მარიამ ჟვანიასი

1924 წლის აჯანყების მონაწილის მეუღლე