საქართველოს პროსოპოგრაფია

ადგილები

რეგისტრირებული ადგილები1733

როდინაული

იმერეთის მხარის ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელი

რიკოთი

უღელტეხილი იმერეთის მხარეში

რონდიში

იმერეთის მხარის ხონის მუნიციპალიტეტის სოფელი

პატარა ჯიხაიში

იმერეთის მხარის ხონის მუნიციპალიტეტის სოფელი

ოჯოლა

იმერეთის მხარის ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელი

ოდილაური

იმერეთის მხარის თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელი

ონჯოხეთი

იმერეთის მხარის ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელი

ორაგვეთი

იმერეთის მხარის ხონის მუნიციპალიტეტის სოფელი

ორღული

იმერეთის მხარის საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელი

ლიონი, საფრანგეთი

საფრანგეთის ცენტრალურ ნაწილში მდებარე ქალაქი

ნოღა

იმერეთის მხარის სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფელი

ნებოძირი

იმერეთის მხარის ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელი

ნიგვზარა

იმერეთის მხარის საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელი

ნიგოზეთი

იმერეთის მხარის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელი

ერკეთი

გურიის მხარის ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი

ნადაბური

იმერეთის მხარის ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელი

ნავარძეთი

იმერეთის მხარის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელი

ახალი თერჯოლა

იმერეთის მხარის თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელი

ნაგარევი

იმერეთის მხარის თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელი

გომუხაყრუა

იმერეთის მხარის სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფელი

მუხურა

იმერეთის მხარის ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელი

მღვიმევი

იმერეთის მხარის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელი

მერჯევი

იმერეთის მხარის საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელი

მეჩხეთური

იმერეთის მხარის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელი

მორძგვეთი

იმერეთის მხარის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელი