მალაქია ონიანი

1924 წლის აჯანყების მონაწილე, მენშევიკი, აქტიური ხელმძღვანელი სვანეთის აჯანყებისა