ალექსანდრე დიმიტრის ძე ციურუპა

საბჭოთა სახელმწიფო მოღვაწე