უსეინ სახმანოვი

აზერბაიჯანის სახკომსაბჭოს თავმჯდომარე