წყარო: ქრ. შარაშიძის ღია ბარათი დედისა და მამისადმი
წყაროს ტიპი: საარქივო დოკუმენტი
თარიღი: 01 სექტემბერი, 1928 წელი
გამოცემის ნ.:
გვერდების რაოდენობა:
გვერდი:
გამოცემის ადგილი:
ენა: ქართული
გამომცემელი:
დაცულია: ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
შიფრი: ქრისტინე გიორგის ასული შარაშიძის არქივი l ქრისტინე (ჩიტო) შარაშიძის წერილები სხვადასხვა პირებისადმი N-1288
კომენტარი:
ლინკი: