მალაქია ონიანი

1924 წლის აჯანყების მონაწილე, მენშევიკი, სვანეთის აჯანყების აქტიური ხელმძღვანელი