საქართველოს პროსოპოგრაფია

ადგილები

რეგისტრირებული ადგილები1739

გედსამანია

იმერეთის მხარის ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელი

გელავერი

იმერეთის მხარის ხონის მუნიციპალიტეტის სოფელი

გვაზაური

იმერეთის მხარის ხონის მუნიციპალიტეტის სოფელი

ლვივი (ლვოვი)

დასავლეთ უკრაინის უდიდესი ქალაქი

შუა სხვავა

რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის მხარის ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელი

ბეთლევი

რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის მხარის ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელი

კვირიკეწმინდა

რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის მხარის ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელი

გლოლა

რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის მხარის ონის მუნიციპალიტეტის სოფელი

გამოჩინებული

იმერეთის მხარის სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფელი

ბუეთი

იმერეთის მხარის ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელი

აქტაში

მდინარე დაღესტანში

არფაჩაი (დღევანდელი ახურიანი)

მდინარე სომხეთისა და თურქეთის ტერიტორიების საზღვარზე

არაქსი

მდინარე ამიერკავკასიაში.

კაჩაეთი

რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის მხარის ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელი

კვაცხუთი

რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის მხარის ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელი

ლაგვანთა

რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის მხარის ონის მუნიციპალიტეტის სოფელი

ლაჩთა

რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის მხარის ონის მუნიციპალიტეტის სოფელი

მიქარწმინდა

რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის მხარის ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელი

საკეცია

რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის მხარის ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელი

საკაო

რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის მხარის ონის მუნიციპალიტეტის სოფელი

სხიერი

რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის მხარის ონის მუნიციპალიტეტის სოფელი

ფარახეთი

რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის მხარის ონის მუნიციპალიტეტის სოფელი

ფუტიეთი

რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის მხარის ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელი

ქვედი

რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის მხარის ონის მუნიციპალიტეტის სოფელი