორიის დაარსების შესახებ. სხვადასხვა დაწესებულების თანამშრომელთა სიები.

დეკრეტები, კანონპროექტები საქართველოს ფიზიკური ობსერვატორიის დაარსების შესახებ. სხვადასხვა დაწესებულების თანამშრომელთა სიები.

სახალხო განათლების სამინისტრო. ანდრია მიხეილის ძე ბენაშვილის პირადი საქმე

დეკრეტები, კანონპროექტები საქართველოს ფიზიკური ობსერვატორიის დაარსების შესახებ. სხვადასხვა დაწესებულების თანამშრომელთა სიები.

განათლების სამინისტროს ბრძანებები

განათლების სამინისტროს ბრძანებები

განათლების სამინისტროს ბრძანებები

განათლების სამინისტროს ბრძანებები

გიგო შარაშიძის თხოვნა შვილებისადმი, თუ რა წიგნები და სტატიები უნდა გაუგზავნონ.

სახალხო განათლების სამინისტრო. ვარლამ კონსტანტინეს ძე ბახტაძის პირადი საქმე

სახალხო განათლების სამინისტრო. ვლადიმერ ბესარიონის ძე ბახტაძის პირადი საქმე

უმაღლესი და საშუალო განათლების მთავარი გამგის ბრძანებები

უმაღლესი და საშუალო განათლების მთავარი გამგის ბრძანებები

სახალხო განათლების სამინისტრო. კორნელი ილარიონის ძე ბახტაძის პირადი საქმე

უმაღლესი და საშუალო განათლების მთავარი გამგის ბრძანებები

უმაღლესი და საშუალო განათლების მთავარი გამგის ბრძანებები

უმაღლესი და საშუალო განათლების მთავარი გამგის ბრძანებები

უმაღლესი და საშუალო განათლების მთავარი გამგის ბრძანებები

უმაღლესი და საშუალო განათლების მთავარი გამგის ბრძანებები

უმაღლესი და საშუალო განათლების მთავარი გამგის ბრძანებები

უმაღლესი და საშუალო განათლების მთავარი გამგის ბრძანებები

უმაღლესი და საშუალო განათლების მთავარი გამგის ბრძანებები

უმაღლესი და საშუალო განათლების მთავარი გამგის ბრძანებები

უმაღლესი და საშუალო განათლების მთავარი გამგის ბრძანებები

უმაღლესი და საშუალო განათლების მთავარი გამგის ბრძანებები

სახალხო განათლების სამინისტრო. სოფიო დიმიტრის ასულ ბახტაძის პირადი საქმე

უმაღლესი და საშუალო განათლების მთავარი გამგის ბრძანებები

სახალხო განათლების სამინისტრო. სოფიო ლუარსაბის ასულ ბახუტაშვილის პირადი საქმე

სახალხო განათლების სამინისტრო. ნადეჟდა იოსების ასულ ბებიაშვილის პირადი საქმე

უმაღლესი და საშუალო განათლების მთავარი გამგის ბრძანებები

სახალხო განათლების სამინისტრო. იოსებ გიორგის ძე ავალიშვილის პირადი საქმე. დაიწყო 1918 წლის 18 სექტემბერს.

უმაღლესი და საშუალო განათლების მთავარი გამგის ბრძანებები

უმაღლესი და საშუალო განათლების მთავარი გამგის ბრძანებები

უმაღლესი და საშუალო განათლების მთავარი გამგის ბრძანებები

უმაღლესი და საშუალო განათლების მთავარი გამგის ბრძანებები

უმაღლესი და საშუალო განათლების მთავარი გამგის ბრძანებები

უმაღლესი და საშუალო განათლების მთავარი გამგის ბრძანებები

უმაღლესი და საშუალო განათლების მთავარი გამგის ბრძანებები

უმაღლესი და საშუალო განათლების მთავარი გამგის ბრძანებები

უმაღლესი და საშუალო განათლების მთავარი გამგის ბრძანებები

უმაღლესი და საშუალო განათლების მთავარი გამგის ბრძანებები

უმაღლესი და საშუალო განათლების მთავარი გამგის ბრძანებები

თამარ შარაშიძე-ქარცივაძის ღია ბარათი ჩიტო (ქრისტინე) შარაშიძისადმი

თამარ შარაშიძე-ქარცივაძის წერილი ქრისტინე შარაშიძისადმი

გივი ჟორდნიას წერილი ქრისტინე შარაშიძისადმი. სთხოვს მიიღოს და მიაწოდოს ცნობები ქართული განძის საფრანგეთში გადატანის შესახებ.

მ. დ. სიგორსკის ღია ბარათი გიგო შარაშიძის ოჯახისადმი. სამძიმარს უცხადებს ოჯახს გიგოს გარდაცვალების გამო

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი. სთხოვს, გაუგზავნოს მისი ნაწერები. ატყობინებს თავისი ლიტერატურული საქმიანობის შესახებ. სწერს, რომ აპირებს ,,მემუარების’’ დაწერას.

სახალხო განათლების სამინისტრო. ვერა გიორგის ასული ავალიშვილის პირადი საქმე. დაიწყო 1920 წლის 2 თებერვალს. დაიწყო 1918 წლის 16 ივლისს.

უმაღლესი და საშუალო განათლების მთავარი გამგის ბრძანებები

სახალხო განათლების სამინისტრო. სალომე ივანეს ასულ ბერჟიანის პირადი საქმე

უმაღლესი და საშუალო განათლების მთავარი გამგის ბრძანებები

უმაღლესი და საშუალო განათლების მთავარი გამგის ბრძანებები

უმაღლესი და საშუალო განათლების მთავარი გამგის ბრძანებები

უმაღლესი და საშუალო განათლების მთავარი გამგის ბრძანებები

უმაღლესი და საშუალო განათლების მთავარი გამგის ბრძანებები

უმაღლესი და საშუალო განათლების მთავარი გამგის ბრძანებები

სახალხო განათლების სამინისტრო. თამარ მიხეილის ასულ ბებურიშვილის პირადი საქმე

სახალხო განათლების სამინისტრო. ანდრია ბეგიაშვილის პირადი საქმე

სახალხო განათლების სამინისტრო. სპირიდონ ბედიაშვილის პირადი საქმე

სახალხო განათლების სამინისტრო. ალექსანდრე ოვაკიმეს ძე ბეზირგანოვის პირადი საქმე

სახალხო განათლების სამინისტრო. აკაკი გიორგის ძე აბულაძის პირადი საქმე. 1919 წლის 1 ოქტომბრიდან 1919 წლის 9 ოქტომბრის ჩათვლით.

სახალხო განათლების სამინისტრო. სოფიო ასლანის ასულ ბუტულაშვილის პირადი საქმე. დაიწყო - 1918წ. 20 სექტ. | დასრულდა _ 1918წ. 16 ოქტ.

ბარრიკადი, 1922 | 7 იანვარი

უმაღლესი და საშუალო განათლების მთავარი გამგის ბრძანებები

უმაღლესი და საშუალო განათლების მთავარი გამგის ბრძანებები

უმაღლესი და საშუალო განათლების მთავარი გამგის ბრძანებები

სახალხო განათლების სამინისტრო. ბაგრატ ბეთანელის პირადი საქმე

სახალხო განათლების სამინისტრო. ფერდინანდ ფრანცის ძე ბეთანელის პირადი საქმე

სახალხო განათლების სამინისტრო. ვერა ვასილის ასულ ბენუა-მღებრიშვილის პირადი საქმე

სახალხო განათლების სამინისტრო. ეკატერინე ნიკოლოზის ასულ ბეჟანიშვილ-ეპიტაშვილის პირადი საქმე

სახალხო განათლების სამინისტრო. ელისაბედ ნიკოლოზის ასული აივაზიანის პირადი საქმე. დაიწყო 1919 წლის 4 მარტს.

ერთობა, 1920 | 2 სექტემბერი

სახალხო განათლების სამინისტრო. დავით თეოფილეს ძე ბერეკაშვილის პირადი საქმე

სახალხო განათლების სამინისტრო. დარია თეოფილეს ასულ ბერეკაშვილის პირადი საქმე

სახალხო განათლების სამინისტრო. აგრაფინა იროდიონის ასულ ბერიძის პირადი საქმე

სახალხო განათლების სამინისტრო. კონსტანტინე შამშეს ძე აბულაძის პირადი საქმე. დაიწყო-1918 წლის 19 ოქტომბერს, დასრულდა-1920 წლის 8 სექტმებერს.

უმაღლესი და საშუალო განათლების მთავარი გამგის ბრძანებები

სახალხო განათლების სამინისტრო. ნინო ვასილის ასული აკოფოვა (აკოფაშვილის) პირადი საქმე. დაიწყო 1918 წლის 17 ივნისს.

სახალხო განათლების სამინისტრო. ვერა იოსების ასულ ბერნატოვიჩის პირადი საქმე

სახალხო განათლების სამინისტრო. ალექსანდრე ალექსანდრეს ძე ბოგოიავლენსკის პირადი საქმე

სახალხო განათლების სამინისტრო. დავით ლაზარეს ძე ადამიას პირადი საქმე. დაიწყო 1918 წლის 4 ნოემბერს.

უმაღლესი და საშუალო განათლების მთავარი გამგის ბრძანებები

სახალხო განათლების სამინისტრო. ოლღა ლუკას ასულ ბექაიას პირადი საქმე

სახალხო განათლების სამინისტრო. პეტრე ბიკენტის ძე გნოინსკის პირადი საქმე. დაიწყო 04. 11. 1918 წ.

სახალხო განათლების სამინისტრო. დეკანოზ გალუსტ აბულიანცის (თადეოსიანის) პირადი საქმე. დაიწყო-1920 წლის 28 იანვარს, დასრულდა-1920 წლის 1 თებერვალს.

ერთობა, 1920 | 4 აგვისტო

უმაღლესი და საშუალო განათლების მთავარი გამგის ბრძანებები

უმაღლესი და საშუალო განათლების მთავარი გამგის ბრძანებები

გიგო შარაშიძის წერილი შალვა შარაშიძისადმი სთხოვს გაუგოს მართლა გამოაქვეყნა თუ არა გ. გიორგაძემ წიგნი გაბრიელ ქიქოძეზე.

სახალხო განათლების სამინისტრო. ანა აგარონიანის პირადი საქმე. დაიწყო 1918 წლის 3 ოქტომბერს.

უმაღლესი და საშუალო განათლების მთავარი გამგის ბრძანებები

გიგო შარაშიძის წერილი უცნობი პირისადმი პენსიის დანიშვნაზე და კერძო საკითხებზე

სახალხო განათლების სამინისტრო. ვალენტინა ივანეს ასულ გამყრელიძე-ბაღათუროვის პირადი საქმე. დაიწყო 11. 01. 1919 წ.

სახალხო განათლების სამინისტრო. ეკატერინე ბერიძის პირადი საქმე

სახალხო განათლების სამინისტრო. კარპეზ იოსების ძე ბერიძის პირადი საქმე

სახალხო განათლების სამინისტრო. ოლღა ნიკოს ასულ ბერიძის პირადი საქმე

სახალხო განათლების სამინისტრო. შოთა იაკობის ძე ბერიძის პირადი საქმე

სახალხო განათლების სამინისტრო. გიორგი ბოგდანის ძე ბეროზაშვილის პირადი საქმე

სახალხო განათლების სამინისტრო. ელენე ბერძნიშვილის პირადი საქმე

სახალხო განათლების სამინისტრო. ირაკლი მიხეილის ძე ბერძნიშვილის პირადი საქმე

სახალხო განათლების სამინისტრო. ნიკოლოზ ალექსანდრეს ძე ბერძნიშვილის საქმე

სახალხო განათლების სამინისტრო. ოლღა ნიკოლოზის ასულ ბესტუჟევა-შუბითიძის პირადი საქმე

სახალხო განათლების სამინისტრო. ივანე ბეწუკლიშვილის პირადი საქმე

სახალხო განათლების სამინისტრო. ევგენია ანდროს ასულ ბილანიშვილის პირადი საქმე

სახალხო განათლების სამინისტრო. პროფესორ ბლაგოვიდოვის პირადი საქმე

მოხსენება ქობულეთის დაბალი სკოლის შტატგარეშედ დარჩენილ მასწავლებელთა სამსახურში დანიშვნის შესახებ.მასწავლებელთა სიები.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი. $$

შოთა ბურჯანაძის წერილი ქრისტინე შარაშიძისადმი წერს ისტორიული ლექსიკონის შედგენის, დავ. გურამიშვილის გამოფენის შესახებ და სხვ. კერძო საკითხებზე

სახალხო განათლების სამინისტრო. ანდრია ბოროზნინის პირადი საქმე

დავით შარაშიძის წერილი დედისა და მამისადმი

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი.

