წყარო: ხელმოუწერელი დეპეშა შარაშიძეებისადმი. აცნობებენ, რომ თამარ ქარცივაძე აღნიშნულ მისამართზე არ ცხოვრობს, 1941 | 11 იანვარი
წყაროს ტიპი: საარქივო დოკუმენტი
თარიღი: 11 იანვარი, 1941 წელი
გამოცემის ნ.:
გვერდების რაოდენობა: 1
გვერდი:
გამოცემის ადგილი: ჯამბული
ენა: რუსული
გამომცემელი: ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
დაცულია: ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
შიფრი: ქრისტინე გიორგის ასული შარაშიძის არქივი l სხვადასხვა პირთა მიმოწერა N2793
კომენტარი:
ლინკი: