ალექსანდრა სევერიონის ასული ჟვანია ჯინჭარაძისა

1924 წლის აჯანყების მონაწილის ქალიშვილი