საქართველოს პროსოპოგრაფია

ადგილები

რეგისტრირებული ადგილები1733

ჩხარ-ეწერი

იმერეთის მხარის თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელი

ჩიხა

იმერეთის მხარის საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელი

აწერისხევი, აწრისხევი

სოფელი ერედვის მუნიციპალიტეტში

შუყერი

იმერეთის მხარის ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელი

შუბანი

იმერეთის მხარის ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელი

შუქრუთი

იმერეთის მხარის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელი

კოტიანეთი

სამეგრელო-ზემო სვანეთის მხარის სენაკის მუნიციპალიტეტის სოფელი

შომახეთი

იმერეთის მხარის საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელი

ღონა

იმერეთის მხარის საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელი

ღარიხევი

იმერეთის მხარის ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელი

ვაზისუბანი

იმერეთის მხარის სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფელი

ქვემო ხევი

იმერეთის მხარის საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელი

ქვაყუდე

იმერეთის მხარის სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფელი

ქვედა მესხეთი

იმერეთის მხარის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელი

ფარცხნალი

იმერეთის მხარის ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელი

ფუთი

იმერეთის მხარის ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელი

უძლოური

იმერეთის მხარის ხონის მუნიციპალიტეტის სოფელი

უსახელო

იმერეთის მხარის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელი

ტყელვანი

იმერეთის მხარის ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელი

ტყემლოვანა

იმერეთის მხარის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელი

ტაბაკინი

იმერეთის მხარის ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელი

ტელეფა

იმერეთის მხარის თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელი

სორმონი

იმერეთის მხარის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელი

სოჩხეთი

იმერეთის მხარის ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელი

სპეთი

იმერეთის მხარის საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელი