ფაქტი

ძიება ტიპებითა და თარიღით

პირადი ინფორმაცია [ 1970 წელი ]
სახელი
სრულად
ავტორობა
სრულად
თანამდებობა
სრულად
ორგანიზაცია
სრულად
პირადი ურთიერთობა
სრულად
განათლება
სრულად
ღონისძიება
სრულად
მფლობელობა
სრულად
პირადი ინფორმაცია
სრულად
სტატუსი
სრულად
გარდაცვალება
სრულად
ნასამართლეობა
სრულად