ალექსანდრა სევერიონის ასული ჟვანია-ჯინჭარაძისა

1924 წლის აჯანყების მონაწილის ქალიშვილი