საქართველოს პროსოპოგრაფია

ფაქტები

რეგისტრირებული ფაქტები48277

1889

ტიპი: ავტორობა

1889 წლის 23 თებერვლის გაზეთ „ივერიაში“ გამოქვეყნდა არისტო ქუთათელაძის წერილი სილოვან ხუნდაძის მიერ შედგენილი ქართული გრამატიკის სახელმძღვანელოს შესახებ.

1889

ტიპი: ღონისძიება

1889 წლის თებერვალში იოსებ თარხნიშვილმა მონაწილეობა მიიღო ახალციხეში გამართულ წარმოდგენაში „ძუნწი“.

1889

ტიპი: თანამდებობა

1889 წელს ალექსანდრე მატინოვი თბილისის ქალაქისთავი იყო.

1889

ტიპი: ღონისძიება

1889 წლის 22 თებერვლის გაზეთ „ივერიის“ ცნობით, დავით ზაქარიას ძე სარაჯიშვილმა წინამძღვრიანთკარის სამეურნეო სკოლას არყის გამოსახდელის სპილენძის ზარფუში შესწირა.

1889

ტიპი: ღონისძიება

1889 წლის 5 მარტს ვასო ალექსის ძე აბაშიძეს თბილისში სალიტერატურო საღამო უნდა გაემართა.

1889

ტიპი: ავტორობა

1889 წლის 26 თებერვლის გაზეთ „ივერიაში“ ვაჟა-ფშაველას „კოპალა“ დაიბეჭდა.

1897

ტიპი: პირადი ინფორმაცია

1897 წლის 14 აგვისტოს „ცნობის ფურცელში“ მოქალაქე აბაზაძე მოხსენიებულია აბაზიანცად.

1920

ტიპი: ღონისძიება

1920 წლის 29 იანვრის გაზეთ „საქართველოს“ ცნობით, აგრონიმიული დახმარების მოღვაწეთა პირველი ყრილობის მეორე სექციამ მანდელშტამის მოხსენებაზე შესაბამის თეზისები მიიღო.

1920

ტიპი: ავტორობა

1920 წლის 29 იანვრის გაზეთ „საქართველოს“ ცნობით, საქართველოს აგრონიმიული დახმარების მოღვაწეთა პირველი ყრილობის პირველ სექციაში აგრონომმა ვასილ ილიას ძე რცხილაძემ წაიკითხა მოხსენება „სასოფლო-სამეურნეო საზოგადოების მნიშვნელობა სოფლის მეურნეობაში“.

1920

ტიპი: ღონისძიება

1920 წლის 29 იანვრის გაზეთ „საქართველოს“ ცნობით, აგრონიმიული დახმარების მოღვაწეთა პირველი ყრილობის პირველმა სექციამ აგრონომ ვასილ რცხილაძის მოხსენება მიიღო და დაადგინა, აღძრულიყო შუამდგომლობა მთავრობის წინაშე დახმარების შესახებ.

1888

ტიპი: განათლება

1888 წლის ივნისში კონსტანტინე დოდაშვილი მოსკოვის მხატვრობისა და ხუროთმოძღვრების სკოლაში სწავლობდა.

1888

ტიპი: ავტორობა

1888 წლის 23 ივნისის გაზეთ „ივერიის“ ცნობით, კონსტანტინე დოდაშვილმა ქართული ენის შესახებ ახალი ვრცელი რეფერატი დაწერა.

1888

ტიპი: ავტორობა

1888 წლის 23 ივნისის გაზეთ „ივერიის“ ცნობით, კონსტანტინე დოდაშვილი საზოგადო კრებაზე თავის ნაშრომს „აღმოსავლეთის სიძველეთა მოყვარულობას“ წაიკითხავდა.

1888

ტიპი: ღონისძიება

1888 წელს ალექსანდრე ხახანაშვილმა მოსოკვის უნივერსიტეტის კურსი დაასრულა.

1888

ტიპი: ორგანიზაცია

1888 წლის 23 ივნისის გაზეთ „ივერიის“ ცნობით, ალექსანდრე ხახანაშვილი მოსკოვის ანთრპოლოგიის, ბუნებისმეტყველებისა და ეთნოგრაფიის საიმპერატორი საზოგადოების წევრი იყო.

1888

ტიპი: ავტორობა

1888 წლის 23 ივნისის გაზეთ „ივერიის“ ცნობით, ალექსანდრე ხახანაშვილს მაგისტრის ხარისხის მოსაპოვებლად უნდა დაეწერა დისერტაცია თემაზე: „რა გავლენა ჰქონდა ბიზანტიას საქართველოს სახელმწიფო და სოციალურ ცხოვრებაზე“.

1888

ტიპი: ღონისძიება

1888 წლის 19 ივნისს ქუთაისის საკათედრო სობორში გაბრიელ ცაგარეიშვილმა წირვა აღავლინა.

1920

ტიპი: ავტორობა

1920 წლის 29 იანვრის გაზეთ „საქართველოს“ ცნობით, საქართველოს აგრონიმიული დახმარების მოღვაწეთა პირველი ყრილობის მეორე სექციაში მანდელშტამმა წაიკითხა მოხსენება „სტატისტიკის მოწყობის შესახებ“.

1920

ტიპი: ავტორობა

1920 წლის 29 იანვრის გაზეთ „საქართველოს“ ცნობით, საქართველოს აგრონიმიული დახმარების მოღვაწეთა პირველი ყრილობის მეორე სექციაში ნოე მანუჩარის ძე ყიფიანმა წაიკითხა მოხსენება „გეოლოგიურ გამოკვლევათა შესახებ“.

1920

ტიპი: ღონისძიება

1920 წლის 29 იანვრის გაზეთ „საქართველოს“ ცნობით, აგრონიმიული დახმარების მოღვაწეთა პირველი ყრილობის მეორე სექციამ ნოე მანუჩარის ძე ყიფიანის მოხსენებაზე შესაბამისი თეზისები მიიღო.

1888

ტიპი: ავტორობა

1888 წლის 26 ივნისის გაზეთ „ივერიაში“ რაფიელ ერისთავის ლექსი „სამი სურათი“ დაიბეჭდა.

1888

ტიპი: ღონისძიება

1888 წლის 26 ივნისის გაზეთ „ივერიის“ ცნობით, ეკატერინე გაბაშვილის მოთხრობათა კრებული მალე დაიბეჭდებოდა და გასაყიდად მაღაზიებში დაარიგებდნენ.

1888

ტიპი: ღონისძიება

1888 წლის 16 ივნისს საქართველოს ეგზარხოსი პალადი იმყოფებოდა კახეთში, სადაც მოინახულა შუამთისა და ალავერდის მონასტრები.

1888

ტიპი: გარდაცვალება

1888 წლის 14 ივნისს სოფელ ჭაქვინჯში ოდესის უნივერსიტეტის სტუდენტი მაქსიმე ჭანტურია გარდაიცვალა.

1888

ტიპი: ღონისძიება

1888 წლის 28 ივნისის გაზეთ „ივერიის“ ცნობით, ილია წინამძღვრიშვილის მიერ დაარსებულ სამეურნეო სკოლას ფუნქციონირების გასაგრძელებლად თითოეული ქართველისგან დახმარება ესაჭიროებოდა.