წყარო: გივი ჟორდანიას წერილი ქრისტინე შარაშიძისადმი. სთხოვს მიიღოს და მიაწოდოს ცნობები ქართული განძის საფრანგეთში გადატანის შესახებ, 1973 | 16 აპრილი
წყაროს ტიპი: საარქივო დოკუმენტი
თარიღი: 16 აპრილი, 1973 წელი
გამოცემის ნ.:
გვერდების რაოდენობა: 2
გვერდი:
გამოცემის ადგილი: საქართველო
ენა: ქართული
გამომცემელი: ხელნაწერთა ეროვნული ცენრტი
დაცულია: ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
შიფრი: ქრისტინე გიორგის ასული შარაშიძის არქივი l სხვადასხვა პირთა წერილები ქრისტინე (ჩიტო) შარაშიძისადმი N-1861
კომენტარი:
ლინკი: