ტაგანროგი, როსტოვის ოლქი, სამხრეთის ფედერალური მხარე, რუსეთის ფედერაცია