საქართველოს პროსოპოგრაფია

ადგილები

რეგისტრირებული ადგილები1726

ჭოგნარი

იმერეთის მხარის სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფელი

ჭოლევი

იმერეთის მხარის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელი

ჭორვილა

იმერეთის მხარის საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელი

ჭალა

იმერეთის მხარის საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელი

ჭალოვანი

იმერეთის მხარის საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელი

ჭალასთავი

იმერეთის მხარის თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელი

ჭალატყე

იმერეთის მხარის ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფეი

წყნორი

იმერეთის მხარის ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელი

ძიროვანი

იმერეთის მხარის ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელი

ძმუისი

იმერეთის მხარის ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელი

ძუყნური

იმერეთის მხარის ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელი

ძეძილეთი

იმერეთის მხარის ხონის მუნიციპალიტეტის სოფელი

ფცა

სოფელი ქარელის მუნიციპალიტეტში

ფცა

სოფელი ქარელის მუნიციპალიტეტში

ცხრუკვეთი

იმერეთის მხარის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელი

ციხისუბანი

იმერეთის მხარის ვანის მინიციპალიტეტის სოფელი

ცხამი

იმერეთის მხარის საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელი

ცხენთარო

იმერეთის მხარის ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელი

ჩხარ-ეწერი

იმერეთის მხარის თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელი

ჩიხა

იმერეთის მხარის საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელი

აწერისხევი, აწრისხევი

სოფელი ერედვის მუნიციპალიტეტში

შუყერი

იმერეთის მხარის ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელი

შუბანი

იმერეთის მხარის ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელი

შუქრუთი

იმერეთის მხარის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელი

კოტიანეთი

სამეგრელო-ზემო სვანეთის მხარის სენაკის მუნიციპალიტეტის სოფელი