საქართველოს რესპუბლიკის განათლების სამინისტროს საბჭოს სხდომები.ჟურნალები.

მოხსენებები თბილისის ქართული გიმნაზიის შენობის სახელმწიფო უნივერსიტეტისათვის გადაცემის, პროფტექნიკური და პირველდაწყებითი სასწავლებლების გახსნის შესახებ.უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების შტატები.

ქართული წიგნი 1921-1930 წლებში. სტატისტიკური მონაცემები, მაქსიმე ბერძენიშვილის ნამუშევარი.

მოხსენებები თბილისის ქართული გიმნაზიის შენობის სახელმწიფო უნივერსიტეტისათვის გადაცემის, პროფტექნიკური და პირველდაწყებითი სასწავლებლების გახსნის შესახებ.უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების შტატები.

მოხსენებები თბილისის ქართული გიმნაზიის შენობის სახელმწიფო უნივერსიტეტისათვის გადაცემის, პროფტექნიკური და პირველდაწყებითი სასწავლებლების გახსნის შესახებ.უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების შტატები.

მოხსენებები თბილისის ქართული გიმნაზიის შენობის სახელმწიფო უნივერსიტეტისათვის გადაცემის, პროფტექნიკური და პირველდაწყებითი სასწავლებლების გახსნის შესახებ.უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების შტატები.

სახალხო განათლების სამინისტრო. სერგი იაკობის ძე აზარაპეტოვის პირადი საქმე. დაიწყო 1918 წლის 6 აგვისტოს.

მოხსენებები თბილისის ქართული გიმნაზიის შენობის სახელმწიფო უნივერსიტეტისათვის გადაცემის, პროფტექნიკური და პირველდაწყებითი სასწავლებლების გახსნის შესახებ.უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების შტატები.

მოხსენებები თბილისის ქართული გიმნაზიის შენობის სახელმწიფო უნივერსიტეტისათვის გადაცემის, პროფტექნიკური და პირველდაწყებითი სასწავლებლების გახსნის შესახებ.უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების შტატები.

მოხსენებები თბილისის ქართული გიმნაზიის შენობის სახელმწიფო უნივერსიტეტისათვის გადაცემის, პროფტექნიკური და პირველდაწყებითი სასწავლებლების გახსნის შესახებ.უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების შტატები.

მოხსენებები თბილისის ქართული გიმნაზიის შენობის სახელმწიფო უნივერსიტეტისათვის გადაცემის, პროფტექნიკური და პირველდაწყებითი სასწავლებლების გახსნის შესახებ.უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების შტატები.

მოხსენებები თბილისის ქართული გიმნაზიის შენობის სახელმწიფო უნივერსიტეტისათვის გადაცემის, პროფტექნიკური და პირველდაწყებითი სასწავლებლების გახსნის შესახებ.უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების შტატები.

მოხსენებები თბილისის ქართული გიმნაზიის შენობის სახელმწიფო უნივერსიტეტისათვის გადაცემის, პროფტექნიკური და პირველდაწყებითი სასწავლებლების გახსნის შესახებ.უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლების შტატები.

სახალხო განათლების სამინისტრო. აბიბო ბოჭორიშვილის პირადი საქმე

სახალხო განათლების სამინისტრო. ნეოფიტე იერემიას ძე ბოჭორიშვილის პირადი საქმე

სახალხო განათლების სამინისტრო. მარიამ ასლანის ასულ ბუტულაშვილ-ჭრელაშვილის პირადი საქმე. დასაწყისი _ 1919წ. 19 თებერ. | დასასრული _ 1919წ. 8 აპრ.

სახალხო განათლების სამინისტრო. შალვა ბესარიონის ძე გაბადაძის პირადი საქმე. დაიწყო _ 1920წ.

სახალხო განათლების სამინისტრო. იასონ ბესარიონის ძე გაბაშვილის პირადი საქმე. დაიწყო _ 1918წ. 26 სექტ. | დასრულდა _ 1918წ. ოქტ.

სახალხო განათლების სამინისტრო. სპირიდონ გაბელაშვილის პირადი საქმე. დაიწყო _ 1919წ. 23 მარტ. | დასრულდა _ 1919წ. 5 მაის.

სახალხო განათლების სამინისტრო. ნესტორ სპირიდონის ძე გაბილაიას პირადი საქმე. დაიწყო 1919წ. იანვ.

სახალხო განათლების სამინისტრო. იოსებ აბულიანცის პირადი საქმე. დაიწყო-1918 წლის 25 დეკემბერს, დასრულდა-1919 წლის 2 ივლისს.

სახალხო განათლების სამინისტრო. ანტანინა ვასილის ასული აღლაძის პირადი საქმე. დაიწყო 1919 წლის 18 ოქტომბერს.

პროტოკოლები ოტომანთა იმპერიის დელეგაციის მეთაურ ემინ ისმაილ ფაშასთან აკაკი ჩხენკელის შეხვედრების შესახებ: თურქეთის, გერმანიის, ავსტრია-უნგრეთისა და ბულგარეთის წარმომადგენელთა მიერ 1918 წლის 3 მარტს რუსეთთან დადებული ხელშეკრულების ტექსტი.

ერთობა, 1919 | 24 ივნისი

ამონაწერი ამიერკავკასიის სეიმის სხდომის ოქმიდან ამიერკავკასიის რუსეთისგან გამოყოფისა და ოსმალეთთან წარმოებულ მოლაპარაკებათა შესახებ.

სახალხო განათლების სამინისტრო. ბენედიქტე თომას ძე გაბისონიას პირადი საქმე

სახალხო განათლების სამინისტრო. ივლიანე გვადის ძე გაბუნიას პირადი საქმე. დაიწყო 24.03.1919წ.

ერთობა, 1920 | 7 აგვისტო

სახალხო განათლების სამინისტრო. ეკატერინე პოლიექტოსის ასულ გაგოშიძის პირადი საქმე. დაიწყო 07.09.1920წ.

სახალხო განათლების სამინისტრო. ნიკოლოზ რაჟდენის ძე ალავიძის პირადი საქმე. დაიწყო 1918 წლის 9 სექტემბერს.

სახალხო განათლების სამინისტრო. ანა ვასილის ასული ალბრეხტის პირადი საქმე. დაიწყო 1919 წლის 22 სექტემბერს.

სახალხო განათლების სამინისტრო. დავით ივანეს ძე გაფრინდაშვილის პირადი საქმე. დაიწყო 10. 07. 1918 წ.

სახალხო განათლების სამინისტრო. ვალერიან ივანეს ძე გაფრინდაშვილის პირადი საქმე.

შალვა შარაშიძის წერილი დედისადმი, სწერს კერძო საკითხებზე და აბელ ენუქიძის განკარგულებით პენსიის გადიდებაზე.

სახალხო განათლების სამინისტრო. კლავდია კონსტანტინეს ასული ალექსეევა-ხორონენკოს პირადი საქმე. დაიწყო 1919 წლის 4 დეკემბერს.

სახალხო განათლების სამინისტრო. სტეფანე დავითის ძე გაგუას პირადი საქმე. დაიწყო 02. 03. 1919 წ.

დავით შარაშიძის წერილი დედის, ნინო შარაშიძისადმი

საქართველოს ეროვნული მთავრობის წარმომადგენლის რაფიელ ივანიცკი-ინგილოს წერილი რომიდან ევ. გეგეჭკორისადმი, მის მიერ იტალიის მეფის პირველი მინისტრისათვის საიდუმლო მემორანდუმის გაგზავნის თაობაზე საქართველოს მდგომარეობის შესახებ.

ევგენი გეგეჭკორის წერილი ვარშავიდან მთავრობისა და გაერთიანებული კოლეგიის სხდომაზე განსახილველად ქართული ეროვნული ცენტრის დანიშნულების შესახებ.

ლონდონში საქართველოს ყოფილი წარმომადგენლობის მდივნის ანდრეა გუგუშვილის საინფორმაციო მოხსენება და წერილები ევგენი გეგეჭკორისადმი ინგლისელთა დამოკიდებულებაზე საქართველოს მიმართ და საქართველოს მათთვის გასაცნობად რიგ ღონისძიებათა განხორციელების შესახებ.

სახალხო განათლების სამინისტრო. პლატონ გერასიმეს ძე გამზარდიას პირადი საქმე. დაიწყო 15. 05. 1919 წ.

სახალხო განათლების სამინისტრო. დარია ალექსანდრეს ასული ალიხანოვას პირადი საქმე. დაიწყო 1919 წლის 19 სექტემბერს.

სახალხო განათლების სამინისტრო. ლ. ნ. გამოვას პირადი საქმე. დაიწყო 09. 03. 1919 წ.

სახალხო განათლების სამინისტრო. ე. ა. გამრეკელის პირადი საქმე. დაიწყო 23. 10. 1919 წ.

სახალხო განათლების სამინისტრო. ვალერიან ვიქტორის ძე გამყრელიძის პირადი საქმე.

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შრომის სამინისტროს მიმოწერა სახელმწიფო და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან

მოხსენებები, განცხადებები. ქუთაისის კლასიკური გიმნაზიის მასწავლებელთა მატერიალური უზრუნველყოფის სტიპენდიების დანიშვნის შესახებ. გიმნაზიის მოწაფეთა სია.

ევგენი გეგეჭკორის სახელზე მიღებული მოსალოცი დეპეშების ტექსტები საქრთველოს დამოუკიდებოლობის დე-ფაქტოდ ცნობასთან დაკავშირებით.

სახალხო განათლების სამინისტრო. პეტრე სოლომონის ძე ალღუზაშვილის პირადი საქმე. დაიწყო 1919 წლის 4 თებერვალს.

დავით შარაშიძის წერილი ნინო შარაშიძისადმი (დედისადმი)

დავით შარაშიძის ღია ბარათი ნინო შარაშიძისადმი (დედისადმი)

სახალხო განათლების სამინისტრო. ანა გიორგის ასული ალშიბაიას პირადი საქმე. დაიწყო 1919 წლის 18 მარტს.

სახალხო განათლების სამინისტრო. ალექსანდრა (ფაფალა) გარდაფხაძე-ქიქოძის პირადი საქმე. დაიწყო 26. 04. 1920 წ.

სახალხო განათლების სამინისტრო. ივანე გარსიაშვილის პრადი საქმე. დაიწყო 29. 10. 1919 წ.

სახალხო განათლების სამინისტრო. გრიგოლ იასონის ძე ამაღლობელის პირადი საქმე. დაიწყო 1918 წლის 31 ოქტომბერს.

სახალხო განათლების სამინისტრო. ბარბალე იასონის ასულ გარსიაშვილ-ჯაფარიძის პირადი საქმე. დაიწყო 03. 12. 1919 წ.

სახალხო განათლების სამინისტრო. თამარ ივანეს ასულ გარსოევის პირადი საქმე. დაიწყო 15. 03. 1920 წ.

მოხსენება ახალქალაქის შერეული გიმნაზიის მატერიალური უზრუნველყოფის შესახებ. მასწავლებელთა ხელფასის უწყისები.

მოხსენებები ოჩამჩირის ვაჟთა გიმნაზიის მდგომარეობის, წიგნებისა და საბავშვო ჟურნალების გამოცემის საქმის გაუმჯობესების შესახებ

ახალციხის მაზრის სოფელ ღრელში სკოლის გახსნის `თხოვნა. მასწავლებელთა პირადი საქმეები

ინგლისის წარმომადგენლისა და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს შორის დადებული ხელშეკრულება. მიმოწერა ახალქალაქის ტერიტორიის საქართველოსთან შემოერთების, სახალხო სკოლების რეორგანიზაციის შესახებ

კლასის დამრიგებლის სემესტრული ანგარიშები. გაკვეთილების ცხრილი, სიები: მასწავლებლების და საქალაქო სასწავლებლების კურსდამთავრებული მოწაფეების

სახალხო განათლების სამინისტრო. ალექსანდრე გრიგოლის ძე გაჩეჩილაძის პირადი საქმე. დაიწყო 04. 10. 1920 წ.

