საარქივო დოკუმენტი პერიოდიკა წიგნი ელ. რესურსი

საქართველო, 1920 | 13 იანვარი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 14 მარტი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 31 მარტი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1918 | 20 დეკემბერი

ნაციონალისტი, 1920 | 2 ოქტომბერი

ხმა ქართველი ქალისა, 1917 | 25 მაისი

ხმა ქართველი ქალისა, 1917 | 1 ივნისი

ხმა ქართველი ქალისა, 1917 | 8 ივნისი

ხმა ქართველი ქალისა, 1917| 15 ივნისი

ხმა ქართველი ქალისა, 1917 | 22 ივნისი

ხმა ქართველი ქალისა, 1917 | 29 ივნისი

ხმა ქართველი ქალისა, 1917 | 6 ივლისი

ხმა ქართველი ქალისა, 1917 | 13 ივლისი

ხმა ქართველი ქალისა, 1917 | 20 ივლისი

ხმა ქართველი ქალისა, 1917 | 27 ივლისი

ხმა ქართველი ქალისა, 1917 | 3 აგვისტო

ხმა ქართველი ქალისა, 1917 | 10 აგვისტო

ხმა ქართველი ქალისა, 1917 | 17 აგვისტო

ხმა ქართველი ქალისა, 1917 | 31 აგვისტო

ხმა ქართველი ქალისა, 1917 | 24 აგვისტო

ხმა ქართველი ქალისა, 1917 | 7 სექტემბერი

ხმა ქართველი ქალისა, 1917 | 14 სექტემბერი

ხმა ქართველი ქალისა, 1917 | 21 სექტემბერი

ხმა ქართველი ქალისა, 1917 | 28 სექტემბერი

სახალხო საქმე, 1918 | 1 დეკემბერი

კომუნისტი, 1924 | 20 თებერვალი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 9 აპრილი

კომუნისტი, 1921 | 8 დეკემბერი

კომუნისტი, 1921 | 4 მარტი

საქართველოს რესპუბლიკა , 1918 | 28 სექტემბერი

კომუნისტი 1935 | 10 იანვარი

კომუნისტი 1935 | 3 ნოემბერი

ბარრიკადი

ბარრიკადი

ბარრიკადი, 1922 | 22 იანვარი

კომუნისტი 1927 | 31 აგვისტო

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 29 ნოემბერი

საქართველოს რესპუბლიკა , 1918 | 2 ოქტომბერი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 19 ივლისი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 25 ივლისი

კომუნისტი, 1926 | 2 ნოემბერი

კომუნისტი 1935 | 15 აპრილი

კომუნისტი 1927 | 15 დეკემბერი

კომუნისტი, 1926 | 17 ნოემბერი

კომუნისტი, 1926 | 24 ნოემბერი

კომუნისტი, 1921 | 22 მარტი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 4 თებერვალი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 19 მარტი

კომუნისტი 1927 | 10 აპრილი

კომუნისტი 1935 | 15 ნოემბერი

კომუნისტი 1935 | 26 ივნისი

კომუნისტი 1935 | 10 ივლისი

კომუნისტი, 1924 | 1 იანვარი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 11 ივლისი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 12 ივლისი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 16 სექტემბერი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 4 დეკემბერი

სახალხო საქმე, 1919 | 16 დეკემბერი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 28 მაისი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 7 ივნისი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 26 ივლისი

საქართველო, 1920 | 15 იანვარი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1918 | 11 ოქტომბერი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 15 თებერვალი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 18 თებერვალი

საქართველო, 1920 | 26 თებერვალი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 27 თებერვალი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 30 მარტი

ერთობა, 1918 | 5 ნოემბერი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1918 | 1 დეკემბრი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1918 | 3 დეკემბერი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1918 | 17 დეკემბერი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1918 | 19 დეკემბერი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1918 | 25 დეკემბერი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 2 აპრილი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 1 მაისი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 9 მაისი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 16 მაისი

საქართველო, 1918 | 13 ნოემბერი

კომუნისტი 1935 | 24 დეკემბერი

კომუნისტი 1934 | 27 აპრილი

კომუნისტი 1937| 5 თებერვალი

კომუნისტი 1933 | 1 მარტი

სახალხო საქმე, 1920 | 16 აპრილი

კომუნისტი, 1937 | 6 თებერვალი

კომუნისტი 1935 | 4მაისი

კომუნისტი 1935 | 11 დეკემბერი

კომუნისტი 1928 | 29 აპრილი

საქართველო , 1918 | 6 ივნისი

საქართველოს რესპუბლიკა , 1918 | 31 აგვისტო

კომუნისტი, 1932 | 6 იანვარი

კომუნისტი, 1921 | 26 მარტი

კომუნისტი , 1932 | 12 იანვარი

კომუნისტი 1935 | 25 ივლისი

კომუნისტი 1926 | 2 დეკემბერი

კომუნისტი 1934 | 16 ივნისი

კომუნისტი, 1921 | 12 ოქტომბერი

კომუნისტი 1927 | 3 დეკემბერი

კომუნისტი 1935 | 6 მაისი

კომუნისტი 1935 | 18 ოქტომბერი

საქართველოს რესპუბლიკა , 1918 | 25 ივლისი

კომუნისტი 1927 | 20 მარტი

კომუნისტი 1934 | 9 იანვარი

კომუნისტი 1926 | 5 ნოემბერი

საქართველო, 1920 | 14 იანვარი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 8 თებერვალი

კომუნისტი , 1937 | 26 თებერვალი

კომუნისტი,1937 | 20 თებერვალი

კომუნისტი,1937 | 11 თებერვალი

კომუნისტი 1935 | 9 იანვარი

კომუნისტი 1935 | 3 დეკემბერი

კომუნისტი 1934 | 10 იანვარი

საქართველოს რესპუბლიკა , 1918 | 12 სექტემბერი

ერთობა, 1920 | 14 ივლისი

ნაციონალისტი, 1920 | 16 ოქტომბერი

კომუნისტი 1937| 4 მარტი

კომუნისტი 1937 | 29 იანვარი

კომუნისტი 1937 | 27 იანვარი

კომუნისტი 1937 | 4 ივნისი

კომუნისტი 1937 | 20 იანვარი

კომუნისტი 1937| 10 მაისი

კომუნისტი 1932 | 24 მარტი

კომუნისტი 1932 | 27 მარტი

კომუნისტი 1932 | 29 მარტი

კომუნისტი 1932 | 5 იანვარი

კომუნისტი 1927 | 13 სექტემბერი

კომუნისტი 1927 | 4 სექტემბერი

კომუნისტი 1927 | 1 სექტემბერი

კომუნისტი 1927 | 28 აგვისტო

კომუნისტი 1927 | 14 | დეკემბერი

კომუნისტი 1927 | 5 მაისი

კომუნისტი 1927 | 15 აპრილი

კომუნისტი 1928 | 8 თებერვალი

კომუნისტი 1932 | 4 ივნისი

კომუნისტი 1935 | 2 აპრილი

კომუნისტი 1927 | 9 აპრილი

კომუნისტი 1927 | 27 მარტი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 25 მარტი

კომუნისტი 1927 | 25 მარტი

კომუნისტი 1927 | 24 მარტი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 25 სექტემბერი

კომუნისტი 1935 | 4 იანვარი

კომუნისტი 1935 | 13 იანვარი

კომუნისტი 1928 | 27 აპრილი

კომუნისტი 1934 | 14 მაისი

კომუნისტი 1935 | 30 მაისი

კომუნისტი 1934 | 18 იანვარი

კომუნისტი 1935 | 22 ნოემბერი

კომუნისტი 1935 | 6 იანვარი

კომუნისტი 1935 | 26 იანვარი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1918 | 25 ოქტომბერი

ერთობა, 1920 | 9 ივლისი

კომუნისტი 1935 | 8 მარტი

კომუნისტი 1935 | 9 მარტი

კომუნისტი 1935 | 17 აპრილი

კომუნისტი 1927 | 28 აგვისტო

კომუნისტი 1934 | 12 მაისი

კომუნისტი 1935 | 12 მაისი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 23 სექტემბერი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 11 ივნისი

კომუნისტი 1928 | 23 ოქტომბერი

კომუნისტი 1935 | 14 მაისი

კომუნისტი 1935 | 22 ივნისი

კომუნისტი 1935 | 3 ივლისი

კომუნისტი 1935 | 4 ივლისი

კომუნისტი 1928 | 13 აპრილი

კომუნისტი 1935 | 8 აგვისტო

კომუნისტი 1935 | 9 აგვისტო

კომუნისტი 1935 | 10 აგვისტო

კომუნისი 1935 | 2 სექტემბერი

კომუნისტი 1935 | 28 ივნისი

კომუნისტი 1935 | 5 ოქტომბერი

კომუნისტი 1935 | 8 ოქტომბერი

საქართველო, 1918 | 10 ოქტომბერი

კომუნისტი 1935 | 9 ოქტომბერი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 9 მარტი

ნაციონალისტი, 1920 | 14 ოქტომბერი

კომუნისტი 1935 | 4 ნოემბერი

კომუნისტი 1935 | 6 დეკემბერი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1918 | 8 ოქტომბერი

კომუნისტი 1934 | 4 ივნისი

ერთობა, 1918 | 18 სექტემბერი

კომუნისტი 1928 | 21 თებერვალი

კომუნისტი 1934 | 9 მაისი

სახალხო საქმე, 1919 | 19 დეკემბერი

კომუნისტი, 1927 | 8 დეკემბერი

კომუნისტი 1927 | 4 დეკემბერი

სახალხო საქმე, 1918 | 4 ოქტომბერი

კომუნისტი, 1924 | 13 თებერვალი

კომუნისტი 1934 | 11 მაისი

კომუნისტი 1926 | 28 დეკემბერი

კომუნისტი 1926 | 18 დეკემბერი

კომუნისტი 1934 | 12 აპრილი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 30 აგვისტო

საქართველოს რესპუბლიკა, 1918 | 22 დეკემბერი

კომუნისტი 1934 | 3 იანვარი

კომუნისტი 1928 | 24 მაისი

კომუნისტი 1928 | 16 ივნისი

საქართველო , 1918 | 3 ივლისი

კომუნისტი 1927 | 1 დეკემბერი

კომუნისტი 1926 | 10 დეკემბერი

კომუნისტი 1926 | 9 დეკემბერი

კომუნისტი 1926 | 25 ნოემბერი

კომუნისტი 1926 | 28 ნოემბერი

კომუნისტი 1926 | 23 ნოემბერი

კომუნისტი 1926 | 20 ნომბერი

კომუნისტი 1926 | 17 ნოემბერი

კომუნისტი 1926 | 16 ნოემბერი

კომუნისტი 1926 | 14 ნოემბერი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 4 ივლისი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 16 ივლისი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 19 აგვისტო

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 9 სექტემბერი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 5 სექტემბერი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 18 სექტემბერი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 17 ოქტომბერი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 13 ნოემბერი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 21 ნოემბერი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 9 დეკემბერი

სახალხო საქმე, 1919 | 25 დეკემბერი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 11 იანვარი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1918 | 29 ოქტომბერი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 24 იანვარი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 11 თებერვალი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 4 მარტი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 27 მარტი

ერთობა, 1918 | 13 ნოემბერი

ერთობა, 1918 | 27 ნოემბერი

ერთობა, 1920 | 23 ივლისი

ერთობა, 1919 | 29 აპრილი

კომუნისტი 1926 | 13 ნოემბერი

კომუნისტი 1926 | 10 ნოემბერი

კომუნისტი 1926 | 9 ნოემბერი

კომუნისტი 1926 | 7 ნოემბერი

კომუნისტი 1926 | 3 ნოემბერი

კომუნისტი 1927 | 12 მარტი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 26 ოქტომბერი

კომუნისტი 1934 | 18 ივნისი

კომუნისტი 1934 | 1 მარტი

კომუნისტი 1934 | 5 მარტი

კომუნისტი 1934 | 16 მარტი

კომუნისტი 1934 | 17 მარტი

კომუნისტი 1934 | 27 მარტი

კომუნისტი 1934 | 29 მარტი

კომუნისტი 1934 | 21 აპრილი

კომუნისტი 1934 | 10 აპრილი

კომუნისტი 1934 | 11 აპრილი

კომუნისტი 1934 | 15 აპრილი

კომუნისტი 1934 | 20 აპრილი

კომუნისტი 1934 | 24 აპრილი

სახალხო საქმე, 1918 | 27 დეკემბერი

კომუნისტი, 1925 | 4 ივლისი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 18 ივნისი

ერთობა, 1920 | 7 ივლისი

კომუნისტი 1934 | 16 აპრილი

კომუნისტი 1934 | 17 აპრილი

კომუნისტი 1934 | 10 მაისი

საქართველო , 1918 | 3 აგვისტო

ბარრიკადი, 1920 | 25 ოქტომბერი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 28 აპრილი

კომუნისტი 1934 | 1 ივნისი

კომუნისტი 1934 | 5 ივნისი

კომუნისტი 1934 | 12 ივნისი

კომუნისტი 1934 | 14 ივნისი

თეატრი და ცხოვრება, 1915 | 5 ივლისი

კომუნისტი 1934 | 20 ივნისი

ბარრიკადი

ბარრიკადი, 1920 | 25 ოქტომბერი

კომუნისტი, 1933 | 3 იანვარი

საქართველო , 1918 | 1 ივნისი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 31 მაისი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 6 ივლისი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 6 მაისი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 7 მაისი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 3 ივნისი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 17 ივნისი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 4 ოქტომბერი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 10 დეკემბერი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 14 დეკემბერი

საქართველოს რესპუბლიკა , 1918 | 4 ოქტომბერი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 14 იანვარი

საქართველო, 1920 | 23 იანვარი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 3 თებერვალი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 7 მარტი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 24 მარტი

"ვოლნი გორეცი" ("ВОЛЬНЫЙ ГОРЕЦ"- "თავისუფალი მთიელი"), №5, 1919 წლის 13 ოქტომბერი

ერთობა, 1918 | 13 მარტი

კომუნისტი 1934 | 11 ივლისი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 4 ივნისი

საქართველო, 1918 | 19 დეკემბერი

საქართველო, 1920 | 30 იანვარი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 29 მაისი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 13 ივნისი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 6 ივნისი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 5 ივნისი

საქართველო , 1918 | 18 ივნისი

ერთობა, 1919 | 21 დეკემბერი

სახალხო საქმე, 1919 | 24 დეკემბერი

ერთობა,1919 | 1 ივნისი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 27 სექტემბერი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 9 ოქტომბერი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 21 ოქტომბერი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 5 მაისი

ერთობა, 1919 | 22 ივნისი

ერთობა, 1918 | 14 სექტემბერი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 23 იანვარი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 7 თებერვალი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 18 მარტი

ერთობა, 1918 | 6 ნოემბერი

ერთობა, 1918 | 7 ნოემბერი

ერთობა, 1918 | 21 ნოემბერი

გაზეთი „საქართველო“, 1919 | 4 ივნისი

ერთობა, 1919 | 17 აპრილი

საქართველო , 1918 | 8 ივნისი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 8 ივნისი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 11 ივნისი

საქართველო , 1918 | 31 ივლისი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 6 ნოემბერი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 19 დეკემბერი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1918 | 7 დეკემბერი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 15 ივნისი

ერთობა, 1919 | 17 ივნისი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 14 ივნისი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 20 ივნისი

ერთობა, 1919 | 18 ივნისი

კომუნისტი 1933 | 4 იანვარი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 21 ივნისი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 22 ივნისი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 22 მაისი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 24 ივნისი

საქართველოს რესპუბლიკა , 1918 | 15 სექტემბერი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1918 | 26 ოქტომბერი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 25 ივნისი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 26 ივნისი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 27 ივნისი

ერთობა, 1919 | 26 ივნისი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 29 ივნისი

ერთობა, 1920 | 11 ივლისი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 2 ივლისი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 23 ივლისი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 5 ივლისი

საქართველო , 1918 | 31 მაისი

ერთობა, 1918 | 23 ნოემბერი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 22 ივლისი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 10 ივლისი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 17 ივლისი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 13 ივლისი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 18 ივლისი

ერთობა, 1918 | 9 მარტი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 20 ივლისი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 29 ივლისი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 25 იანვარი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 3 მარტი

ერთობა, 1920 | 23 ივლისი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 24 ივლისი

ერთობა, 1918 | 30 ნოემბერი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 27 ივლისი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 30 ივლისი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 10 სექტემბერი

ერთობა, 1920 | 24 აგვისტო

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 17 აგვისტო

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 31 ივლისი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 1 აგვისტო

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 5 აგვისტო

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 3 აგვისტო

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 9 აგვისტო

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 16 აგვისტო

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 21 მარტი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 7 აგვისტო

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 6 სექტემბერი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 12 აგვისტო

საქართველო, 1920 | 4 თებერვალი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 20 თებერვალი

ერთობა, 1919 | 8 აგვისტო

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 13 თებერვალი

ერთობა, 1920 | 21 აგვისტო

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 15 აგვისტო

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 23 აგვისტო

ერთობა, 1918 | 3 მარტი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 14 სექტემბერი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 21 აგვისტო

სახალხო საქმე, 1920 | 26 მაისი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 31 ოქტომბერი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 24 აგვისტო

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 7 სექტემბერი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 29 აგვისტო

საქართველო, 1920 | 22 თებერვალი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 26 აგვისტო

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 12 სექტემბერი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 11 სექტემბერი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 26 მაისი

სახალხო საქმე, 1919 | 31 დეკემბერი

ერთობა, 1918 | 26 მაისი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 4 სექტემბერი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 3 ოქტომბერი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 13 სექტემბერი

ერთობა, 1918 | 29 ნოემბერი

"ვოლნი გორეცი"("ВОЛЬНЫЙ ГОРЕЦ"- "თავისუფალი მთიელი"), №1, 1919 წლის 8 სექტემბერი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 17 ნოემბერი

საქართველო, 1918 | 4 დეკემბერი

საქართველო, 1918 | 8 დეკემბერი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 24 სექტემბერი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 19 ნოემბერი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 26 სექტემბერი

ერთობა, 1919 | 26 აპრილი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 30 სექტემბერი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 20 სექტემბერი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 10 აპრილი

საქართველო , 1918 | 4 ივნისი

ერთობა, 1918 | 10 მარტი

საქართველო , 1918 | 5 ივნისი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 5 დეკემბერი

საქართველოს რესპუბლიკა , 1918 | 1 ოქტომბერი

ერთობა, 1919 | 20 დეკემბერი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1918 | 21 დეკემბერი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 23 აპრილი

საქართველო , 1918 | 12 ივნისი

სახალხო საქმე, 1920 | 22 აპრილი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 4 მაისი

ერთობა, 1920 | 2 ივლისი

საქართველო , 1918 | 21 ივნისი

საქართველო , 1918 | 22 ივნისი

საქართველო , 1918 | 26 ივნისი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 25 ოქტომბერი

ერთობა, 1918 | 8 ნოემბერი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 16 მარტი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1918 | 31 ოქტომბერი

ერთობა, 1918 | 20 ნოემბერი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 11 მაისი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 18 მაისი

ერთობა, 1920 | 3 აგვისტო

საქართველო , 1918 | 6 ივლისი

ბარრიკადი, 1920 | 25 ოქტომბერი

ბარრიკადი, 1920 | 18 ოქტომბერი

ბარრიკადი, 1922 | 1 თებერვალი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 21 აპრილი

საქართველოს რესპუბლიკა , 1918 | 27 ივლისი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 5 ოქტომბერი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 8 ოქტომბერი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 14 ოქტომბერი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 10 ოქტომბერი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 11 ოქტომბერი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 15 ოქტომბერი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 28 ოქტომბერი

საქართველოს რესპუბლიკა , 1918 | 26 ივლისი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 16 ოქტომბერი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 18 ოქტომბერი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 19 ოქტომბერი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 12 ნოემბერი

სახალხო საქმე, 1918 | 25 ნოემბერი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 29 ოქტომბერი

საქართველოს რესპუბლიკა , 1918 | 28 ივლისი

საქართველოს რესპუბლიკა , 1918 | 30 ივლისი

საქართველოს რესპუბლიკა , 1918 | 10 აგვისტო

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 4 ნოემბერი

საქართველოს რესპუბლიკა , 1918 | 17 სექტემბერი

საქართველო , 1918 | 6 აგვისტო

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 8 ნოემბერი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 7 იანვარი

სახალხო საქმე, 1920 | 20 აპრილი

საქართველოს რესპუბლიკა , 1918 | 9 აგვისტო

საქართველოს რესპუბლიკა , 1918 | 13 აგვისტო

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 11 ნოემბერი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 3 აპრილი

საქართველო, 1920 | 10 თებერვალი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 17 თებერვალი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 15 ნოემბერი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 27 ნოემბერი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 16 აპრილი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 14 ნოემბერი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 22 ნოემბერი

საქართველოს რესპუბლიკა , 1918 | 15 აგვისტო

საქართველოს რესპუბლიკა , 1918 | 18 აგვისტო

ერთობა, 1918 | 18 აგვისტო

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 18 იანვარი

საქართველო, 1920 | 12 თებერვალი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 26 ნოემბერი

სახალხო საქმე, 1919 | 12 დეკემბერი

საქართველოს რესპუბლიკა , 1918 | 21 აგვისტო

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 20 ნოემბერი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 30 ნოემბერი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 28 ნოემბერი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 22 აგვისტო

საქართველო, 1920 | 27 იანვარი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 2 დეკემბერი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1918 | 9 ოქტომბერი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 6 დეკემბერი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 7 დეკემბერი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 11 დეკემბერი

ერთობა, 1920 | 3 ივლისი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 28 მარტი

ერთობა, 1919 | 26 მაისი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1918 | 13 ოქტომბერი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 15 დეკემბერი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 17 დეკემბერი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 15 აპრილი

სახალხო საქმე, 1919 | 18 დეკემბერი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 5 თებერვალი

სახალხო საქმე, 1919 | 23 დეკემბერი

სახალხო საქმე, 1919 | 26 დეკემბერი

სახალხო საქმე, 1919 | 27 დეკემბერი

საქართველოს რესპუბლიკა , 1918 | 6 სექტემბერი

სახალხო საქმე, 1919 | 28 დეკემბერი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 30 მაისი

სახალხო საქმე, 1919 | 30 დეკემბერი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 18 დეკემბერი

ერთობა, 1918 | 23 აგვისტო

საქართველოს რესპუბლიკა , 1918 | 27 აგვისტო

საქართველოს რესპუბლიკა , 1918 | 28 აგვისტო

საქართველოს რესპუბლიკა , 1918 | 30 აგვისტო

საქართველოს რესპუბლიკა , 1918 | 4 სექტემბერი

საქართველოს რესპუბლიკა , 1918 | 5 სექტემბერი

საქართველოს რესპუბლიკა , 1918 | 7 სექტემბერი

კომუნისტი 1940 | 5 თებერვალი

საქართველო , 1918 | 4 ოქტომბერი

ერთობა, 1918 | 8 სექტემბერი

საქართველოს რესპუბლიკა , 1918 | 10 სექტემბერი

საქართველოს რესპუბლიკა , 1918 | 11 სექტემბერი

საქართველოს რესპუბლიკა , 1918 | 13 სექტემბერი

სახალხო საქმე, 1918 | 3 ოქტომბერი

ერთობა, 1920 | 17 აგვისტო

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 28 მაისი

ერთობა, 1919 | 13 აპრილი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 1 ივნისი

სახალხო საქმე, 1920 | 1 ივნისი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 9 ივნისი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1918 | 16 ოქტომბერი

სახალხო საქმე, 1920 | 5 ივნისი

საქართველოს რესპუბლიკა , 1918 | 16 სექტემბერი

საქართველოს რესპუბლიკა , 1918 | 20 სექტემბერი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 5 ივნისი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 19 მაისი

ერთობა, 1919 | 17 ივნისი

სახალხო საქმე, 1920 | 8 ივნისი

ერთობა, 1918 | 26 სექტემბერი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 8 ივნისი

ერთობა, 1920 | 17 ივლისი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 12 ივნისი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 13 ივნისი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 15 ივნისი

ერთობა, 1918 | 28 სექტემბერი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1918 | 6 დეკემბერი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1918 | 27დეკემბერი

საქართველოს რესპუბლიკა , 1918 | 6 ოქტომბერი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 6 იანვარი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 22 თებერვალი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 24 აპრილი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 12 მაისი

საქართველოს რესპუბლიკა , 1918 | 3 ოქტომბერი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 3 იანვარი

საქართველო, 1920 | 4 იანვარი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 16 იანვარი

საქართველო, 1920 | 16 იანვარი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 17 იანვარი

საქართველო, 1920 | 21 იანვარი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 21 იანვარი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 22 იანვარი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 4 იანვარი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 29 იანვარი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 27 იანვარი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1918 | 17 ოქტომბერი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1918 | 27 ოქტომბერი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 1 აპრილი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 4 აპრილი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 30 იანვარი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 31 იანვარი

საქართველო, 1920 | 22 იანვარი

საქართველო, 1916 | 8 ოქტომბერი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1918 | 22 ოქტომბერი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1918 | 18 ოქტომბერი

საქართველო , 1918 | 18 ოქტომბერი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1918 | 19 ოქტომბერი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1918 | 23 ოქტომბერი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 6 თებერვალი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 10 თებერვალი

საქართველო, 1920 | 28 თებერვალი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 2 მარტი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 21 თებერვალი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 24 თებერვალი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 5 მარტი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 6 მარტი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 11 მარტი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 12 მარტი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 17 მარტი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 20 აპრილი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 23 მარტი

სახალხო საქმე, 1920 | 1 აპრილი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 7 აპრილი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1918 | 30 ოქტომბერი

ერთობა, 1918 | 9 ნოემბერი

ერთობა, 1918 | 16 ნოემბერი

ერთობა, 1918 | 1 მარტი

ერთობა, 1918 | 14 ნოემბერი

ერთობა, 1918 | 22 ნოემბერი

ერთობა, 1919 | 3 მაისი

ერთობა, 1918 | 19 ნოემბერი

საქართველო, 1918 | 29 დეკემბერი

ერთობა, 1920 | 6 ივლისი

ერთობა, 1920 | 28 სექტემბერი

ერთობა, 1920 | 7 სექტემბერი

ვაზი და ღვინო, 1920 | 15 აპრილი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 24 ოქტომბერი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 2 ოქტომბერი

ერთობა, 1920 | 20 ივლისი

ერთობა, 1920 | 14 სექტემბერი

ვაზი და ღვინო, 1920 | 1 მაისი

კომუნისტი, 1924 | 12 მარტი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 13 მაისი

ერთობა, 1920 | 29 სექტემბერი

ერთობა, 1920 | 11 ივლისი

ერთობა, 1920 | 29 აგვისტო

საქართველოს რესპუბლიკა, 1918 | 15 დეკემბერი

სახალხო საქმე, 1918 | 14 დეკემბერი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 17 აპრილი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 27 აპრილი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1920 | 20 მაისი

ერთობა, 1919 | 31 მაისი

სახალხო საქმე, 1918 | 1 დეკემბერი

ნაციონალისტი, 1920 | 13 ოქტომბერი

ხმა ქართველი ქალისა, 1917 | 18 მაისი

კომუნისტი, 1923 | 7 ნოემბერი

კომუნისტი, 1923 | 10 ნოემბერი

კომუნისტი, 1923 | 16 იანვარი

კომუნისტი, 1925 | 27 მაისი

ერთობა, 1920 | 13 ივლისი

ერთობა, 1918 | 4 მარტი

ერთობა, 1918 | 8 მარტი

ერთობა, 1920 | 9 ივლისი

ერთობა, 1920 | 3 სექტემბერი

ერთობა, 1920 | 24 ივლისი

ხმა ქართველი ქალისა, 1917 | 5 აპრილი

ხმა ქართველი ქალისა, 1917 | 11 მაისი

ხმა ქართველი ქალისა, 1917 | 12 ოქტომბერი

ხმა ქართველი ქალისა, 1917 | 19 ოქტომბერი

ხმა ქართველი ქალისა, 1917 | 6 ნოემბერი

ხმა ქართველი ქალისა, 1917 | 13 ნოემბერი

ხმა ქართველი ქალისა, 1917 | 20 ნოემბერი

ხმა ქართველი ქალისა, 1917 | 4 დეკემბერი

ხმა ქართველი ქალისა, 1918 | 3 ივნისი

ხმა ქართველი ქალისა, 1918 | 31 ოქტომბერი

ხმა ქართველი ქალისა, 1917 | 17 აპრილი

ერთობა, 1920 | 24 ივლისი

ხმა ქართველი ქალისა, 1917 | 24 აპრილი

ერთობა, 1920 | 24 ივლისი

ხმა ქართველი ქალისა, 1917 | 4 მაისი

ერთობა, 1918 | 11 მარტი

ხმა ქართველი ქალისა, 1918 | 17 აპრილი

ხმა ქართველი ქალისა, 1918 | 20 ივნისი

ერთობა, 1920 | 24 ივლისი

ერთობა, 1920 | 23 ივლისი

ხმა ქართველი ქალისა, 1918 | 4 თებერვალი

ერთობა, 1920 | 9 ივლისი

ვაზი და ღვინო, 1920 | 1 მარტი

ერთობა, 1920 | 5 სექტემბერი

ერთობა, 1920 | 22 ივლისი

საქართველოს რესპუბლიკა, 1919 | 1 ნოემბერი

ერთობა, 1920 | 31 ივლისი

ბარრიკადი, 1920 | 25 ოქტომბერი

ბარრიკადი, 1920 | 8 ნოემბერი

ერთობა, 1920 | 18 ივლისი

ერთობა, 1920 | 16 ივლისი

ერთობა, 1920 | 4 ივლისი

ერთობა, 1920 | 15 ივლისი

სახალხო საქმე, 1918 | 7 დეკემბერი *

ერთობა, 1920 | 9 სექტემბერი

ერთობა, 1920 | 10 აგვისტო

ერთობა, 1919 | 5 ივნისი

ერთობა, 1920 | 21 ივლისი

ერთობა, 1920 | 25 ივლისი

ერთობა, 1918 | 7 თებერვალი

ერთობა, 1919 | 29 მაისი

ვაჟთა და ქალთა გიმნაზია

ერთობა, 1919 | 18 მაისი

ერთობა, 1918 | 30 იანვარი

"ვოლნი გორეცი" ("ВОЛЬНЫЙ ГОРЕЦ"-"თავისუფალი მთიელი"), №2, 1919 წლის 22 სექტემბერი

"ვოლნი გორეცი" ("ВОЛЬНЫЙ ГОРЕЦ"- "თავისუფალი მთიელი'), №6, 1919 წლის 20 ოქტომბერი

ეროვნული საბჭო

ბულგარეთის საზავო წინადადება

უცხოეთი

ვაზი და ღვინო, 1920 | 15 თებერვალი

ახალი ამბავი

ერთობა, 1920 | 8 სექტემბერი

სახალხო საქმე, 1918 | 3 დეკემბერი

სახალხო საქმე, 1918 | 1 ოქტომბერი

სახალხო საქმე, 1918 | 1 ნოემბერი

საქართველო, 1920 | 1 იანვარი

ერთობა, 1920 | 5 აგვისტო

სახალხო საქმე, 1918 | 2 ოქტომბერი

ერთობა, 1920 | 14 აგვისტო

სახალხო საქმე, 1918 | 4 დეკემბერი

ვაზი და ღვინო, 1920 | 15 მარტი

სახალხო საქმე, 1918 | 5 ოქტომბერი

საქართველო, 1920 | 3 იანვარი

ერთობა, 1919 | 21 ივნისი

სახალხო საქმე, 1918 | 6 ოქტომბერი

ერთობა, 1920 | 26 სექტემბერი

სახალხო საქმე, 1918 | 6 დეკემბერი

სახალხო საქმე, 1918 | 8 დეკემბერი

სახალხო საქმე, 1918 | 8 ოქტომბერი

ვაზი და ღვინო, 1920 | 1 აპრილი

ერთობა, 1920 | 20 აგვისტო

ერთობა, 1920 | 31 აგვისტო

სახალხო საქმე, 1918 | 9 ოქტომბერი

ერთობა, 1919 | 20 ივნისი

ერთობა, 1918 | 22 თებერვალი

ერთობა, 1918 | 7 მარტი

"ვოლნი გორეცი" ("ВОЛЬНЫЙ ГОРЕЦ"- "თავისუფალი მთიელი"), №3, 1919 წლის 29 სექტემბერი

ერთობა, 1918 | 6 მარტი

ბარრიკადი, 1924 | 6 იანვარი

ერთობა, 1920 | 12 სექტემბერი

ერთობა, 1918 | 24 მარტი

"ვოლნი გორეცი" ("ВОЛЬНЫЙ ГОРЕЦ"- "თავისუფალი მთიელი"), №4, 1919 წლის 6 ოქტომბერი

ერთობა, 1918 | 21 მარტი

ერთობა, 1920 | 18 აგვისტო

ნაციონალისტი, 1920 | 5 ოქტომბერი

ერთობა, 1918 | 28 მარტი

წყარო: საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გზათა სამინისტროს ბრძანებები, დოკუმენტების წინასწარი რევიზიის წესები, სალიკვიდაციო ჯილდოს კანონის შესრულების ინსტრუქცია და მიმდინარე მიმოწერა
წყაროს ტიპი: საარქივო დოკუმენტი
თარიღი: 1918-12-13 00:00:00
გამოცემის ნ.: 
გვერდების რაოდენობა: 1
გვერდი: 
გამოცემის ადგილი: თბილისი
ენა: ქართული
გამომცემელი: გზათა სამინისტროს საავტომობილო განყოფილების ბუღალტერია
დაცულია: საქართველოს სსრ კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის არქივი
შიფრი: ფონდი 1881, ანაწერი 1, საქმე 5
კომენტარი: საქმე N8 ა _ დაწყების თარიღი არ იკითხება- 02.03.1919 წლამდესაარქივო დოკუმენტი
ლინკი: ლინგვისტურ კვლევათა ინსტიტუტი | 2015