სევერიონ ოქროპირის ძე ჟვანია

1924 წლის აჯანყების მონაწილე