ერთობა, 1920 | 19 სექტემბერი

სახალხო განათლების სამინისტრო. ივანე ერასტის ძე გაჩეჩილაძის პირადი საქმე. დაიწყო 07. 10. 1919 წ.

სახალხო განათლების სამინისტრო. რიფსიმე (ოლღა) აზიზოვის ასული ამირაგოვას პირადი საქმე. დაიწყო 1919 წლის 8 დეკემბერს.

სახალხო განათლების სამინისტრო. ვახტანგ ამბოქაძის პირადი საქმე.

სახალხო განათლების სამინისტრო. ვლადიმერ სამსონის ძე გაჩეჩილაძის პირადი საქმე. დაიწყო 10. 08. 1918 წ.

თბილისის ვაჟთა მეშვიდე გიმნაზიის მოსწავლეთა სია.

კერძო სასწავლებლების მასწავლებელთა სიები

სახალხო განათლების სამინისტრო. მიხეილ სტეფანეს ძე გვასალიას პირადი საქმე. დაიწყო 20. 03. 1919 წ.

მიმოწერა განათლების სამინისტროსთან. ახალქალაქის ქართული გიმნაზიის მასწავლებელთა სია.

სოხუმის სახალხო სკოლების ინსპექტორთა სია

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი.

სახალხო განათლების სამინისტრო. ეკატერინე სილიბისტროს ასულ გველესიანის პირადი საქმე. დაიწყო 22. 09. 1919 წ.

სახალხო განათლების სამინისტრო. აკაკი გველესიანის პირადი საქმე. დაიწყო 22. 01. 1919 წ.

ნუცა შარაშიძის წერილი ბაბუა და ბებიასადმი

ნუცა და ქეთო შარაშიძეების წერილი ბაბუა და ბებიასადმი

ქეთო შარაშიძის წერილი ბაბუა და ბებიასადმი

შალვა შარაშიძის წერილი ჟიფო ქიქოძისადმი უმაღლეს სასწავლებელში შესვლისა და სწავლის შესახებ

სახალხო განათლების სამინისტრო. თამარ სარდიონის ასული ამირეჯიბის პირადი საქმე. დაიწყო 1918 წლის 18 ნოემბერს.

შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი.

სახალხო განათლების სამინისტრო. მაქს კარლოს ძე ანდრეევის პირადი საქმე. დაიწყო 1920 წლის 8 მაისს.

ქუთაისის მასწავლებელთა საერთო საგანმანათლებლო კურსების მსმენელთა სია

შალვა შარაშიძის ღია ბარათი დედის – ნინო შარაშიძისადმი, ულოცავს სახელობის დღეს

შალვა შარაშიძის წერილი დედისადმი. წერს ჭოლა ლომთათიძის შემოქმედებაზე და კერძო საკითხებზე

შალვა შარაშიძის წერილი დედისადმი ლოგოპედური მკურნალობისა და რაბინდრანტ თაგორის შესახებ

გერმანიაში უმაღლესი განათლების მიღების მსურველთა სიები

რუსიშვილის განცხადება სპეციალური განათლების მისაღებად საზღვარგარეთ მისი გაგზავნის შესახებ

ცხინვალში ოსური გიმნაზიის დაარსების შესახებ. გიმნაზიის მასწავლებელა სია

სახალხო განათლების სამინისტრო. მიხეილ გიორგაძის პირადი საქმე. დაიწყო 21. 10. 1918 წ.

სტრელეცკისა და კლიმოვსკის მიმოწერა კერძო საშუალო სასწავლებლის გახსნის შესახებ.

შუამდგომლობა ტურინოვის მიერ კერძო გიმნაზიის გახსნის შსახებ

მიმოწერა ე.პ. ვესტფალის მიერ კერძო რუსული სასწავლებლის გახსნის შესახებ

მიმოწერა ა.ა. დივანოვის მიერ კურსების გახსნის შესახებ.

განცხადებები გიმნაზიაში მიღების, სამსახურში დანიშვნის და სხავათა შესახებ

სახალხო განათლების სამინისტრო. ეფემია გრიგოლის ასულ გიორგიევის პირადი საქმე. დაიწყო 17. 05. 1919 წ.

თხოვნები პენსიის დანიშვნის, მასწავლებლის წოდებაზე გამოცდის დაჭერისა და სხვათა შესახებ

სახალხო განათლების სამინისტრო. ამბრეკო ივანეს ძე გიორგიძის პირადი საქმე. დაიწყო 04. 07. 1919 წ.

ვარდენ ჩხაიძის საქმე. სახ. განათლების სამინისტროსადმი მისთვის პენსიის დანიშვნის შესახებ

სახალხო განათლების სამინისტრო. გიორგი გრიგოლის ძე გიორგიძის პირადი საქმე. დაიწყო 08. 07. 1918 წ.

სახალხო განათლების სამინისტრო. ნ. გოგელიას პირადი საქმე. დაიწყო 09. 04. 1919 წ.

სახალხო განათლების სამინსიტრო. ვერა ნიკოლოზის ასულ გლადკოვას პირადი საქმე. დაიწყო 20. 03. 1919 წ.

თხოვნები მოწაფეთა სასწავლებელში ჩარიცხვის და მასწავლებელთა დანიშვნის შესახებ.

თხოვნები მოწაფეთა სასწავლებელში ჩარიცხვის და მასწავლებელთა დანიშვნის შესახებ.

სახალხო განათლების სამინისტრო. ოლღა აპელის პირადი საქმე. დაიწყო 1919 წლის 3 სექტემბერს.

განცხადებები მასწავლებლად დანიშვნის შესახებ.

სახალხო განათლების სამინისტრო. ვ. ა. გონსიორსკის პირადი საქმე. დაიწყო 13. 01. 1919 წ.

სხვადასხვა პირთა განცხადებები სამსახურში დანიშვნის შესახებ.

მიმოწერა ქუთაისის სამუსიკო სასწავლებლის დირექტორ მ.ბალანჩივაძესთან ელენე გონიევას მიერ პირველდაწყებთი მუსიკალური კურსების გახსნის შესახებ.

მიმოწერა თბილისის ვაჟთა მეოთხე გიმნაზიაში ნაციონალიზაციის გატარების, ფულის მომატების შესახებ

თბილისის წმინდა ნინოს სახელობის გაიმნაზიის კათოლიკე მოწაფეთა სია

საზღვარგარეთ მყოფ სტუდენტთა განცხადებები დახმარების აღმოჩენის შესახებ

მიმოწერა თბილისის სასულიერო სემინარიასა და სასულიერო სასწავლებლების ურთიერთობის შეასახებ

თბილისის ვაჟთა გიმნაზიასთან არსებულ მუსლიმანური განყოფილების მოწაფეთა სია

კავკასიის სასწავლო ოლქის სამმართველოს კანცელარიის თანამშრომელთა სია

განათლების სამინისტროს მასწავლებელთა და გიმნაზიის მოსწავლეთა სიები

ბიბლიოთეკის გამგის შ. ჩხეტიას მიმართვა ხელნაწერების განყოფილების გამგისადმი, ახლო მომავალში უცხოეთიდან გამოსაწერი სამეცნიერო ლიტერატურის სიის შედგენის თაობაზე

წყარო: საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გზათა სამინისტროს ბრძანებები, დოკუმენტების წინასწარი რევიზიის წესები, სალიკვიდაციო ჯილდოს კანონის შესრულების ინსტრუქცია და მიმდინარე მიმოწერა
წყაროს ტიპი: საარქივო დოკუმენტი
თარიღი: 1918-12-13 00:00:00
გამოცემის ნ.: 
გვერდების რაოდენობა: 1
გვერდი: 
გამოცემის ადგილი: თბილისი
ენა: ქართული
გამომცემელი: გზათა სამინისტროს საავტომობილო განყოფილების ბუღალტერია
დაცულია: საქართველოს სსრ კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის არქივი
შიფრი: ფონდი 1881, ანაწერი 1, საქმე 5
კომენტარი: საქმე N8 ა _ დაწყების თარიღი არ იკითხება- 02.03.1919 წლამდესაარქივო დოკუმენტი
ლინკი: ლინგვისტურ კვლევათა ინსტიტუტი | 2015