წყარო: მატედარანის მივლინების ანგარიში, 1954
წყაროს ტიპი: საარქივო დოკუმენტი
თარიღი: 01 იანვარი, 1954 წელი
გამოცემის ნ.:
გვერდების რაოდენობა: 18
გვერდი:
გამოცემის ადგილი: საქართველო
ენა: ქართული
გამომცემელი: ხელნაწერთა ეროვნული ცენრტი
დაცულია: ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
შიფრი: ქრისტინე გიორგის ასული შარაშიძის არქივი l მივლინების მასალები N-965
კომენტარი: მელნით
ლინკი: