მეჯიდ ეფენდიევი

აზერბაიჯანის ცენტრალური აღმასრულებელი კომისიის თავმჯდომარე