სოსიკო ივანეს ძე ღლონტი

1924 წლის აჯანყების მონაწილის ვაჟი