წყარო: გოგი ქარცივაძის ღია ბარათი ჩიტო (ქრისტინე) შარაშიძისადმი, 1935 | 3 აგვისტო
წყაროს ტიპი: საარქივო დოკუმენტი
თარიღი: 03 აგვისტო, 1935 წელი
გამოცემის ნ.:
გვერდების რაოდენობა: 2
გვერდი:
გამოცემის ადგილი: აბასთუმანი, საქართველო
ენა: ქართული
გამომცემელი: ხელნაწერთა ეროვნული ცენრტი
დაცულია: ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
შიფრი: ქრისტინე გიორგის ასული შარაშიძის არქივი l სხვადასხვა პირთა წერილები ქრისტინე (ჩიტო) შარაშიძისადმი N-1607
კომენტარი: კერძო ხასიათის
ლინკი: