საარქივო დოკუმენტი პერიოდიკა წიგნი ელ. რესურსი

ქართული მწიგნობრობის მოამაგე ივანე კერესელიძე

წყარო: საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გზათა სამინისტროს ბრძანებები, დოკუმენტების წინასწარი რევიზიის წესები, სალიკვიდაციო ჯილდოს კანონის შესრულების ინსტრუქცია და მიმდინარე მიმოწერა
წყაროს ტიპი: საარქივო დოკუმენტი
თარიღი: 1918-12-13 00:00:00
გამოცემის ნ.: 
გვერდების რაოდენობა: 1
გვერდი: 
გამოცემის ადგილი: თბილისი
ენა: ქართული
გამომცემელი: გზათა სამინისტროს საავტომობილო განყოფილების ბუღალტერია
დაცულია: საქართველოს სსრ კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის არქივი
შიფრი: ფონდი 1881, ანაწერი 1, საქმე 5
კომენტარი: საქმე N8 ა _ დაწყების თარიღი არ იკითხება- 02.03.1919 წლამდესაარქივო დოკუმენტი
ლინკი: ლინგვისტურ კვლევათა ინსტიტუტი | 2015