თბილისი, ანდრეევის//ანდრიას (ორჯონიკიძის, დღევანდელი – გიორგი ჩუბინაშვილის) ქუჩა, №22