წყარო: სახალხო საქმე, 1918 | 1 ნოემბერი
წყაროს ტიპი: პერიოდიკა
თარიღი: 01 ნოემბერი, 1918 წელი
გამოცემის ნ.: N 372 (235)
გვერდების რაოდენობა: 4
გვერდი:
გამოცემის ადგილი: ტფილისი, ბარონის ქუჩა.
ენა: ქართული
გამომცემელი: საქართველოს სოციალისტ-ფედერალისტთა სარევოლუციო პარტია მთავარი კომიტეტის ორგანო.
დაცულია: საქართველოს სსრ სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის არქივი
შიფრი: F-263-1, F-263-2, F-263-3, K138-1-09
კომენტარი: სახალხო საქმე იყო, საპოლიტიკო და სალიტერატურო გაზეთი. ღირდა თვით: 10 მან. ნომერი ღირდა პროვინციაში 0.50 კაპიკი, რკინის გზის სადგურზე 60 კაპიკი. განცხადება ჩვეულებრივი სტრიქონი პეტიტით პირველი გვ: 60. კაპ. უკანასკნელი გვ: 40 კაპ: სამგლოვიარო განცხადება 15 მანეთი. ხელის მოწერა და განცხადება მიიღება ხდებოდა რედაქციის კანტორაში ყოველ დღე 9 -3 საათამდე. სასხლის ქუჩა N 6 ფოსტის ყუთი 190. გაზეთი იბეჭდება ტფილისის სტამბაში: ,, სახხოსაქმე“ ბარონის ქუჩაზე. გაზეთის მთავარი რედაქტორი იყო : სამსონ ფირცხალავა, რწმუნებული მთავარი კომიტეტისა.
ლინკი: http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/27859/1/Saxalxo_Sakme_1918_N372.pdf