ნინა ექვთიმიშვილი

1924 წლის აჯანყების მონაწილის მეუღლე