ნიკო თავდგირიძე

1924 წლის აჯანყების მონაწილე გედევანიშვილის თანაკამერელი