წყარო: [ქრ. შარაშიძის] წერილი თამარ [მაჭავარიანისადმი] ულოცავს იუბილეს
წყაროს ტიპი: საარქივო დოკუმენტი
თარიღი:
გამოცემის ნ.:
გვერდების რაოდენობა:
გვერდი:
გამოცემის ადგილი:
ენა: ქართული
გამომცემელი:
დაცულია: საქართველოს სსრ სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის არქივი
შიფრი: ქრისტინე გიორგის ასული შარაშიძის არქივი l ქრისტინე (ჩიტო) შარაშიძის წერილები სხვადასხვა პირებისადმი N-1280
კომენტარი: შავი
ლინკი: