წყარო: რუსუდან ორბელის დეპეშა ქრისტინე შარაშიძისადმი. ულოცავს 1 მაისს.
წყაროს ტიპი: საარქივო დოკუმენტი
თარიღი:
გამოცემის ნ.:
გვერდების რაოდენობა: 1
გვერდი:
გამოცემის ადგილი:
ენა: რუსული
გამომცემელი:
დაცულია: ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
შიფრი: ქრისტინე გიორგის ასული შარაშიძის არქივი l სხვადასხვა პირთა წერილები ქრისტინე (ჩიტო) შარაშიძისადმი N-1551
კომენტარი:
ლინკი: