საქართველოს პროსოპოგრაფია

ადგილები

რეგისტრირებული ადგილები1733

ხუნჯულაური

იმერეთის მხარის სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფელი

ხორითი

იმერეთის მხარის ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელი

ხონი

იმერეთის მხარის ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ცენტრი

ხემაღალი

იმერეთის მხარის ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელი

ხიდარი

იმერეთის მხარის ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელი

ხანი

იმერეთის მხარის ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელი

ხალიფაური

იმერეთის მხარის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელი

ჭოგნარი

იმერეთის მხარის სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფელი

ჭოლევი

იმერეთის მხარის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელი

ჭორვილა

იმერეთის მხარის საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელი

ჭალა

იმერეთის მხარის საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელი

ჭალოვანი

იმერეთის მხარის საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელი

ჭალასთავი

იმერეთის მხარის თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელი

ჭალატყე

იმერეთის მხარის ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფეი

წყნორი

იმერეთის მხარის ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელი

ძიროვანი

იმერეთის მხარის ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელი

ძმუისი

იმერეთის მხარის ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელი

ძუყნური

იმერეთის მხარის ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელი

ძეძილეთი

იმერეთის მხარის ხონის მუნიციპალიტეტის სოფელი

ფცა

სოფელი ქარელის მუნიციპალიტეტში

ფცა

სოფელი ქარელის მუნიციპალიტეტში

ცხრუკვეთი

იმერეთის მხარის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელი

ციხისუბანი

იმერეთის მხარის ვანის მინიციპალიტეტის სოფელი

ცხამი

იმერეთის მხარის საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელი

ცხენთარო

იმერეთის მხარის ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელი