ნ. ოსინსკი (ვალერიან ვალერიანის ძე ობოლენსკი)

საბჭოთა ეკონომისტი და პარტიული მოღვაწე