წყარო: თამარ შარაშიძე-ქარცივაძის ღია ბარათი (ჩიტო) ქრისტინე შარაშიძისადმი, 1929 | 5 დეკემბერი
წყაროს ტიპი: საარქივო დოკუმენტი
თარიღი: 29 დეკემბერი, 1940 წელი
გამოცემის ნ.:
გვერდების რაოდენობა: 2
გვერდი:
გამოცემის ადგილი: ყაზახეთი
ენა: ქართული
გამომცემელი: ხელნაწერთა ეროვნული ცენრტი
დაცულია: ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
შიფრი: ქრისტინე გიორგის ასული შარაშიძის არქივი l სხვადასხვა პირთა წერილები ქრისტინე (ჩიტო) შარაშიძისადმი N-1833
კომენტარი:
ლინკი: