წყარო: ქრისტინე შარაშიძის ღია ბარათი დედისადმი, 1932 | 7 სექტემბერი
წყაროს ტიპი: საარქივო დოკუმენტი
თარიღი: 07 სექტემბერი, 1932 წელი
გამოცემის ნ.:
გვერდების რაოდენობა: 2
გვერდი:
გამოცემის ადგილი: საქართველო
ენა: ქართული
გამომცემელი: ხელნაწერთა ეროვნული ცენრტი
დაცულია: ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
შიფრი: ქრისტინე გიორგის ასული შარაშიძის არქივი l ქრისტინე შარაშიძის წერილები სხვადასხვა პირებისადმი N-1374
კომენტარი: კერძო ხასიათის, ფანქრით
ლინკი: