იოსებ ოცხელის სახელობის ქუთაისის მე-2 საჯარო სკოლა (ქუთაისის ქართული სათავადაზნაურო გიმნაზია)