მარია სამსონის ასული ზაულაუკიძე

ბუდიონ-პოლიკარპე გურგენის ძე მდივანის მეუღლე