წყარო: ჩიტო (ქრისტინე) შარაშიძის ღია ბარათი დედის – ნინო შარაშიძისადმი, 1932 | 28 მარტი
წყაროს ტიპი: საარქივო დოკუმენტი
თარიღი: 28 მარტი, 1932 წელი
გამოცემის ნ.:
გვერდების რაოდენობა: 1
გვერდი:
გამოცემის ადგილი: საქართველო
ენა: ქართული
გამომცემელი: ხელნაწერთა ეროვნული ცენრტი
დაცულია: ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
შიფრი: ქრისტინე გიორგის ასული შარაშიძის არქივი l ქრისტინე შარაშიძის წერილები სხვადასხვა პირებისადმი N-1372
კომენტარი: კერძო ხასიათის, ფანქრით
ლინკი: