ივანე ზაქარიას ძე როსტომაშვილი

ენისლის სკოლის პედაგოგი