წყარო: მიმღები კომისიის სხდომის პროტოკოლი, Протоколы Заседания Приемочной Комиссии Арсрайкома
წყაროს ტიპი: საარქივო დოკუმენტი
თარიღი: 01 იანვარი, 1928 წელი
გამოცემის ნ.: N12
გვერდების რაოდენობა: 56
გვერდი: 13
გამოცემის ადგილი: თბილისი
ენა: რუსული
გამომცემელი:
დაცულია: საქართველოს სსრ კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის არქივი
შიფრი: ფონდი 19, აღწერა 1, საქმე 214
კომენტარი: კომისიამ მუშაობა დაიწყო 1928 წლის 15 იანვარს და დაასრულა 1928 წლის 31 მაისს.
ლინკი: