ირაკლი ათანასეს ძე რუსია

1924 წლის აჯანყების მონაწილე