კიშე ჯამბურიძე

1924 წლის აჯანყების მონაწილე, ონიანის სვანური დაჯგუფების წევრი