ლ. ღოღობერიძე

საქართველოს კომუნისტური პარტიის (ბ) ცენტრალური კომიტეტის მდივანი