წყარო: ელენე ნოდიას წერილი ქრ. შარაშიძისადმი. იგონებს მოწაფეობას და ქრ. შარაშიძის პედაგოგიურ მოღვაწეობას.
წყაროს ტიპი: საარქივო დოკუმენტი
თარიღი:
გამოცემის ნ.:
გვერდების რაოდენობა: 4
გვერდი:
გამოცემის ადგილი:
ენა: ქართული
გამომცემელი:
დაცულია: ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
შიფრი: ქრისტინე გიორგის ასული შარაშიძის არქივი l სხვადასხვა პირთა წერილები ქრისტინე (ჩიტო) შარაშიძისადმი N-1546
კომენტარი: წერილის ბოლოს მინაწერია ელენე ნოდიას ხელით: "ეს წერილი არ არის ისე დაწერილი, როგორც მინდოდა, მაგრამ მაინც გიგზავნი. წაიკითხე და შემდეგ დახიე."
ლინკი: