კატო ძიძგურისა

1924 წლის აჯანყების მონაწილის მეუღლე