ლეონიდე ჯიბლაძე

პროლეტარული ტურიზმისა და ექსკურსიების საზოგადოების რესპუბლიკური საბჭოს თავმჯდომარე