წყარო: შალვა მაღლაკელიძის წერილი გაიოზ მაღლაკელიძისადმი 1952 | 3 მარტი
წყაროს ტიპი: საარქივო დოკუმენტი
თარიღი: 05 მარტი, 1952 წელი
გამოცემის ნ.:
გვერდების რაოდენობა:
გვერდი:
გამოცემის ადგილი: ბერლინი, ბონჰეიმერის ქუჩა 225, ბონი, კურფურსტენდამის ქუჩა 225
ენა: ქართული
გამომცემელი: ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
დაცულია: ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
შიფრი: მაღლაკელიძეების არქივი I N202
კომენტარი:
ლინკი: