წყარო: კაკია (ეკატერინე) ასათიანის წერილი ქრისტინე შარაშიძისადმი, 1952 | 19 მარტი
წყაროს ტიპი: საარქივო დოკუმენტი
თარიღი: 19 მარტი, 1952 წელი
გამოცემის ნ.:
გვერდების რაოდენობა:
გვერდი:
გამოცემის ადგილი: საქართველო
ენა: ქართული
გამომცემელი: ხელნაწერთა ეროვნული ცენრტი
დაცულია: ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
შიფრი: ქრისტინე გიორგის ასული შარაშიძის არქივი l სხვადასხვა პირთა წერილები ქრისტინე (ჩიტო) შარაშიძისადმი N-1451
კომენტარი: კერძო ხასიათის
ლინკი: