საქართველოს პროსოპოგრაფია

ადგილები

რეგისტრირებული ადგილები1733

მოძვი

იმერეთის მხარის საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელი

მოხვა

იმერეთის მხარის საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელი

მაქათუბანი

იმერეთის მხარის ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელი

მაჩიტაური

იმერეთის მხარის თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელი

მელაური

იმერეთის მხარის სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფელი

მერევი

იმერეთის მხარის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელი

მანდაეთი

იმერეთის მხარის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელი

ლიჩი

იმერეთის მხარის საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელი

ლეყერეთი

იმერეთის მხარის ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელი

ლაშია

იმერეთის მხარის ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელი

გველეთი

მცხეთა-მთიანეთის მხარის ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სოფელი

კუშუბაური

იმერეთის მხარის ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელი

კისორეთი

იმერეთის მხარის ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელი

კოკა

იმერეთის მხარის ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელი

კონტუათი

იმერეთის მხარის ხონის მუნიციპალიტეტის სოფელი

ზედა კინჩხა

იმერეთის მხარის ხონის მუნიციპალიტეტის სოფელი

მუღანი, აზერბაიჯანი

სოფელი ბილიასუვარის რაიონში

პეკინი (ბეიძინი)

ჩინეთის დედაქალაქი

კინოთი

იმერეთის მხარის ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელი

კითხიჯი

იმერეთის მხარის ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელი

წინამხარი

მცხეთა-მთიანეთის მხარის დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელი

იმერუხუთი

იმერეთის მხარის ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელი

ივლიტა

სამცხე-ჯავახეთის მხარის ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელი

თვალუეთი

იმერეთის მხარის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელი

თხილთაწყარო

იმერეთის მხარის თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელი