უსეინ სახმანოვი

აზერბაიჯანის სახკომსაბჭოს თავჯდომარე